Browsing articles in "Articles"
Jun 25, 2010
Folkert

Is (an) Apple Healthy? (NL)

Apple vs. Flash
Image by wvs via Flickr

Het succes van Apple producten, zoals de iPhone en de iPad, is grotendeels verklaarbaar uit een voorkeur voor geslotenheid; wij willen niet weten hoe dingen werken, als ze maar werken! En Apple voegt hieraan nog een dimensie toe; een gelikt design en een unieke gebruikerservaring. Met Apple is een ieder gadget freak geworden en accepteren we een significant hogere prijs en een beperkte vrijheid van gebruik. Apple wist handig in te springen op de groeiende impopulariteit van Microsoft (the big evil) en wist tegelijkertijd buiten het schotveld van Google (be no evil) te blijven. Maar daar komt nu verandering in; de langverwachte doorbraak van mobiel neemt inmiddels epidemiologische vormen aan en de combinatie met o.a. de zich sterk ontwikkelende sensortechnologie, is ‘The Internet of Things’ zeer nabij. En daar waar je juist meer connectiviteit en openheid verwacht (‘alles moet toch met alles kunnen communiceren!”), maakt Apple een counter statement door Adobe Flash in de ban te doen. De vraag is ‘Waarom?’

–    70% van alle online games is gebaseerd op Flash;
–    98% van alle internet-enabled desktops gebruikt Flash;
–    85% van de top 100 populaire websites gebruiken Flash;
–    75% van alle video’s op internet gebruiken Flash (Youtube, Hulu, Disney);
–    er zijn 3 miljoen Flash developers;
–    90% van alle creatieven gebruiken Adobe producten;
–    en er zijn 1.2 miljard Flash capable phones;

De slogan van Apple ‘Think Different” wordt nu geoperationaliseerd naar “Act Different”. Een bedrijfskundige verklaring is niet te geven, wel een persoonlijke psychosociale verklaring; Steve Jobs wordt gedreven door esthetiek. Apple claimt het alleenrecht op gebruikersvriendelijkheid middels een meedogenloze controle op de gebruikerservaring. In een open brief stelt Steve Jobs dat Adobe Flash hoofdoorzaak nummer 1 is voor het vastlopen van Macs en dat de levensduur van batterijen significant korter wordt door het gebruik van Flash op mobiele apparaten. Vanzelfsprekend bestrijdt Adobe deze zienswijze, maar vooralsnog hebben ze het nakijken en gaat Apple verder met het promoten van HTML5 (een nog te ratificeren HTML-standaard), CSS, Java-script en H.264 (een standaard voor video compressie). Maar misschien is de echte reden wel ‘wraak’; Steve Jobs ergert zich al jaren aan het feit dat Adobe keer op keer het Mac OSX als laatste adapteert voor haar creatieve software.

Het ‘duveltje komt uit het doosje’
De toekomst van het web is de ‘app’ (in plaats van de browser) en mobiel (in plaats van de laptop/pc) en Apple ziet kansen om haar positie op mobiele markt (iPhone en mobiele apps) uit te breiden en te versterken. Het distributiekanaal van iTunes neemt hierin een centrale en controlerende plaats in (Apple bepaalt welke applicaties gedistribueerd mogen worden en Apple bepaalt of een applicatie voldoet aan haar esthetische eisen). Maar er speelt nog een andere, veel belangrijkere reden; de meeste display advertising op het web wordt ondersteund door het Flash platform (interactieve display banners, video banners ed.). Binnen apps op het mobiele web staat advertising nog in de kinderschoenen. Google nam het bedrijf Admob, gespecialiseerd in mobiele advertising, over (Apple was ook in de race, maar moest afhaken). Apple kocht de concurrent Quattro en implementeerde deze technologie in het hart van de iPhone 4.0, thans bekend onder de naam iAds. Advertising wordt een integraal onderdeel van iPhone apps en Steve Jobs belooft een unieke gebruikerservaring en meer waarde voor adverteerders. Binnen deze visie past geen partnership met Adobe.

Enhanced by Zemanta
Feb 24, 2010
Folkert

Turning echoes into signs

Because of my involvement in Kalooga, a media company delivering visual relevance based on a proprietary gallery search engine, I’m especially interested in other technology companies in our region (North of the Netherlands). One of these companies having my attention is Heeii.

“Heeii is a browser plugin that shows you a number of tweets that are closely related to the web page you are currently viewing”.

Sometimes, narrowing your functionality and establishing more focus can be beneficial for your business. But in this case I wonder if it will benefit the user (and therefore ultimately the company). Although Twitter is a huge success, that doesn’t mean inheriting that success by using the Twitter API. My point is; I’m not interested in recommendations related to the web page I’ve already read (or currently reading) I’m interested in tweets that recommend sources I may be interested in! It’s the recommendation of an authority or a trustworthy person I’m already following that makes Twitter such a powerful tool. It’s not the other way around!

So how does it work!? For example a person I’m following, Guy Kawasaki, recommends an article on Alltop ‘Could someone stalk you using your own smartphone?’ The recommendations Heeii is giving lacks added value.

Recommendation sidebar of Heeii
Why change course from a (general) suggestion tool towards something that ‘echoes’ the web page? (Why not putting more effort in making the plugin cross browser compatible? (it now only works for Firefox and IE 6)

Looking from an outside perspective there is an opportunity window for Heeii that could tackle a ‘big problem’; what’s the authority, authenticity and trustworthiness of the web page I’m currently reading? Turning ‘echoes’ into ‘signs’, that’s real value! I would say; ‘back to the drawing table’. But leave the road you’re now embarked on!

I’m open for discussions!

Enhanced by Zemanta
Feb 1, 2010
Folkert

Three Kings

Twitter HQ is on the 4th floor of this not ver...
Image via Wikipedia

The first time I became aware of the difference between ‘search’ and ‘discovery’ was when I was attending a keynote of the founder of Stumbleupon Garrett Camp at The Next Web in 2007. And I’ve been interested in this subject since then. Search versus discovery can be illustrated by the following dichotomies between;

– knowing what you want versus not exactly knowing what you want,

– going to the information versus information coming to you,

– driven by popularity (math) versus driven by recommendation (social),

– wanting less (search results) versus more (options) is better,

– endpoint versus starting point.

More popular said; search is making the web effective and discovery makes the web fun (again!). Browsing the web in the pre-Google era was in fact discovering the web. Nowadays ‘search’ is still the most dominant theme, covering nearly everything we do with on the Web (finding something or someone). But most current innovations made in search are related to the discovery experience within search. Especially in the field of image/visual search  (f.e. look at Google Swirl). So another dichotomy can be added;

– text-based (entry field) versus click-based (button, link).

To put it more straightforward; the future of search is discovery! The success of Twitter proves this thesis.  Twitter is commonly seen as the most important player in the field of ‘realtime search’. But from a search/discovery perspective; Twitter is largely a discovery service!

– Information (Tweets) is coming to you;

– It’s driven by popularity (You choose whom you want to follow);

– A tweet acts as a starting point for further exploration (in a sense of thinking, linking etc.)

And if you’re following, you don’t have to search!

In the meantime, another term is making its appearance; recovery! Recovery refers to the activity of finding something you’ve seen before. F.e. you’ve seen a fragment on television, and you go to Youtube to find this fragment.

From a content perspective there are three ‘kings’;

King of Text is ‘Search’, the King of Images/Galleries is ‘Discovery’ and the King of Video is Recovery. And as in poker, the game immediately ends when one player has three kings!

Reblog this post [with Zemanta]
Oct 28, 2009
Folkert

Overheid Los Angeles stapt over op Google

Een sterk staaltje van ‘hoe overleef ik de crisis’ of ‘de beste oplossing willen’, in ieder geval lijkt Google aan het kortste eind te trekken. 30.000 ambtenaren, inclusief het gehele politie-apparaat, van de gemeente Los Angeles stapt over op Google Mail (als onderdeel van Google Apps). In Nederland is het nu een kwestie van afwachten wie de eerste grote gemeente of overheidsinstantie wordt, dat overstapt naar Google.

[kalooga wid=4603 /]

Sep 15, 2009
Folkert

The Future of Advertising

Ik ben een grote fan van David Armano en het regelmatig bezoeken van zijn weblog is een absolute must. Onlangs publiceerde hij onderstaande presentatie over de toekomst van ‘advertising’. Boodschap;

Change Minds (& Hearts)

Sep 12, 2009
Folkert

Websites = Commodity

Opmerkelijk nieuws? iWink bouwt websites in slechts een dag? Nee, het is meer een signaal dat de ‘website’ aan het einde van de productlevenscyclus is geraakt. Een standaard product als resultaat van een gestandaardiseerd productieproces met een hoge mate van arbeidsdeling. Deze ‘oogwenk’ websites is natuurlijk een leuk experiment en er zijn meer bedrijven die dergelijke diensten bieden. De uitdaging is hoe je er een soort IKEA van kunt maken…..Overigens kan de introductie van een dergelijk product/dienst een behoorlijk afbreukrisico hebben voor je huidige dienstverlening en klantportfolio.

Een eerdere post over mijn visie op het gebruik van websites.

Feb 3, 2009
Folkert
Comments Off on ICT = Water uit de kraan!

ICT = Water uit de kraan!

De ‘next big’ is Cloud Computing, globaal te identificeren als een trend waarbij op basis van mass customizing software en infrastructuur als een dienst wordt aangeboden. Amazon (S3), Google (Apps), Yahoo (Zoho) en Salesforce waren de eerste grote internetbedrijven die hun applicaties en platformen als een service aan derden ter beschikking stelden (zie een ‘oude’ post over de Cloud Services van Amazon). Microsoft en IBM volgen met respectievelijk Azure en LotusLive. De economische realiteit van vandaag is een flinke wind in de rug voor Cloud Computing. Volgens welingelichte bronnen zijn er momenteel 3,5 miljoen Google Apps accounts en dit aantal groeit sinds het uitbreken van de financiële crisis met meer dan 3500 per week. Continue reading »

Nov 3, 2008
Folkert

Into the Cloud

Wat heeft Microsoft geleerd van Open Source en wat betekent dit voor Microsoft over 5 jaar?

Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft, gaf tijdens de bijeenkomst van NN-Open op 10 oktober jl. hierop antwoord. Over een paar jaar is de gehele discussie Open versus Closed Source irrelevant. “Alles gaat naar de ‘Cloud’!” Onlangs, op de Professional Developers Conference van Microsoft, voegde Chief Software Architect Ray Ozzie de daad bij het woord; Windows Azure – het antwoord van Microsoft op de zeer succesvolle cloud services van Amazon, Salesforce en Google. Feitelijk is het geen antwoord – Microsoft ziet dat Open source doorbreekt en introduceert CodePlex. Microsoft ziet dat Cloud Services succesvol zijn en introduceert haar eigen versie. Doorgaans komt Microsoft altijd laat in de markt, maar weet dankzij haar legacy en gelikte marketing al snel een leiderschapspositie te bemachtigen. Volgens velen kan de ‘battle in the clouds‘ losbarsten – wellicht; It doesn’t matter if the 800 pound gorilla is late at the party, he’s still going to shake things up. Het feit dat Microsoft deze stap zet is een bevestiging van de beweging die de software-industrie, nu versneld, doormaakt. We zijn slechts een fractie verwijderd van een realiteit waarin al onze data en applicaties enkel en alleen op het web staan.

Ik fietste vanmorgen naar mijn werk. Voor mij fietste een man met in zijn fietstas een grote ‘dossierkoffer’ – ik dacht bij me zelf “Folkert, hou dit beeld vast! – nog even en dit beeld bestaat alleen in je herinnering”.

Oct 19, 2008
Folkert

Linking is King!

…..ondertussen (aangezien een ieder volledig in de ban is van de economische crisis) voltrekt zich een ‘shift of paradigm‘ bij de krantenuitgevers in de VS; de overgang van ‘vasthouden‘ naar ‘wegsturen‘.

Binnen de traditionele wijze van journalistiek worden nieuwsartikelen op basis van berichten van Reuters, Associated Press ed. geschreven, geredigeerd en gepubliceerd. Het doel is om zoveel mogelijk bezoekers en lezers te trekken en waarde te creëren voor adverteerders door mensen zo lang mogelijk vast te houden (meer impressies van advertising). Dit model is stervende en de consolidatieslag tussen uitgevers, re-branding van titels, re-designs naar tabloidformaat en dergelijke zijn de laatste stuiptrekkingen.

Online trekken nieuwsbedrijven veel bezoekers, echter traditionele nieuwsbedrijven hebben erg veel moeite om hun online activiteiten te monitizen. Dit leidt tot allerlei ‘vervreemde’ activiteiten, zoals het exploiteren van een webwinkel (voorbeeld Dagblad van het Noorden). Om maar niet te spreken van allerlei display ads, dat model gaat helemaal nergens meer heen!

Een aantal grote krantentitels in de Verenigde Staten begint dit nu te begrijpen. De Tribune heeft haar contract met Associated Press opgezegd. De New York Times (NYT) heeft plannen om op haar homepages en door de gehele site heen te linken naar externe nieuwsbronnenook als die van de concurrent zijn! De link verandert alles! Cover what you do best, link to the rest lijkt de nieuwe regel. Sites als Digg, Yahoo (met Yahoo Buzz) implementeren deze regel al met zeer veel succes. Google bewijst al jaren dat er meer geld te verdienen is met het wegsturen van mensen in plaats van vast te houden binnen je eigen ‘silo’. Jeff Jarvis zegt hierover;

This changes the dynamic of editorial decisions. Instead of saying, “we should have that” (and replicating what is already out there) you say, “what do we do best?” That is, “what is our unique value?” It means that when you sit down to see a story that others have worked on, you should ask, “can we do it better?” If not, then link. And devote your time to what you can do better.

De regel van focus op datgene je het beste doet is een strategie die voor veel bedrijven opgaat, dus waarom niet voor krantenuitgevers? Wanneer je als bedrijf hetzelfde doet als je concurrenten, ben je snel out-of-business. Maar veel kranten zijn van mening dat dit niet voor hun opgaat en schrijven dus over datgene waar de concurrentie ook over schrijft, juist omdat de concurrentie daarover schrijft!.

In een vorige post heb ik al aangegeven welke strategische opties uitgevers hebben. Wanneer grote krantentitels actief link journalism (deze term is afkomstig van Scott Karp) gaan bedrijven zullen meer titels volgen. Feitelijk betekent dit ook een verbinding tussen voorheen gescheiden werelden, die van de professionele en de burgerjournalistiek. Mijn verwachting is dat traditionele nieuwsbedrijven dan wel eens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen als filter, gateway en aggregator naar de blogosphere en andere social news/media.

It doesn’t matter if the 800 pound gorilla is late to the party – he’s still going to shake things up!

Oct 12, 2008
Folkert

Bubbles

Waarom spraken we in 2001 van een Internet Bubble, en nu niet van een Banken Bubble?

Ik zie wel enige overeenkomsten;

– Het gebruik van het Internet is tijdens en na de bubble exponentieel blijven groeien. Veel bedrijven hebben in 2001 het mes gezet in allerlei internet- en intranetprojecten. Dit heeft tot een grote sanering van de internetbranche geleid.

– Het is (anno 12 oktober 2008) nog steeds mogelijk om te pinnen of anderszins geld op te nemen. Van veel winkeliers hoor ik dat de consument de hand op de knip houdt. Dit leidt ontegenzeggelijk tot een sanering binnen veel winkelstraten.

De overheid heeft Fortis Nederland en ABNAMRO genationaliseerd. Als de overheid in 2001 vergelijkbare stappen had ondernomen door toen een aantal noodlijdende ISP’s over te nemen (bijvoorbeeld Worldonline) te nationaliseren dan had dit een volledig ander licht gegeven op de discussies rondom bijvoorbeeld net neutrality en privacy.