Browsing articles from "September, 2006"
Sep 1, 2006
Folkert

Nothing Is, Everything Seems

Cleaning up my ‘office space’ I discovered an unpublished column I wrote for a financial paper back in 2001. The content is still actual, but Dutch.

Niets is!!

Het succes van online beleggen is niet zozeer te verklaren uit het rendement; in toenemende mate wordt het al dan niet beleggen via het internet bepaald door de wijze waarop het ‘beleggingsproduct’ interacteert met de belegger. Technologie en creativiteit hebben hun krachten gebundeld in de strijd om het vertrouwen van de belegger.

Wij hebben een blindelings vertrouwen in technologie; vertrouwen in zaken waarvan wij de werking niet precies weten. sterker nog, het feit dat wij niet weten hoe zaken werken is een belangrijke voorwaarde voor dit vertrouwen! KPN riep destijds in haar commercials “je hoeft niet te weten hioe het werkt, om er mee te kunnen werken”. De feitelijke werking wordt middels technologie en creativiteit aan ons gezichtsveld ontrokken, wordt verborgen of afgesloten. Zodra iets is verborgen kunnen wij het weer opnieuw presenteren, in een vorm die wij wenselijk achten – de representatie van het afwezige. Wij omringen ons met creatieve en slim ontworpen technologische systemen. En in toenemende mate interacteren wij met anderen middels deze technologische systemen. dit doen wij zonder er echt bij stil te staan; met blindelings vertrouwen.

De geraffineerde werking van technologie en creativiteit is als volgt te omschrijven; technologie en creativiteit
– leiden tot geslotenheid en verwijdering (ontkenning van de waarheid),
– representeren een ‘andere waarheid’ (ontkenning van afwezigheid),
– zijn noodzakelijk om onze beperkingen te verminderen en zelfs te overwinnen (bevrijding).

Hoe beter de representatie, des te minder wij ons bekommeren om de waarheid; risico wordt kans, beperking wordt vrijheid, productie wordt ontplooiing; welkom in de ‘image economy’ waar werkelijkheid en fictie realiteit zijn.

Een van de oudste en meest oorspronkelijke representaties is geld; een representatie van waarde. Representaties zijn voor meerdere betekenissen vatbaar. zo is de Euro niet alleen een representatie van waarde maar ook van de Europese eenheid.
Welke belegger met een pakketje aandelen in een beursgenoteerde onderneming voelt zich ook mede-eigenaar? Het aandeel als representatie; de waarde van het aandeel is verwijderd van de werkelijke prestatie van het bedrijf. Wanneer een winststijging tegenvalt, daalt het aandeel. een constatering als ‘het aandeel was al te hoog gewaardeerd’ is illustratief voor deze verwijdering. In het representeren van een nieuwe en andere realiteit spelen interactieve media, zoals het internet, een belangrijke rol. Uw virtuele beleggingsadviseur heet Alex of Jacko – representaties van een uitstervend ras; uw vertrouwde contactpersoon bij uw bank.