Browsing articles from "September, 2007"
Sep 16, 2007
Folkert

Google & Yahoo @ Emerce E-day


De Emerce E-day van afgelopen donderdag 6 september had tijd ingeruimd voor het ‘koningskoppel’ Google en Yahoo in twee achtereenvolgende keynotes. Ik heb al diverse presentaties/lezingen van zowel Google als Yahoo bijgewoond, maar nog nooit werden de (accent-)verschillen zo duidelijk uitgelegd.
Google ziet het zoeken en vinden vooral als een wiskundig logaritmisch vraagstuk dat ook wiskundige rationele benadering vraagt. De keynote speaker van iGoogle, Sep Kamvar, is niet voor niets professor in de ‘Computational Methematics’ aan het fameuze Stanford University. Yahoo daarentegen ziet het zoeken en vinden meer als een sociaal intermenselijk vraagstuk en ziet de oplossing meer in het slim gebruik maken van het netwerk effect (met communities als belangrijkste vehikel). Keynote speaker van Yahoo was Olivier Parriche o.a. afkomstig van startup Xyleme, een bedrijf gespecialisserd in het semantische web. Ondanks het grote succes van Google en haar dominante positie op het gebied van search, blijf ik geloof houden in de strategie van Yahoo. Zolang Yahoo uit het vaarwater van Google weet te blijven en met meer pareltjes zoals Flickr en Del.icio.us weet te komen, denk ik dat Yahoo ook aan ‘het vaste land’ (Europa) een vastere voet kan zetten.

Wetenschapsjournalist John Horgan heeft in 1997 een mooi boek geschreven over ‘de grenzen van onze kennis’ in ‘Het Einde van de Wetenschap’ waarin hij concludeert dat de wetenschappelijke theorieen en oplossingen meer iets zeggen over de persoonlijkheid van de desbetreffende wetenschapper dan over de realiteit. Tja, maar wat is realiteit op het Internet?