Browsing articles from "June, 2010"
Jun 25, 2010
Folkert

Is (an) Apple Healthy? (English)

Apple vs. Flash
Image by wvs via Flickr

The success of Apple products, like the iPhone and iPad, can be explained by our preference for closeness, we do not want to know how things really work, as long as it is working! Apple also adds another dimension; a slick design and a unique user experience. Apple makes everyone of us a gadget freak and therefore we accept a significantly higher price and a limited freedom of use. Apple did jump on the growing unpopularity of Microsoft (the big evil) in a convenient way and knew how to avoid to much attention of Google (be no evil). But this will change!
The long-awaited breakthrough of mobile takes epidemiological forms and the combination with the emerging sensor technology will bring “The Internet of Things” close to mainstream. But where we expect more openness and connectivity (“everything must surely be able to communicate with everything!”), Apple makes a counter statement by banning support for the Adobe Flash technology. The question is “Why?”

– 70% of all online games is based on Flash;

– 98% for all Internet-Enabled Desktop Flash;

– 85% of the top 100 popular websites use Flash;

– 75% of all videos on the Internet using Flash (Youtube, Hulu, Disney);

– There are 3 million Flash developers;

– 90% of all creative use Adobe products;

– and there are 1.2 billion Flash-capable phones;

Apple’s slogan “Think Different” should be “Act Different”. Looking at the footprint of Flash, there has to be another explanation (than a business one). Steve Jobs is driven by aesthetics. Apple claims a monopoly on usability through a relentless  control of the user experience. In an open letter, Steve Jobs declared that Adobe Flash is the number 1 root cause for Macs to crash and battery life is significantly shorter by the use of Flash on mobile devices. Obviously Adobe rejects this view. In the meanwhile Apple promotes HTML5 (yet-to-be-ratified-standard for HTML), CSS, Javascript and H.264 (a standard for video compression). The other explanation is “revenge”! Steve Jobs is irritated for years because of the fact that Adobe finally has adapted its creative suite to the Mac OSX. But there is (much) more at stake!

The ‘jack comes out of the box’

The future of the web is the “app” (instead of the browser) and mobile (instead of the laptop / PC) and Apple sees opportunities to strengthen and expand its position on the mobile market (iPhone and mobile apps). Apple foresees a central and controlling position for its  iTunes distribution channel (Apple decides which applications may be distributed and Apple decides whether an application meets its aesthetic requirements). But there is another, more fundamental reason; most display advertising on the web is supported by the Flash platform (interactive display banners, video banners, etc.). Mobille advertising is still in its infancy. Google did acquire the company Admob, specialized in mobile advertising (Apple also had intentions to acquire Admob but lost). Apple bought Admob’s competitor Quattro and has implemented this technology in the heart of the iPhone 4.0, better known as the iADS. Advertising will be an integral part of iPhone apps and Steve Jobs promises a unique user experience and more value for advertisers. Within this vision a partnership with Adobe does not apply!

Enhanced by Zemanta
Jun 25, 2010
Folkert

Is (an) Apple Healthy? (NL)

Apple vs. Flash
Image by wvs via Flickr

Het succes van Apple producten, zoals de iPhone en de iPad, is grotendeels verklaarbaar uit een voorkeur voor geslotenheid; wij willen niet weten hoe dingen werken, als ze maar werken! En Apple voegt hieraan nog een dimensie toe; een gelikt design en een unieke gebruikerservaring. Met Apple is een ieder gadget freak geworden en accepteren we een significant hogere prijs en een beperkte vrijheid van gebruik. Apple wist handig in te springen op de groeiende impopulariteit van Microsoft (the big evil) en wist tegelijkertijd buiten het schotveld van Google (be no evil) te blijven. Maar daar komt nu verandering in; de langverwachte doorbraak van mobiel neemt inmiddels epidemiologische vormen aan en de combinatie met o.a. de zich sterk ontwikkelende sensortechnologie, is ‘The Internet of Things’ zeer nabij. En daar waar je juist meer connectiviteit en openheid verwacht (‘alles moet toch met alles kunnen communiceren!”), maakt Apple een counter statement door Adobe Flash in de ban te doen. De vraag is ‘Waarom?’

–    70% van alle online games is gebaseerd op Flash;
–    98% van alle internet-enabled desktops gebruikt Flash;
–    85% van de top 100 populaire websites gebruiken Flash;
–    75% van alle video’s op internet gebruiken Flash (Youtube, Hulu, Disney);
–    er zijn 3 miljoen Flash developers;
–    90% van alle creatieven gebruiken Adobe producten;
–    en er zijn 1.2 miljard Flash capable phones;

De slogan van Apple ‘Think Different” wordt nu geoperationaliseerd naar “Act Different”. Een bedrijfskundige verklaring is niet te geven, wel een persoonlijke psychosociale verklaring; Steve Jobs wordt gedreven door esthetiek. Apple claimt het alleenrecht op gebruikersvriendelijkheid middels een meedogenloze controle op de gebruikerservaring. In een open brief stelt Steve Jobs dat Adobe Flash hoofdoorzaak nummer 1 is voor het vastlopen van Macs en dat de levensduur van batterijen significant korter wordt door het gebruik van Flash op mobiele apparaten. Vanzelfsprekend bestrijdt Adobe deze zienswijze, maar vooralsnog hebben ze het nakijken en gaat Apple verder met het promoten van HTML5 (een nog te ratificeren HTML-standaard), CSS, Java-script en H.264 (een standaard voor video compressie). Maar misschien is de echte reden wel ‘wraak’; Steve Jobs ergert zich al jaren aan het feit dat Adobe keer op keer het Mac OSX als laatste adapteert voor haar creatieve software.

Het ‘duveltje komt uit het doosje’
De toekomst van het web is de ‘app’ (in plaats van de browser) en mobiel (in plaats van de laptop/pc) en Apple ziet kansen om haar positie op mobiele markt (iPhone en mobiele apps) uit te breiden en te versterken. Het distributiekanaal van iTunes neemt hierin een centrale en controlerende plaats in (Apple bepaalt welke applicaties gedistribueerd mogen worden en Apple bepaalt of een applicatie voldoet aan haar esthetische eisen). Maar er speelt nog een andere, veel belangrijkere reden; de meeste display advertising op het web wordt ondersteund door het Flash platform (interactieve display banners, video banners ed.). Binnen apps op het mobiele web staat advertising nog in de kinderschoenen. Google nam het bedrijf Admob, gespecialiseerd in mobiele advertising, over (Apple was ook in de race, maar moest afhaken). Apple kocht de concurrent Quattro en implementeerde deze technologie in het hart van de iPhone 4.0, thans bekend onder de naam iAds. Advertising wordt een integraal onderdeel van iPhone apps en Steve Jobs belooft een unieke gebruikerservaring en meer waarde voor adverteerders. Binnen deze visie past geen partnership met Adobe.

Enhanced by Zemanta