Browsing articles from "January, 2011"
Jan 20, 2011
Folkert

Close(d) Together (EN)

W.F. "Buffalo Bill" Cody
Image by George Eastman House via Flickr

Many argue that with the advent of social media, the Internet finally becomes what it once was meant to be; a social platform. “The direct connection via media – for socializing or even for commerce – has been controlled by both governments and businesses for the past 600 years” The Internet should end this hegemony. Power would shift in favor of the individual consumer and end-user. Yet it took a decade before the social platform became visible (onset of Hyves, Facebook, Twitter, etc.) and another few years to reach critical mass. Organizations embrace the Internet as a distribution platform. Organizations saw the Internet primarily as a means to do business more efficiently and effectively. The social component – direct communication with end users – was not taken into account.
Famous blogger Jeff Jarvis started to blog about his bad experiences with Computer manufacturer Dell (Dellhell), which soon resulted in a significant decline in sales and bad reputation of Dell. Also in The Netherlands major brands have experienced the power of the mass when it comes to complaining (Ziggo, UPC, KPN, NS and T-Mobile recently).

Continue reading »

Jan 13, 2011
Folkert

Close(d) Together (NL)

In 1994 schreef internet goeroe Kevin Kelly; ‘Our future is technological, but it will not be a world of grey steel” Technologie bevrijdt de mens van allerlei natuurlijke beperkingen en in dit opzicht bevrijdt sociale media ons van allerlei beperkingen in communicatie en het aangaan en onderhouden van relaties. Maar geeft deze ‘bevrijding’ ons meer vrijheid? Velen stellen dat met sociale media alles meer transparant wordt! Maar geeft meer transparantie meer openheid? Close(d) Together is een kritische keynote over de werking van technologie en over sociale media als ‘grey steel’ dat aanvoelt als een warme zachte deken.

Velen beweren dat met de komst van Sociale Media het Internet wordt zoals het Internet ooit was bedoeld; een sociaal platform. In de afgelopen 600 jaar zijn het vooral de instituties geweest die de voorwaarden en regels voor het intermenselijk verkeer hebben bepaald. De komst van het Internet zou aan deze hegemonie een eind maken. Macht zou verschuiven ten gunste van het individu (de consument, de eindgebruiker). Toch duurde het nog een decennium voordat het sociale platform zichtbaar werd (ontstaan van Hyves, Facebook, Twitter ed.) en nog eens een aantal jaren voor het een kritische massa had bereikt. Het waren met name de instituties die het Internet omarmden als distributieplatform. Organisaties zagen het Internet vooral als een middel om efficiënter en effectiever te werken. Met de sociale component – de directe communicatie met de eindgebruiker – werd geen rekening gehouden.

Continue reading »