Browsing articles in "Articles"
Dec 9, 2006
Folkert

How to start up!!

I’m preparing a start up, lauching is sheduled on the 1st of january 2007. The company is called wowww! It’s a Java technology company and thusfar we’ve contracted 5 senior developers. People I meet frequently, ask questions like;
What is your product?
What is your unique selling point?
What makes your company special?
What makes your company different (from others)?

I really put a lot of effort trying to convince others of the unique qualifications, the speciality of wowww! Feeling discomfort in trying, I stopped to persuade or to convince! Why? It’s not relevant YET!!

When you start a new company you have to address a lot of issues/problems/challenges AND you must do this in a logical order;
ABOVE all you need a strong mission because this is the spirit and the heart of the business. You need a great team with excellent talent and great leadership.

FIRST, you need cash flow.
SECOND, you must have clear and effective sales and marketing communications.
THIRD, although you must have a great team, to many companies are people-dependent instead of system-dependent. You need systems that work efficiently.
FOUR, clear en tight legal documents and agreements to close deals quick and efficient (knowing when to say ‘yes’ and knowing you’ll earn more money with saying ‘no’).
AT LEAST, you need a great product. But notice that the product is the smallest section.

A lot of start ups work the other way around (starting with their product); most of these companies are bankrupt at the time the’ve defined their unique product.

WOWWW!
Our mission is to establish leadership within the field providing and servicing Java technology. We want to be MOST committed and to be the BEST (relationship & quality leadership).
We’ve got a great team; experienced and strong believers that they, as a team, can make a difference. In a way we’re all leaders; We’ve got the best of breed in the field of Java, Open Source and related technologies and frameworks. Managerial skills and entrepreneurial spirit and a good trackrecord of successful ventures.

We’ve got the people, we’ve got great equipment and we want to go to the top and to enjoy the trip.

to be continued!!

Dec 8, 2006
Folkert

Alles 1.0, 2.0 en 3.0

Het versiebeheer heeft het afgelopen jaar aan populairiteit flink terrein gewonnen;
Life 1.0, 2.0 (en 3.0?)
Web 1.0, 2.0 en 3.0
Publishing 1.0 en 2.0
Search 1.0, 2.0 en 3.0
Globalisering 1.0, 2.0 en 3.0 (Friedman)

Life
Rick Karlgaard’s boek Life 2.0 beschrijft het proces van meer kwaliteit van leven door en hard een carriere op te bouwen EN genieten van een landelijke ‘stressvrije’ omgeving. Hij voorspelt dat ‘talent’ in toenemende mate kiest voor leven (i.p.v. ‘alleen’ werk). Dit heeft demografische gevolgen; bijvoorbeeld de snelst groeiende IT-sector bevindt zich in North Dakota (‘s winters is het hier 20 graden onder nul, gemiddeld!!)

Web
Web 1.0 is data-georienteerd en gericht op zenden. Binnen Web 2.0 staat user generated content centraal. En Web 3.0 is gericht op het verbeteren en verrijken van het proces van Web 2.0.

of

Web 1.0 heeft betrekking op een ‘one way’ informatie tussen machine en gebruiker. Web 2.0 heeft betrekking op een dialoog en de verrijking die resulteert in meer relevante content. Web 3.0 heeft betrekking op een machine-machine interactie waarmee het proces van verrijking en het relevanter maken van content efficienter verloopt.

Publishing
Publishing 1.0 is zender georienteerd. Publishing 2.0 is naar mijn mening nog steeds zender georienteerd, echter met dit verschil dat iedereen publisher is. Publishing 2.0 verschaft de tools waardoor een ieder uitgever kan zijn (blogger, sixapart ed.). In feite vertoont Publishing 2.0 veel overeenkomsten met Web 2.0 (eigenlijk zie ik helemaal geen verschil).

Search
Search 1.0: zoeken op basis van text (trefwoord).
Search 2.0: Social Search, naast zoeken op basis van tekst wordt de relevantie als wegingsfactor meegegeven. Deze relevantie wordt grotendeels bepaald door het ‘netwerk effect’ (bijvoorbeeld het aantal sites dat naar een bepaald contentitem verwijst).
Search 3.0: Contextual search gaat een stap verder. De relevantie van de zoekresultaten wordt bepaald door ‘het geheugen’ van de desktop (client). Het feit dat contextual search nog geen grote vlucht genomen heeft, heeft alles te maken met privacy kwesties.

Hoe dan ook, naar mijn mening is 3.0 het domein van de ‘applicatie’. 1.0 was tekst (informatie), 2.0 is interactie en ‘smart design’ en 3.0 is software. Als elke computer een onderdeel is van het netwerk (“the computer is the network”) wordt oude discussie weer relevant; niet elke applicatie hoeft per definitie een webapplicatie te zijn.

Ik ben benieuwd wanneer de subversies hun intrede gaan doen;
Life 1.5 van mensen die dromen van het platteland maar in de stad blijven wonen en in het weekend naar de country rijden om daar te gaan fietsen/wandelen. Dan heb je ook nog de vaiant Rich Life 1.5; deze mensen hebben een tweede huis op het platteland.
Web 2.5, omdat we nog niet gedefinieerd hebben wat Web 3.0 is of daar nog geen algehele consensus over hebben.

Zo, ik ga nu maar eens naar Second life, kijken of er al een Web 4.0 paviljoen is.

Nov 22, 2006
Folkert

The Internet: re-introducing product oriented approach

One of the characteristics of the Internet is that it overcomes the barriers of time, distance and complexity. My thesis is that on the Internet there’s always an audience or targetgroup for your product. No need for expensive market research, launch the product as early as possible, make some noise and wait on things to happen. There is always someone out there who wants your product. Every product defines it’s own market… Most of the times it’s a small one and not sufficient to make a living out of it. So you have to launch a lot of products at the same time and watch the market to respond. Here are some companies who are very succesfull with this product oriented approach;
Microsoft
Google
Youtube
Hyves
80% of the listed companies on Techcrunch

Sep 1, 2006
Folkert

Nothing Is, Everything Seems

Cleaning up my ‘office space’ I discovered an unpublished column I wrote for a financial paper back in 2001. The content is still actual, but Dutch.

Niets is!!

Het succes van online beleggen is niet zozeer te verklaren uit het rendement; in toenemende mate wordt het al dan niet beleggen via het internet bepaald door de wijze waarop het ‘beleggingsproduct’ interacteert met de belegger. Technologie en creativiteit hebben hun krachten gebundeld in de strijd om het vertrouwen van de belegger.

Wij hebben een blindelings vertrouwen in technologie; vertrouwen in zaken waarvan wij de werking niet precies weten. sterker nog, het feit dat wij niet weten hoe zaken werken is een belangrijke voorwaarde voor dit vertrouwen! KPN riep destijds in haar commercials “je hoeft niet te weten hioe het werkt, om er mee te kunnen werken”. De feitelijke werking wordt middels technologie en creativiteit aan ons gezichtsveld ontrokken, wordt verborgen of afgesloten. Zodra iets is verborgen kunnen wij het weer opnieuw presenteren, in een vorm die wij wenselijk achten – de representatie van het afwezige. Wij omringen ons met creatieve en slim ontworpen technologische systemen. En in toenemende mate interacteren wij met anderen middels deze technologische systemen. dit doen wij zonder er echt bij stil te staan; met blindelings vertrouwen.

De geraffineerde werking van technologie en creativiteit is als volgt te omschrijven; technologie en creativiteit
– leiden tot geslotenheid en verwijdering (ontkenning van de waarheid),
– representeren een ‘andere waarheid’ (ontkenning van afwezigheid),
– zijn noodzakelijk om onze beperkingen te verminderen en zelfs te overwinnen (bevrijding).

Hoe beter de representatie, des te minder wij ons bekommeren om de waarheid; risico wordt kans, beperking wordt vrijheid, productie wordt ontplooiing; welkom in de ‘image economy’ waar werkelijkheid en fictie realiteit zijn.

Een van de oudste en meest oorspronkelijke representaties is geld; een representatie van waarde. Representaties zijn voor meerdere betekenissen vatbaar. zo is de Euro niet alleen een representatie van waarde maar ook van de Europese eenheid.
Welke belegger met een pakketje aandelen in een beursgenoteerde onderneming voelt zich ook mede-eigenaar? Het aandeel als representatie; de waarde van het aandeel is verwijderd van de werkelijke prestatie van het bedrijf. Wanneer een winststijging tegenvalt, daalt het aandeel. een constatering als ‘het aandeel was al te hoog gewaardeerd’ is illustratief voor deze verwijdering. In het representeren van een nieuwe en andere realiteit spelen interactieve media, zoals het internet, een belangrijke rol. Uw virtuele beleggingsadviseur heet Alex of Jacko – representaties van een uitstervend ras; uw vertrouwde contactpersoon bij uw bank.

Aug 25, 2006
Folkert

Viral Marketing (part 2)

Here is an excellent seminar on viral marketing by Claus Moseholm, founder of Go Viral, hold in Cannes, June 2006.

More tips about viral Marketing can be found here.

Aug 22, 2006
Folkert

Users NOT Money

Marissa Mayer, VP Search Products & User Experiences at Google, had an interesting talk on Stanford University last month. Within Google, there are 9 rules defining the innovative culture of Google;
1. Ideas comes from everywhere: Google Maps was an innovation that came from an acquisition of a small specialized company. Google News came from a personal project of a developer (Krisna Barath) to make reading news and keeping up with everchanging developments more efficient.
2. Share everything you can: you need less managers when you have access to all information. Not being territorial on ideas.
3. You’re brilliant, We’re hiring! Working with brilliant people makes you better.
4. License to pursue dreams: at Google 20% of your time working on something you want to work on (personal project, called an ‘20% project’).
5. Innovation, not instant perfection! Pre-releasing ‘rough’ applications isn’t a bad thing, dare to make mistakes. But listen to users, most of the time they will answer your questions (in no time).
6. Data = apolitical! Unfreeze people from personal opinions pinning them on data.
7. Creativity loves constraints! Having no contraints is intimidating.
8. Users not Money!
9. Don’t kill projects.

Of course, you’ve heard this all before…..

‘Ideas comes from everywhere’ – no need for comment!!
‘Working with brilliant people makes you better’ is similar to a famous quote of David Ogilvy; ‘Only hire people who are bigger than you (otherwise you’ll end up with a company of dwarfs).
‘Innovation, not instant perfection’ has been the policy of Microsoft from the beginning (also piracy).

Some rules seems like ‘playing’ with words;
Constraints are asking for creativity (not the other way around).
What’s the difference between killing a project and freezing one (to dead ultimately follows)?

The principle ‘Users NOT Money’ was fundamental to a lot of dotcom’s before the burst of the internet bubble. But nowadays companies like Digg, Flickr, Del.icio.us, Youtube are proving that you can be succesful without a predefined business case. Didn’t we learn anything from the dotcom burst back in 2001/2002? I think we did, but the start up’s today don’t ask for huge investments, so if it goes wrong (and still a lot of start ups doesn’t survive the first year), there is not that much damage. Digg started with 2500 US dollar and it’s now worth more than 4 million (because they rejected this offer).

Jul 15, 2006
Folkert

‘Traditional’ Ad Agencies: is it really getting better?

The VEA (line organisation for marketing communication agencies in Holland) has done some research among 127 agencies. The results are;
– EBIT of 4,3%, which is to low (according the VEA)
– 20% of the agencies was loss making
– the amount of fulltime equivalents decreased to 2500
– wages are increasing due to shortage on the labour market
– it’s hard to withhold talent
The chairman of the VEA is nagging about pitches for free and he points the finger towards big advertisers and brands like Heineken and ABNAMRO.
I think this is great news for all of us (to use the phrase of a spokesman from Nielsen/Netratings – see my post on ‘The Next Web’). I think that small foccused agencies are doing great, also in the field of traditional advertising. The results of the VEA research is due to the big global agencies. These agencies are facing a lot of problems which they could have foreseen, but closed their eyes for. These problems are;
– not able to embrase and incorporate the interactive discipline within their agency and deliverables.
– not able to extend creativity towards business thinking, stuck within the classical communication paradigm.
– high prices which doesn’t reflect the added value.
– not able to shift from a relation based business model towards a more project and result based model.

So, stop nagging and pointing fingers – change!!

Mar 6, 2006
Folkert

Traffic: There is no free lunch!! (Dutch)

Interessante gedachte, vorige week in een landelijk dagblad. De grote telecombedrijven (AT&T, Deutsche Telecom ed.) worden geconfronteerd met steeds meer dataverkeer (en dus hogere kosten), maar ze zien binnen het huidige systeem geen mogelijkheden om dit geheel door te berekenen. Metaforisch uitgedrukt; “onze postbodes moeten steeds zwaardere paketten afleveren maar de portokosten blijven hetzelfde”. Hierbij wordt stevig aan vingerwijzen gedaan; naar partijen die verantwoordelijk zijn voor het uitgeven/publiceren van ‘zware’ content (bijvoorbeeld portalen als Google en Yahoo).
De telecombedrijven hebben een punt. Het is niet fair om al deze kosten aan de consument door te berekenen. De bedrijven die echter verantwoordelijk zijn voor de applicaties die bandbreedte ‘vreten’ en de websites die deze applicaties ter beschikking stellen blijven grotendeels buiten ‘schot’. In de VS is het idee van een ‘tolpoorten-systeem’ geopperd. dit kan bijvoorbeeld in houden dat elk gekocht muzieknummer bij iTunes Apple 10 dollarcent kost. Aangezien de consument aan het ‘einde van de digitale voedselketen’ zit, zal zij uiteindelijk ook deze rekening moeten betalen.

Wellicht kunnen we aan het Europese vasteland deze discussie opschorten als de staat de opbrengsten van UMTS licenties aan de respectievelijke telecombedrijven teruggeeft.

Dec 28, 2005
Folkert

The near future (according the experts…)

After a remarkable resurgence in 2005, the online advertising industry is now looking forward to the trends and developments likely to have the greatest impact on the industry’s growth and direction in 2006. Interactive marketing experts at 24/7 Real Media, Inc. (Nasdaq: TFSM), an interactive marketing and technology pioneer, today revealed their Top 10 online advertising and interactive marketing predictions for 2006 during Ad:Tech 2005 in New York. Among the most remarkable revelations, 24/7 Real Media’s experts predict that search engine marketing, which helped boost the entire online advertising sector in 2005, will reinvent itself as a lead-generation channel while continuing to drive significant advertising revenue. Podcasting, blogging and mobile applications will become more attractive to advertisers, as behavioral targeting becomes increasingly indispensable for delivering the right content to the most receptive audience. …

Article – Link: www.247realmedia.com/about/press_2005/2005-11-08.html

Dec 26, 2005
Folkert

Deja Vu

Gemakshalve maak ik bij marketeers een onderscheid in kwalitatieven en kwantitatieven; zij die denken vanuit het merk versus zij die denken vanuit data. Het a priori weten versus zij die meten; hoe het kan versus hoe het is.

In de veronderstelling dat dit onderscheid op het gebied van e-marketing minder relevant is, bezoek ik vol verwachting de DMA 2005. The DMA05 is bigger and better than anything we have ever presented before……the future of direct marketing is brighter and more promising than ever. Dat zijn de hoopvolle woorden waarmee scheidend DMA-president John Greco DMA05 opent. Mister John Greco, slaap zacht!!!

Continue reading »

Pages:«1234567