Oct 24, 2019
Folkert

Deze blog is verhuist!

Deze blog is verhuist naar een nieuw adres / This blog has been moved to another address:

https://independent-brains.com 

Dec 10, 2017
Folkert

Soft Skills; fork & knife

Eindelijk was er een goede invulling van de ‘vrijmibo’ (vrijdagmiddagborrel); geen slap geouwehoer bij lauw bier maar een vette – niet alleen vanwege de bitterballen – techtalk van de spokesman van B&C. De open deur ‘Technology is changing our world’ werd uit z’n sponning getrapt met een videofragment over de toekomst van oorlogvoering; een ‘mass sniper drone’

Bij het zien van dit fragment moest ik denken aan het boek Homo Sapiens van Yuval Noah Harari; het ultieme doel van homo sapiens is zelfvernietiging. Het trieste is dat we het zelf niet door willen hebben en elkaar een betere wereld beloven. Nog triester is dat er geen ontsnapping mogelijk lijkt (en het vervolg – Homo Deus – moet ik nog lezen!). Misschien moet ik de optimistische boeken van technologie filosoof Kevin Kelly opnieuw gaan lezen om niet te verdrinken in de golven van cynisme die mij regelmatig overspoelen.

Het voorgenoemde fragment maakt deel uit van een bewustwordingscampagne over de (mogelijke) gevolgen van het toevoegen van AI aan wapentechnologie (zie voor meer informatie autonomousweapons.org)

Als een juggernaut razen we voorbij Bitcoins (Heb je ze niet? Nooit gehad? Then why worry?), Blockchain (na het World Wide Web de volgende gamechanger), Augmented en Enhanced Reality (investeer in producenten van lenzenvloeistof), 3D printing (in esthetisch opzicht voor veel verbeteringen vatbaar) en bio-printing (benieuwd of en wanneer dit in het basispakket komt) en robotisering. Vervolgens komen we bij een interessante vraagstelling tot stilstand; wat betekent deze toekomst voor het huidige onderwijs en arbeidsmarkt?

Regelmatig lees je dat het huidige (beroeps-)onderwijs studenten opleidt voor beroepen die straks niet meer bestaan. En is dat een probleem? Als ik om mij heen navraag doe over welke opleiding gevolgd is, concludeer ik dat de meerderheid niet opgeleid is voor functie die thans wordt vervuld. Heel veel mensen verdienen hun geld met werk waar zij niet voor zijn opgeleid. Dat er iets moet veranderen aan het beroepsonderwijs lijkt mij zonneklaar. Maar daarmee ben je er nog niet. Het is niet alleen wat de opleiding kan doen voor het werk, maar wat het werk kan doen voor het opleiden!

In de economiebijlage van de NRC (9&10 december 2017) werd een pleidooi gehouden voor het ontwikkelen van zogenaamde Soft Skills; creativiteit, inlevingsvermogen en ondernemerschap (geoperationaliseerd in kritisch denken, communicatieve vaardigheden, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid/initiatief nemen, conflicthantering ed.). De werkomgeving binnen een organisatie is het ideale klimaat om soft skills te blijven ontwikkelen. Probleem is dat traditionele organisatiestructuren dit belemmeren;

 • Wantrouwen en frustraties tussen collega’s;
 • belangrijke taken worden niet of onvoldoende effectief uitgevoerd;
 • talloze vergaderingen met veel discussies om maar tot een consensus te komen;
 • mensen overleggen met iedereen voordat ze een besluit nemen (en verwachten dat anderen dat ook doen);
 • veel ideeën over wat we zouden moeten doen (maar het niet doen).

Dit heeft onder anderen geleid dat wij het gevoel hebben naar ons werk te moeten in plaats van te mogen.

Niemand heeft leren lopen door het probleem van vallen te vermijden! Wat we nodig hebben zijn organisaties waar problemen opgezocht en verwerkt worden naar een betere organisatie waar mensen zich kunnen ontwikkelen door het werk van de organisatie uit te voeren. Niet zozeer met regels ten aanzien van wat je moet doen, maar meer de spelregels waarmee en waarbinnen je;

 • verantwoordelijkheden kunt omzetten in gewenste resultaten en (eerstvolgende) acties;
 • al je creativiteit en kritisch denkvermogen kunt aanwenden om doelen effectiever, efficiënter en met meer voldoening te realiseren;
 • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en je een basis legt voor meer of andere competenties;
 • ondernemer kunt zijn in je rol.

Gewenste veranderingen van het onderwijs en opleiding begint met het veranderen van de wijze waarop wij omgaan met werk.

Software is eating the world (Marc Andreessen)
but AI is going to eat Software (Jensen Huang)
and Soft Skills are the fork and knife on the table

 

Dec 7, 2017
Folkert

Wat resteert is de herinnering!

Vandaag had ik een nadere kennismaking met een nieuwe collega die voor ons bedrijf de Cloud propositie gaat versterken en de business op het gebied van IT security vorm gaat geven. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, kortom veel energie. Hij heeft de accounts en de lopende zaken van een andere collega, die kortgeleden zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf heeft voortgezet, overgenomen. Hij ‘beklaagde’ zich enigszins over de wijze waarop de overdracht was verlopen; “twee A-viertjes”. In zijn vorige bedrijf maakte hij gebruik van een uitgebreid, ingericht en goed onderhouden CRM-systeem. Dus één van de nieuwe ideeën was…..juist!

Later in het gesprek kregen we het over de transitie van ons bedrijf naar zelforganisatie. Aangezien het woord Holacracy wat ‘jeuk’ bij deze of gene geeft, gebruiken wij het woord zelforganisatie (hetgeen wat anders is dan zelfsturing). Persoonlijk geef ik meer voorkeur aan ‘een organisatie voor de bedoeling’. Het werken vanuit dynamische rollen (in plaats van statische functies) en het opzoeken van spanningen om te verwerken (in plaats van het vermijden van problemen of het beleggen van het onvermijdbare bij anderen). Ik weet niet precies hoe we erbij kwamen, maar op een gegeven moment kregen we het over de mate waarin binnen een Holacracy rekening gehouden wordt met het menselijke (wat daar dan ook mee bedoeld wordt). Deze vraag beantwoord ik altijd met een uitdagend “niet!”. “We willen naar een organisatie van rollen”. Vaardigheden, kennis, wilskracht, ervaring ed. maken de ene persoon geschikter voor een rol dan de ander.

Beide gespreksonderwerpen brachten mij op de vraag wat de basiscomponenten van een organisatie zijn. Wat als je alle ‘tijdelijke’ elementen (informatie, mensen, processen ed.) uit de ‘equation’ haalt? Wat houd je dan over? Rollen en Systemen! Mensen ‘stromen’ door een organisatie van rollen. Mensen ontwikkelen zich door het werk van de organisatie te doen (middels expliciete rollen). Data en informatie stromen door een organisatie van systemen. Mensen verlaten op een gegeven moment de organisatie en hoogstens resteert de herinnering.

rollen-systemen

Data wordt door systemen verwerkt tot informatie en vervolgens wordt die informatie opgeslagen. En uiteindelijk resteert ook informatie als herinnering (het is niet meer ‘actionable’). Positiever uitgedrukt; mensen en data zijn de brandstof van de organisatie. Alhoewel belangrijk en essentieel, uiteindelijk resteert de herinnering.

Oct 16, 2016
Folkert

Het OS van de organisatie (Deel 1)

Dit is de eerste blogpost in de reeks Stretch, Trust & Discipline. Deze artikelen geven uitdrukking aan mijn persoonlijke visie op de organisatie-ontwikkeling van het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben: Bossers & Cnossen (Groningen). In mijn rol als Integrator Development & Operations houd ik mij bezig met het optimaliseren van processen in het kader van product ontwikkeling (SaaS applicaties), systeemontwikkeling, systeembeheer en dienstverlening. 

Onlangs las ik een mooi interview met Mark Templeton (CEO Citrix) in The New York Times. Met treffende metaforen trekt hij lessen uit zijn loopbaan. Zo zegt hij over organisatiecultuur het volgende;

“So our machinery is people, and to put it in technology terms, people are the hardware and our values are the operating system (…) once you have that, you can build processes around how you actually get things done on top of that. But clarity around the hardware and the operating system to me is first and foremost, so it’s about people and our three values: respect, integrity, humility.”

Ontegenzeggelijk zijn dit belangrijke waarden die het goed doen in het jaarverslag. Templeton’s waarden als respect voor de ander, integriteit en nederigheid zijn prijzenswaardige eigenschappen, maar men dient dit niet te verwarren met kernwaarden. Organisaties hebben kernwaarden die, als het goed is, in meer of mindere mate matchen met persoonlijke eigenschappen.

(Persoonlijke) eigenschappen geven onvoldoende richting aan de opgave waar menig organisatie zich voor geplaatst voelt. Sterker, bouwen op persoonlijke eigenschappen is bouwen op drijfzand!

Binnen onze organisatie is er een ‘gezonde twijfel’ over het ‘hoe’ (niet zozeer over het ‘wat’). De organisatie heeft een heldere visie (‘ICT als Water’), een zichtbaar doel (meest betrouwbare ICT dienstverlener’) en de strategische intentie is in lijn met de visie/missie. Echter, het strategisch gedrag is opportunistisch; innovatie frustreert de exploitatie, en vica versa. Loyaliteit en flexibiliteit van medewerkers zijn de smeerolie die de organisatie draaiende houdt, vooral op die momenten als processen en structuren tekort schieten. ‘Onze wereld’ (en die van ICT in het bijzonder) verandert voortdurend. Afspraken op het gebied van structuur, processen en omgang (relaties) moeten continue geijkt en geborgd worden. Een status quo gaat ten koste van kwaliteit en staat een betrouwbare en integrale dienstverlening in de weg.

Centraal staat dan ook de vraag: Welke kernwaarden bieden een vaste grond voor organisatieontwikkeling en continuïteit?

Dec 4, 2014
Folkert
Comments Off on Dokter Watson & Zuster Embrace

Dokter Watson & Zuster Embrace

(een liefdesroman over goede en verantwoorde ouderenzorg?)

In de afgelopen jaren heeft het digitaliseren van verpleegkundige en medische processen een hoge vlucht genomen. Met digitaal werken gaat het beter, sneller en is het duurzaam goedkoper….en meestal gevolgd door de gevleugelde woorden; ‘zodat we meer tijd hebben voor de patiënt’. Onlangs bracht ik een bezoek aan een verpleegafdeling waar ik een oud-collega sprak. “We moeten tegenwoordig veel meer registreren en administreren!” Dit beeld wordt bevestigd door onderzoek. Per dag is men gemiddeld 2 tot 3 uren ‘kwijt’ aan administratie. 95% vindt dat de registratielast de afgelopen 5 jaar is toegenomen.

Hoe kan het dat de registratielast is toegenomen? Ondanks de overstap naar digitaal werken?

De Efficiëntie Paradox
Oorzaken van de toegenomen registratielast worden meestal toegeschreven aan zaken als  wet- en regelgeving, het verantwoorden van de kwaliteit van zorg, het rapporteren van KPI’s, wetenschappelijk onderzoek ed. Maar mijn inziens speelt de profetie van digitaal werken ook een belangrijke rol. Juist omdat men veronderstelt dat digitaal werken tijd bespaart, ziet men mogelijkheden om op de werkvloer meer en frequenter te meten. Dit is wat ik noem de Efficiëntie Paradox: door digitalisering is de inspanning per deelproces verminderd, hierdoor is ruimte ontstaan voor meer administratieve processen. Echter wanneer vaardigheden, middelen en integratie niet afdoende zijn, neemt de registratielast toe.

Experiment Regelarme Zorg
Om de administratielast in de langdurige zorg aan te pakken heeft voormalig VWS-staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten in 2011 het initiatief genomen voor de Experimenten RegelArme Instellingen (ERAI). Sinds 2013 hebben 25 zorgorganisaties aan dit experiment meegedaan. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemende zorgorganisaties een cultuuromslag doormaken die onomkeerbaar is. Niet het recht op zorg of wat vastgelegd is in het indicatiebesluit staat centraal, maar datgene waar cliënten behoefte aan hebben, wat aansluit bij wat zij kunnen en willen. Verder onderscheidt ERAI zich omdat meer sprake is van narratieve kwaliteitsverantwoording dan van kwantitatieve verantwoording.

Goede zorg is een mening, verantwoorde zorg is een meting!
Zorg is een ‘tripartiete overeenkomst’ tussen zorgontvanger, zorgverlener en een financier (verzekeraar). Daar waar de zorgverlener de zorgontvanger goede zorg wil leveren, is de financier/verzekeraar vooral gericht op verantwoorde zorg; risicobeheersing, zorgpaden, protocollering ed. Op de zorgvloer leven beide paradigma’s naast elkaar. Goede zorg is een mening, verantwoorde zorg is een meting! En daar waar in toenemende mate verantwoording afgelegd moet worden, wordt meer en meer gemeten.

De vraag is niet hoe je minder kunt meten. Hoe je kun je anders en meer meten en tegelijkertijd de administratieve lasten significant verlagen?

B&C Zorgbeheer: validatie en valorisatie
Bij Bossers & Cnossen ontwikkelen wij software voor de zorg, specifiek een elektronisch ouderendossier (EOD); B&C Zorgbeheer. Bij de ontwikkeling van dit EOD speelt valorisatie een belangrijke rol. Op basis van verzamelde data worden wetenschappelijke inzichten vertaald naar instrumenten om de zorg, het welzijn en levensplezier van ouderen te verbeteren. Zo bevat het EOD B&C Zorgbeheer een uitgebreide bibliotheek aan vragenlijsten en instrumenten die de zorgverlener en de oudere ondersteunen bij de uitvoering van het zorgleefplan.

Ik ontken niet dat ook wij ons steentje bijdragen in de registratielast. Door veel aandacht te besteden aan UI/UX design, klankborden met gebruikers (zorgverleners en ouderen) proberen wij het managen van zorg en het registreren van gegevens te vereenvoudigen. Maar is dit genoeg?

‘Dokter Watson’
In het kader van onze partnership met IBM werden wij afgelopen zomer uitgenodigd om kennis te maken met de Watson groep binnen IBM. Watson is een technologie voor cognitive computing. Watson kan natuurlijke taal verwerken, kan hypothesen genereren en evalueren en heeft een zelflerend vermogen. De lakmoesproef van Watson was het winnen van de Amerikaanse televisiequiz Jeopardy in 2010. Momenteel wordt Watson ingezet bij bepaalde  medische vraagstukken zoals het selecteren van de meest effectieve gepersonaliseerde behandeling van kanker. In het UMCG is in 2013 een pilot gestart met het inzetten van Watson.

Presentaties van IBM zien er altijd goed uit. Maar de presentatie over Watson was in die zin interessant omdat we meteen een link zagen met het digitaal werken binnen de zorg en specifiek de omgang met elektronische cliëntdossiers.
Wat zou een technologie als IBM’s Watson kunnen betekenen voor het EOD dat wij ontwikkelen? En kunnen we met de inzet van Watson meer meten en tegelijkertijd de administratielast van zorgverleners verminderen?

In het hierna volgende wordt op basis van een praktijk case (SamenOud) aangegeven wat de meerwaarde van een technologie als Watson zou kunnen zijn. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat naast cognitieve computing ook andere vormen van technologie nodig zijn (en blijven). Denk hierbij aan sensortechnologie in het kader van passief meten/registreren (zogenaamde Quantified Self). Kortom technologieën hebben elkaar nodig; nieuwe technologie ontstaat door oudere technologie.

‘Nurse Embrace’ (een case)
In de Oost-Groningen en Zuidoost-Drenthe worden ouderen begeleid door Ouderenzorg Teams die zijn opgericht in het kader van SamenOud (in internationaal verband Embrace genoemd).
Het integrale zorgmodel van SamenOud bestaat uit 2 fasen, namelijk;

 • het jaarlijks screenen van ouderen in de huisartsenpraktijk en
 • het organiseren van zorg en begeleiding op maat door een Ouderenzorg Team.

Voor het screenen worden gevalideerde vragenlijsten gebruikt (o.a. een self assessment op basis van een triage-instrument met de Intermed, GFI en de Welbevindenlijst). De ouderen worden naar aanleiding van de screening ingedeeld in een risicoprofiel (variërend van vitaal/robuust tot complex/zeer kwetsbaar). Afhankelijk van dit risicoprofiel wordt een ouderenadviseur of een wijkverpleegkundige als casemanager ingesteld.

Alle ouderen krijgen een zelfmanagementsupport- en preventieprogramma aangeboden dat gericht is op het blijven voeren van eigen regie en het zolang mogelijk gezond en zelfredzaam blijven. Ouderen met een complex en kwetsbaar profiel ontvangen structurele begeleiding (o.a. middels huisbezoeken) op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Risico’s worden in kaart gebracht en in samenspraak met de oudere wordt een zorgleefplan op maat ontwikkeld.

B&C Zorgbeheer vormt als het ware de ERP-applicatie van het gehele proces van;

 • populatie management (naar voorbeeld van Kaiser Permanente)
 • het leveren van samenhangende, preventieve en proactieve zorg op maat (conform het Chronic Care Model)
 • het verantwoorden van zorg richting alle stakeholders (zorgverlener, cliënt en haar directe omgeving, verzekeraar en onderzoek)

Elke discipline heeft haar eigen informatiebehoefte en maakt gebruik van instrumenten en vragenlijsten. Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige doet een anamnese en afhankelijk van de bevindingen/observaties maakt zij gebruik van additionele vragenlijsten om bepaalde gezondheidsrisico’s nader te onderzoeken (bijv. de U-care toolkit).

Elke discipline observeert, meet, interpreteert en rapporteert haar bevindingen. Hij/zij overlegt met collega’s zowel binnen als buiten het multidisciplinair overleg. En deze gegevens worden centraal in het persoonlijk dossier van de oudere vastgelegd.

Zoals bij de meeste ECD’s worden gegevens binnen het EOD B&C Zorgbeheer op een gestructureerde manier vastgelegd, veelal middels vragenlijsten, checklists en bepaalde rapportage-formats (sjablonen).

Bijvoorbeeld het zorgprofiel van een oudere wordt berekend op basis van een grotendeels gesloten vragenlijst. Antwoorden worden vertaald naar numerieke waarden die vervolgens op basis van een bepaalde formule leiden tot een zorgprofiel. Echter andere informatie (buiten de vragenlijst) en andere informatiebronnen (buiten het dossier) worden niet meegewogen. De relevantie van de informatie wordt grotendeels bepaald door de vraagstelling, en niet andersom!

Van data naar informatie
Een veel geciteerd onderzoek van Meryll Lynch stelt dat 80% van alle data ongestructureerd is en daardoor niet meegenomen kan worden in de besluitvorming. Door meer te registreren en te administreren middels gestructureerde instrumenten worden pogingen ondernomen om meer ongestructureerde data te converteren naar gestructureerde data. Hierdoor wordt wellicht de informatie relevant voor besluitvorming, echter de registratie- en administratieve lasten nemen ook toe.

In de praktijk van de ouderenzorg worden al veel maatregelen genomen om de registratielast te verminderen (mede omdat het meten zelf ook een belasting voor de oudere kan zijn);

 • Zelf actief meten: de vragenlijsten zijn zo opgesteld dat ouderen deze zelfstandig kunnen invullen.
 • Passief meten: het passief meten van lichaamsfuncties en handelingen middels sensortechnologie (bijv. stappenteller, hartslag, bloeddruk, temperatuur ed.).
 • Integratie tussen verschillende informatiesystemen: waardoor meer informatie uit verschillende bronnen beschikbaar wordt.

Echter veel informatie over/van de cliënt/oudere is ongestructureerd; observatieverslagen, rapportages, overdracht, correspondentie etc.

Theoretisch mag je veronderstellen dat veel antwoorden op vragen met betrekking tot bijvoorbeeld gezondheidsrisico’s besloten liggen in deze data. In plaats van het voorleggen van een vragenlijst aan een oudere om haar zorgprofiel c.q. gezondheidsrisico te genereren, willen wij het profiel destilleren op basis van een analyse van alle beschikbare informatie (gestructureerd en ongestructureerde data, objectieve meetresultaten en subjectieve rapportages en verslagen, afkomstig van meerdere bronnen (de oudere zelf, mantelzorgers, hulpverleners etc.)).

When Watson meets Embrace….
Met IBM Watson willen we nagaan of er een zorgprofiel gegenereerd kan worden zonder de daarvoor bestemde vragen lijst te gebruiken. Op dit moment wordt Watson vooral op experimentele basis ingezet op de behandeling van specifieke vormen van kanker. Een bredere inzet, bijvoorbeeld binnen een integraal zorgmodel als SamenOud, vergt dat Watson ook aangesloten wordt op databases met artikelen en onderzoeksresultaten van andere wetenschappen (verpleegkundig, (sociale) psychologie ed.)

In zo’n situatie verwachten wij dat Watson veel waarde toevoegt;

 • Door vraag en wedervraag zoekt het verbanden in ongestructureerde data.
 • Vervolgens geeft het een eerste schatting van het zorgprofiel op basis van de reeds aanwezige informatie (bijvoorbeeld de informatie over desbetreffende patiënt in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS), ontslagbrieven van eerdere opnames, verslagen van (medische) behandelingen, rapportages van eerdere huisbezoeken etc.);
 • Het kan signaleren welke informatie ontbreekt om een nauwkeuriger schatting van het zorgprofiel te geven (helpen de juiste vragen te stellen, verwijzingen naar relevante bronnen met meer informatie);
 • Realtime adviseren welke verdiepingsvragen gesteld moeten worden op basis van de anamnese of welke instrumenten ingezet kunne worden;,/li>
 • Suggesties doen voor zorgleefplannen voor een specifieke oudere door zijn/haar specifieke probleemgebieden en gezondheidsrisico’s te relateren aan standaard classificatie systemen (zoals bijvoorbeeld ICF, Gordon, Omaha ed.);
 • Zorgverlener en oudere helpen met het inschatten van de haalbaarheid van zorgplan doelen. Het interpreteren en evalueren van de narratieve rapportages van zorgverleners, verslaglegging van de oudere zelf, verslagen van groepsactiviteiten.

Dit alles (en meer…) evidence based; elke optie, advies en suggestie is met bewijsvoering onderbouwd.

Echte liefde…
Technologie zoals dat van IBM Watson verbindt goede zorg met verantwoorde zorg. De zorgverlener kan zich concentreren op het geven van goede zorg en technologie kan de zorgverlener en de zorgvrager ondersteunen in het verantwoorden van die zorg, zonder administratieve lasten.

Watson en Embrace lijkt mij een goed huwelijk, er is echter nog wel een probleem; Watson spreekt nu nog alleen Engels. Maar echte liefde overwint dat wel……
Gerelateerde artikelen

Nov 16, 2014
Folkert
Comments Off on Observaties over de National Health System (NHS) in Engeland

Observaties over de National Health System (NHS) in Engeland

(Een verslag van een studiereis over Integrale zorg) – Dit artikel verscheen eerder op www.bnc.nl/nhs

Fotoreisverslag11

Met (de) zorg ontwikkelt Bossers & Cnossen sinds jaren aan een Elektronisch Cliënten Dossier voor de ouderenzorg; B&C Zorgbeheer. Wij geloven dat om een juiste bijdrage te leveren aan goede zorg en levensplezier van ouderen ook de zorgverlener ontzorgt moet worden. In nauwe samenwerking met zorg- en onderzoekspartners ontwikkelen wij aan betere digitale instrumenten voor het registreren en managen van integrale zorg waarbij ook de belangen vanuit onderzoek en verantwoording vertegenwoordigd worden. SamenOud is zo’n strategische partner.

Onlangs was ik met SamenOud en partners op studiereis naar Engeland (Londen en Brighton) en hebben wij kennisgemaakt met diverse NHS organisaties in Londen (Patients Know Best, Nuffield Trust, East London Foundation Trust, Bromley by Bow Community Centre) en Brighton (Brighton & Hove Integrated Care Services, BICS partners (AgeUK, Impetus)).

Continue reading »

Aug 24, 2014
Folkert
Comments Off on Zien = Beleven?

Zien = Beleven?

concert-video-recording-with-cell-phone

Onlangs bezocht ik een uitverkocht concert waar evenzoveel mobiele telefoons als mensen aanwezig waren. Je moet een behoorlijke lengte hebben wil je over de in de lucht stekende mobiele telefoons een vrij uitzicht op het podium hebben. Persoonlijk stoor ik mij niet aan de vele mobiele telefoons die het concert registreren. Met een lengte iets onder het Nederlands gemiddelde (= 180,8 cm, volgens het CBS)) ben ik gewend dat er altijd wel iets of iemand een vrij uitzicht op het podium in de weg staat. Een ander voordeel van deze ‘multi-angle recording’ is dat je op Youtube nog in lengte van dagen kunt nagenieten (waarvoor dank!) Ik vraag me echter wel af of je met een geconcentreerde blik op je mobiele telefoon wel echt geniet van hetgeen je aan het opnemen bent! Maximaal genieten en kwalitatief goed opnemen/vastleggen is multi-tasking in optima forma. Multitasking is een eigenschap van computerprogramma’s, niet van mensen. En als ik op Youtube weer eens een belabberde opname zie dan denk ik – die heeft genoten!

Jun 21, 2013
Folkert

Open Data & Ouderenzorg #oogr

Er is een gezegde; If you’re not paying for a product, you’re probably the product! Het digitaliseren en vervolgens dataficeren van onze alledaagse levensactiviteiten levert een waarde die het gratis gebruik van allerlei online diensten rechtvaardigt. Jouw data is van waarde en persoonlijke data is dé valuta op het internet. Je kunt je afvragen waarom je niet betaald zou worden voor het beschikbaar stellen van je data? Misschien wil ik wel voor mijn Google account betalen als ik daarmee de zekerheid heb dat mijn data niet gedeeld wordt!? Misschien wil ik mijn data wel doneren als ik er iets voor terug krijg.

Op 20 juni jl. werd er een Open Meeting georganiseerd rondom het onderwerp Open Data in het MilkLab in Groningen. De meeting werd geopend en afgesloten door twee Open Data evangelisten, respectievelijk Paul Suijkerbuijk @Palinuro en Stef van Grieken @stefvangrieken. Tussentijds kwam de politiek nog ruim aan het woord (Ton Schroor van de Gemeente Groningen en Mark Bouwmeester van de Provincie Groningen). Op deze meeting heb ik een verhaal gehouden over de relatie (open) data en ouderenzorg en de wijze waarop wij met Bossers & Cnossen in samenwerking met zorg- en onderzoeksinstellingen hieraan invulling geven.

Continue reading »

Jan 27, 2013
Folkert

Het staat er toch!?

Bij veel veranderingen die Facebook doorvoert op haar netwerk, laait de privacy discussie weer op. En als je de emotionele lading uitsluit, is het vreemd dat die discussie steeds de kop opsteekt. Facebook is in al haar communicatie duidelijk over hoe zij de wereld ziet en wat haar rol is en op welke wijze ze haar doelen wil bereiken. Facebook wil mensen de mogelijkheid bieden informatie met elkaar te delen en Facebook gelooft dat die verbondenheid en openheid leidt tot een betere wereld. Facebook is een beursgenoteerde onderneming, en daarmee is alles gezegd over de doelstelling. Facebook is geen coöperatie waar het belang van haar leden centraal staat. Natuurlijk kan Facebook niet ongelimiteerd haar gang gaan, maar zolang het netwerk groeit ziet Facebook dit als een bevestiging van dat ze goed bezig is.

Zo langzamerhand krijg ik m’n bekomst van die privacy discussies aangaande Facebook – een ieder weet dat Facebook je gegevens gebruikt om haar adverteerders beter van dienst te kunnen zijn. Alle functionaliteit die Facebook introduceert (en alle andere mogelijkheden, veelal van derden, die Facebook afwijst) dient slechts één doel; haar leden stimuleren meer persoonlijke gegevens met elkaar (en met Facebook) te delen. Als je dit niet wilt, moet je met Facebook stoppen!

Op 12 november 2012 ben ik gestopt met Facebook, de periode van 2 weken bezinning overleeft hebbende ben ik nu officieel van Facebook af……Nu zie ik een pagina die heel veel mensen niet/nooit meer zien met een boodschap die heel duidelijk is…

Dus; KAPPEN!! – of met Facebook of met zeuren over privacy op Facebook.

 

 

 

Dec 3, 2012
Folkert

Gezond oud worden?

Op 29 november hield het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) een congres over Wonen, Welzijn en Technologie. Ik woonde een workshop bij van Ton Mulder, programmaleider Healthy Lifestyle. Hij doet onderzoek naar de invloed van een virtuele omgeving op het welzijn van dementerende bewoners met behulp van sensortechnologie. Die omgeving is afgestemd op de belevingswereld van de dementerende waarbij gebruik gemaakt wordt van beeld, geur en geluid. Vanuit een technologisch standpunt is het fantastisch wat er allemaal mogelijk is; de dementerende volledig laten opgaan in virtuele omgevingen die nog wel worden herkend om zodoende het welbevinden te verbeteren. De beoogde effecten van dergelijke toepassingen zijn minder investeringen in fysieke ruimten, minder menskracht en minder medicijnen. Kortom, win-win……. maar is dit wel zo?

Continue reading »

Pages:1234567...15»