Dec 8, 2006
Folkert

Alles 1.0, 2.0 en 3.0

Het versiebeheer heeft het afgelopen jaar aan populairiteit flink terrein gewonnen;
Life 1.0, 2.0 (en 3.0?)
Web 1.0, 2.0 en 3.0
Publishing 1.0 en 2.0
Search 1.0, 2.0 en 3.0
Globalisering 1.0, 2.0 en 3.0 (Friedman)

Life
Rick Karlgaard’s boek Life 2.0 beschrijft het proces van meer kwaliteit van leven door en hard een carriere op te bouwen EN genieten van een landelijke ‘stressvrije’ omgeving. Hij voorspelt dat ‘talent’ in toenemende mate kiest voor leven (i.p.v. ‘alleen’ werk). Dit heeft demografische gevolgen; bijvoorbeeld de snelst groeiende IT-sector bevindt zich in North Dakota (‘s winters is het hier 20 graden onder nul, gemiddeld!!)

Web
Web 1.0 is data-georienteerd en gericht op zenden. Binnen Web 2.0 staat user generated content centraal. En Web 3.0 is gericht op het verbeteren en verrijken van het proces van Web 2.0.

of

Web 1.0 heeft betrekking op een ‘one way’ informatie tussen machine en gebruiker. Web 2.0 heeft betrekking op een dialoog en de verrijking die resulteert in meer relevante content. Web 3.0 heeft betrekking op een machine-machine interactie waarmee het proces van verrijking en het relevanter maken van content efficienter verloopt.

Publishing
Publishing 1.0 is zender georienteerd. Publishing 2.0 is naar mijn mening nog steeds zender georienteerd, echter met dit verschil dat iedereen publisher is. Publishing 2.0 verschaft de tools waardoor een ieder uitgever kan zijn (blogger, sixapart ed.). In feite vertoont Publishing 2.0 veel overeenkomsten met Web 2.0 (eigenlijk zie ik helemaal geen verschil).

Search
Search 1.0: zoeken op basis van text (trefwoord).
Search 2.0: Social Search, naast zoeken op basis van tekst wordt de relevantie als wegingsfactor meegegeven. Deze relevantie wordt grotendeels bepaald door het ‘netwerk effect’ (bijvoorbeeld het aantal sites dat naar een bepaald contentitem verwijst).
Search 3.0: Contextual search gaat een stap verder. De relevantie van de zoekresultaten wordt bepaald door ‘het geheugen’ van de desktop (client). Het feit dat contextual search nog geen grote vlucht genomen heeft, heeft alles te maken met privacy kwesties.

Hoe dan ook, naar mijn mening is 3.0 het domein van de ‘applicatie’. 1.0 was tekst (informatie), 2.0 is interactie en ‘smart design’ en 3.0 is software. Als elke computer een onderdeel is van het netwerk (“the computer is the network”) wordt oude discussie weer relevant; niet elke applicatie hoeft per definitie een webapplicatie te zijn.

Ik ben benieuwd wanneer de subversies hun intrede gaan doen;
Life 1.5 van mensen die dromen van het platteland maar in de stad blijven wonen en in het weekend naar de country rijden om daar te gaan fietsen/wandelen. Dan heb je ook nog de vaiant Rich Life 1.5; deze mensen hebben een tweede huis op het platteland.
Web 2.5, omdat we nog niet gedefinieerd hebben wat Web 3.0 is of daar nog geen algehele consensus over hebben.

Zo, ik ga nu maar eens naar Second life, kijken of er al een Web 4.0 paviljoen is.

Leave a comment