Browsing articles from "January, 2007"
Jan 24, 2007
Folkert

What’s Next? ‘Recycling the Web’

Nu het ‘Web 2.0’ tijdperk over haar hype heen is doet dit de vraag rijzen waar het web naar toe gaat; the Next Web. In juli 2006 werd onder deze noemer in Amsterdam een conferentie gehouden. The Next Web werd toen door veel sprekers (o.a. Arrington, Kelly) beschouwd als een extensie van 2.0. Ik denk dat de Next Web verder gaat en er sprake is van een ‘volgende grote stap’.
In mijn vorige post heb ik op enigszins cynische wijze het ‘einde van de website’ voorspeld. In deze post tracht ik te beschrijven op welke wijze het web deze ontwikkeling ondersteunt.

Readable Web
Web 1.0 kun je omschrijven als het ‘readable web’ (de periode tot 2001/2002). In deze periode stond het ‘get it online’ centraal en was de functie van het web vooral het ‘ontsluiten’ van informatie. De interactie met de gebruikers was veelal eenrichtingsverkeer (download).

Writeable web
De periode tot en met 2006 is Web 2.0 het buzzword. Alhoewel Web 2.0 een container vol (verschillende) definities is, dekt de typering Writeable Web de lading. (Web 2.0 makes it work – hoge mate van interactiviteit (rich internet (RIA), AJAX) en User Generated Content zijn centrale begrippen). Het aantal gebruikers groeit naar meer dan 1 biljoen wereldwijd. Het aantal websites groeit naar meer dan 80 miljoen. De gevestigde ‘orde’ wordt in alle geledingen door nieuwkomers uitgedaagd (Microsoft door Open Office, Google en Sun, de marketing/reclamebranche door Youtube, de banken door Zopa, CNN door Digg en de miljoenen blogs, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Het web wordt een verkeer in twee richtingen (download & upload naderen elkaar). De bekroning van Web 2.0 komt overigens wel van een oude economie bedrijf; Times roept ‘You’ uit tot mediapersoon van het jaar 2006.

We zijn begonnen met het verplaatsen van al onze software, gegevens (data/content) en zelfs sociale activiteiten naar en op het web. De vraag naar hoogwaardige software/applicaties die deze shift mogelijk maken is enorm en nog steeds groeiende; ‘er is meer behoefte aan software dan er programmeurs zijn’.

The Next Web: Programmable Web
In 2007 verwacht ik de definitieve doorbraak van de ‘programmable web’; ‘a complete media mashup’; applicaties die primair gevormd worden door content en functionaliteit van andere applicaties. Hierbij zal de upload naar het web groter zijn dan de download.
Binnen Web 2.0 is er sprake van een dialoog op het niveau van informatie en communicatie. The Next Web maakt een dialoog op het niveau van handelen mogelijk. Dit betekent concreet dat consumenten/gebruikers een belangrijke rol krijgen in ontwikkeling van producten en diensten (dit wordt ook wel aangeduid met de term crowdsourcing).

Voorbeelden
Openkapow (een rss mashup)
Openkapow stelt je in staat je eigen RSS reader te programmeren en deze vervolgens aan anderen ter beschikking te stellen.

Zontube (een amazone/youtube mash up)
Deze fantastische applicatie is ‘smullen’ voor elke muziekliefhebber; het combineert de functionaliteit van Amazon met die van Youtube. Album en artiestinformatie van Amazon wordt gecombineerd met video‚Äôs van desbetreffende artiest/album van Youtube.

The Ad Generator en The American Image (Flickr mashups)
Beide sites maken gebruik van de fotofunctionaliteit van Flickr. The Ad Generator gebruikt de tagfunctie van Flickr voor het genereren van slogans. Overigens toont dit onderzoeksproject aan dat ”the language of advertising is both deeply meaningful, in that it represents real cultural values and desires, and yet utterly meaningless in that these ideas have no relationship to the products being sold”.

Op de site van The American Image lezen we; ”The photographs that appear in The Collection and within The Shooting Script activity are drawn directly from John Collier Jr.’s photos on the Flickr website. Hundreds of archival quality photographs were posted to Flickr for this project. The American Image site takes advantage of Flickr’s API to bring in these photographs. These ”mashup” were developed in Adobe Flash.

Our initial exploration of Flash and Flickr mashups brought us in contact with Doug Marttila who was kind enough to share code from his Findr application. In the end, we built something from scratch, however seeing Doug’s code helped speed up our process greatly.

Having the collection on the Flickr site has helped bring John Collier Jr.’s work to new audiences and communities. We hope that conversations will continue to develop as the millions of Flickr users discover his wonderful photographs.”

Een andere verschijningsvorm van the Next Web is die op het gebied van Marketing/Creatie: General Motors vroeg de ‘internetgemeenschap’ een commercial voor de nieuwe Chevy Tahoe te maken. GM ontving ruim 22.000 inzendingen die op een onafhankelijk platform werden getoond zonder censuur van GM. Hieruit heeft GM o.a. de claim van meest milieuvriendelijke SUV gedistilleerd.

The Next Web is het ‘programmable’ web van de software (tools/applicaties). Softwarebedrijven en e-businessbedrijven (zoals bijvoorbeeld e-tailers) stellen code/componenten van hun software of businessplatform beschikbaar als basis voor ‘nieuwe’ software/applicaties en platformen.
Er zal een nieuwe generatie van webbedrijven en webprofessionals ontstaan die zich vooral toeleggen op het recyclen van ‘de grote berg’ aan websoftware en applicaties. Dergelijke (mashup) applicaties versterken het door Web 2.0 ingezette proces van meer invloed en controle van de eindgebruiker op primaire en secundaire processen van producenten en dienstverleners.

Jan 18, 2007
Folkert

Het ‘einde’ van de website

De rol van de eigen website als marketing- en communicatiemiddel is uitgespeeld. Consumenten en gebruikers baseren hun mening over diensten en producten steeds meer op elkaars (gebruikers)ervaringen hiermee. Deze ervaringen worden gedeeld op andere platformen als vergelijkingssites, discussiesites en weblogs. Uit een artikel in de NRC Next van afgelopen woensdag blijkt dat weinig bedrijven zich actief mengen in de ‘discours’ op deze sites (noodgedwongen is UPC hier wel heel actief in met een eigen zogenaamd ‘webcare team’ dat op continue basis het web scant op gebruikerservaringen en meningen over de diensten en producten van UPC). Illustratief is de reactie van een woordvoerster van H&M die bevestigt dat haar bedrijf er inderdaad ‘niet zoveel mee doet’, enquetes op internet neemt men niet serieus en men vertrouwt liever op de eigen klantenpanels – (HEEL LUID:) ‘It’s the Web, Stupid!! De tijd is definitief voorbij dat marketing bepaalt hoe afnemers tegen hun producten en diensten aankijken.

Welke rol speelt de eigen website (dan nog)?
Het merendeel van de websites fungeert als ‘loopgraaf’ waar de marketingafdeling schuilt voor het niet aflatende bombardement van gebruikers en klanten.

En mocht de marketingafdeling dit ook zo ervaren, dan is dat goed nieuws – er is een besef dat er een grote groep mensen is die een andere mening over hun producten/diensten heeft, getuige de emails en berichten van het blogfront. En eens moet men die loopgraaf verlaten om niet levend te worden begraven.

Echter veel websites (en bedrijven) zijn de loopgraaf voorbij en fungeren als een ‘atoombunker’ waar de marketingafdeling de (tevens schuilende) directie de ene overwinning na de andere mededeelt; ‘het product was wel een succes, maar niet bij de doelgroep’.

Veel bedrijven gebruiken hun website niet om actief een dialoog tussen gebruikers (zoals UPC dat nu doet) en met gebruikers over de geleverde producten, diensten en service te starten en te onderhouden. Integendeel, de eigen website wordt gebruikt om dat te voorkomen!! Welke commercieel directeur of manager accepteert dat verkoop buitendienst de hele dag binnen zit? Met de telefoon uit! Deur op slot! Computer uit! Blijkbaar meer dan we denken.

Advies
– onthef de marketing afdeling van al haar taken en verantwoordelijkheden voor de website
– zet de disclaimertekst prominent op de homepage en vul deze aan met passages waarin geen enkele verantwoordelijkheid genomen wordt voor werkelijke kwaliteit van de organisatie, de mensen en de producten/diensten’ en ‘dat pogingen om het bedrijf via deze website op andere gedachten te brengen geen kans van slagen hebben’
– om de gebruiker/bezoeker toch nog enigzins van dienst te zijn; vermeld de links van concurrenten (wellicht dat de homepage dan als bookmark opgenomen wordt) en vergelijkingssites.
– plaats een banner op de homepage ‘steun ons’ die verwijst naar een ‘openhartig’ interview met de directie met als kop/teaser ‘Wij doen ons best, en het verbaast ons dat er mensen zijn die onze producten als slecht en/of onze diensten als ontoereikend ervaren. Wij waren en zijn wel tevreden en dit zijn onze testresultaten……….(bron: onze vaste klantenpanels die al meer dan [veel] jaren onze producten testen).

Is dit teveel werk doe dan als dit creatief marketingbureau; letterlijk onzin verkopen behalve dan het geven van het juiste adres en telefoonnummer. In veel gevallen is dit ook de enige echte toegevoegde waarde.

En durf je als bedrijf echt een experiment aan? Haal je website van het web, ga met je bedrijf offline en ‘schop’ je marketing afdeling het web op.