Browsing articles from "December, 2017"
Dec 10, 2017
Folkert

Soft Skills; fork & knife

Eindelijk was er een goede invulling van de ‘vrijmibo’ (vrijdagmiddagborrel); geen slap geouwehoer bij lauw bier maar een vette – niet alleen vanwege de bitterballen – techtalk van de spokesman van B&C. De open deur ‘Technology is changing our world’ werd uit z’n sponning getrapt met een videofragment over de toekomst van oorlogvoering; een ‘mass sniper drone’

Bij het zien van dit fragment moest ik denken aan het boek Homo Sapiens van Yuval Noah Harari; het ultieme doel van homo sapiens is zelfvernietiging. Het trieste is dat we het zelf niet door willen hebben en elkaar een betere wereld beloven. Nog triester is dat er geen ontsnapping mogelijk lijkt (en het vervolg – Homo Deus – moet ik nog lezen!). Misschien moet ik de optimistische boeken van technologie filosoof Kevin Kelly opnieuw gaan lezen om niet te verdrinken in de golven van cynisme die mij regelmatig overspoelen.

Het voorgenoemde fragment maakt deel uit van een bewustwordingscampagne over de (mogelijke) gevolgen van het toevoegen van AI aan wapentechnologie (zie voor meer informatie autonomousweapons.org)

Als een juggernaut razen we voorbij Bitcoins (Heb je ze niet? Nooit gehad? Then why worry?), Blockchain (na het World Wide Web de volgende gamechanger), Augmented en Enhanced Reality (investeer in producenten van lenzenvloeistof), 3D printing (in esthetisch opzicht voor veel verbeteringen vatbaar) en bio-printing (benieuwd of en wanneer dit in het basispakket komt) en robotisering. Vervolgens komen we bij een interessante vraagstelling tot stilstand; wat betekent deze toekomst voor het huidige onderwijs en arbeidsmarkt?

Regelmatig lees je dat het huidige (beroeps-)onderwijs studenten opleidt voor beroepen die straks niet meer bestaan. En is dat een probleem? Als ik om mij heen navraag doe over welke opleiding gevolgd is, concludeer ik dat de meerderheid niet opgeleid is voor functie die thans wordt vervuld. Heel veel mensen verdienen hun geld met werk waar zij niet voor zijn opgeleid. Dat er iets moet veranderen aan het beroepsonderwijs lijkt mij zonneklaar. Maar daarmee ben je er nog niet. Het is niet alleen wat de opleiding kan doen voor het werk, maar wat het werk kan doen voor het opleiden!

In de economiebijlage van de NRC (9&10 december 2017) werd een pleidooi gehouden voor het ontwikkelen van zogenaamde Soft Skills; creativiteit, inlevingsvermogen en ondernemerschap (geoperationaliseerd in kritisch denken, communicatieve vaardigheden, nieuwsgierigheid, verantwoordelijkheid/initiatief nemen, conflicthantering ed.). De werkomgeving binnen een organisatie is het ideale klimaat om soft skills te blijven ontwikkelen. Probleem is dat traditionele organisatiestructuren dit belemmeren;

  • Wantrouwen en frustraties tussen collega’s;
  • belangrijke taken worden niet of onvoldoende effectief uitgevoerd;
  • talloze vergaderingen met veel discussies om maar tot een consensus te komen;
  • mensen overleggen met iedereen voordat ze een besluit nemen (en verwachten dat anderen dat ook doen);
  • veel ideeën over wat we zouden moeten doen (maar het niet doen).

Dit heeft onder anderen geleid dat wij het gevoel hebben naar ons werk te moeten in plaats van te mogen.

Niemand heeft leren lopen door het probleem van vallen te vermijden! Wat we nodig hebben zijn organisaties waar problemen opgezocht en verwerkt worden naar een betere organisatie waar mensen zich kunnen ontwikkelen door het werk van de organisatie uit te voeren. Niet zozeer met regels ten aanzien van wat je moet doen, maar meer de spelregels waarmee en waarbinnen je;

  • verantwoordelijkheden kunt omzetten in gewenste resultaten en (eerstvolgende) acties;
  • al je creativiteit en kritisch denkvermogen kunt aanwenden om doelen effectiever, efficiënter en met meer voldoening te realiseren;
  • nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en je een basis legt voor meer of andere competenties;
  • ondernemer kunt zijn in je rol.

Gewenste veranderingen van het onderwijs en opleiding begint met het veranderen van de wijze waarop wij omgaan met werk.

Software is eating the world (Marc Andreessen)
but AI is going to eat Software (Jensen Huang)
and Soft Skills are the fork and knife on the table

 

Dec 7, 2017
Folkert

Wat resteert is de herinnering!

Vandaag had ik een nadere kennismaking met een nieuwe collega die voor ons bedrijf de Cloud propositie gaat versterken en de business op het gebied van IT security vorm gaat geven. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, kortom veel energie. Hij heeft de accounts en de lopende zaken van een andere collega, die kortgeleden zijn werkzaamheden bij een ander bedrijf heeft voortgezet, overgenomen. Hij ‘beklaagde’ zich enigszins over de wijze waarop de overdracht was verlopen; “twee A-viertjes”. In zijn vorige bedrijf maakte hij gebruik van een uitgebreid, ingericht en goed onderhouden CRM-systeem. Dus één van de nieuwe ideeën was…..juist!

Later in het gesprek kregen we het over de transitie van ons bedrijf naar zelforganisatie. Aangezien het woord Holacracy wat ‘jeuk’ bij deze of gene geeft, gebruiken wij het woord zelforganisatie (hetgeen wat anders is dan zelfsturing). Persoonlijk geef ik meer voorkeur aan ‘een organisatie voor de bedoeling’. Het werken vanuit dynamische rollen (in plaats van statische functies) en het opzoeken van spanningen om te verwerken (in plaats van het vermijden van problemen of het beleggen van het onvermijdbare bij anderen). Ik weet niet precies hoe we erbij kwamen, maar op een gegeven moment kregen we het over de mate waarin binnen een Holacracy rekening gehouden wordt met het menselijke (wat daar dan ook mee bedoeld wordt). Deze vraag beantwoord ik altijd met een uitdagend “niet!”. “We willen naar een organisatie van rollen”. Vaardigheden, kennis, wilskracht, ervaring ed. maken de ene persoon geschikter voor een rol dan de ander.

Beide gespreksonderwerpen brachten mij op de vraag wat de basiscomponenten van een organisatie zijn. Wat als je alle ‘tijdelijke’ elementen (informatie, mensen, processen ed.) uit de ‘equation’ haalt? Wat houd je dan over? Rollen en Systemen! Mensen ‘stromen’ door een organisatie van rollen. Mensen ontwikkelen zich door het werk van de organisatie te doen (middels expliciete rollen). Data en informatie stromen door een organisatie van systemen. Mensen verlaten op een gegeven moment de organisatie en hoogstens resteert de herinnering.

rollen-systemen

Data wordt door systemen verwerkt tot informatie en vervolgens wordt die informatie opgeslagen. En uiteindelijk resteert ook informatie als herinnering (het is niet meer ‘actionable’). Positiever uitgedrukt; mensen en data zijn de brandstof van de organisatie. Alhoewel belangrijk en essentieel, uiteindelijk resteert de herinnering.