Browsing articles in "Companies"
Dec 28, 2007
Folkert

Ernst & Young; Werknemers misbruiken werktijd

Ernst & Young doet tweemaandelijks onderzoek naar ontwikkelingen op ICT gebied. Dit keer wordt de alarmklok geslagen omdat het prive-emailen, bellen en surfen van werknemers ‘schrikbarend’ is toegenomen. Volgens dit onderzoek heeft een bedrijf van 100 man al snel een productiviteitsverlies van 1000 uur per maand. “….een serieus probleem dat direct moet worden aangepakt”. En natuurlijk weet E&Y hoe je dat moet doen; nog meer regelgeving en nog meer controle!! Een typische accountantsoplossing voor een psychosociaal fenomeen….wat alleen maar leidt tot meer rigiditeit op de werkvloer.
Markt- en werkomstandigheden vragen om steeds meer flexibiliteit dat in de afgelopen jaren in een groot grijs gebied tussen het werk- en privedomein heeft geresulteerd. Flexibiliteit moet van twee kanten komen, van werknemers EN werkgevers. Het is jammer dat dit onderzoek niet gekeken heeft naar de hoeveelheid privetijd die door werkgevers worden geclaimed. Denk hierbij aan bereikbaarheid en beschikbaarheid buiten kantoortijd en tijdens vrije dagen.

Bij E&Y hebben ze dit blijkbaar heel goed geregeld; op 27 december publiceert men dit onderzoek, echter er wordt geen mogelijkheid geboden om rechtstreeks en zichtbaar te reageren op dit onderzoek. Wel kun je een mailtje sturen naar Liesbeth Aarssen, echter die reageert met een automatische out-of-office reply (bovendien verbiedt de disclaimer van Ernst&Young mij om de inhoud van dit email bericht hier te publiceren).

Dec 23, 2007
Folkert

Next…de visie van ABNAMRO

Naar aanleiding van een gesprek met mijn accountmanager kreeg ik het rapport ‘Media in Beeld’ onder ogen. In dit rapport worden 4 scenario’s voor 2015 uitgewerkt. Het rapport en de gespreksnotities zijn hier te lezen. ABNAMRO stelt dat marktdynamiek en de adoptiegraad van nieuwe media bepalend zijn voor de ontwikkeling binnen de mediasector. De waarschijnelijkheid van een bepaald scenario wordt bepaald door drie factoren; Digital Rights Management (DRM: Intelligent Eigendomsrecht, Auteursrecht ed.), veiligheids- en privacy issues EN de toekenning van Wimax frequenties.

Continue reading »

Nov 28, 2007
Folkert

Alfresco Facebook App: Controlled Social Networking

“De Website is dood!” (zie eerdere post) uw doelgroep en gebruikers zijn op het internet, maar niet op uw website! Het externaliseren van uw content en webfunctionaliteit middels het beschikbaar stellen van open API’s en widgets is een stap in hun richting. Maar u blijft hier moeite mee hebben – u heeft het idee dat u meer grip hebt op de gebruiker wanneer die op uw corporate website komt en blijft. Het internet is een competitie met alleen uitwedstrijden zonder eigen supporters! Elke keer uit moet u tijdens de wedstrijd opnieuw supporters maken die u toejuichen en aanmoedigen. Uw marketingafdeling is ten einde raad; overal wordt er over uw producten gepraat en geschreven. ‘En er klopt helemaal niets van!’ ‘Kunnen we Google niet bellen en vragen of ze die verwijzingen willen verwijderen?’ Wij maken fantastische producten……. Stop yelling, start weaving!!

Continue reading »

Feb 25, 2007
Folkert

Mashup Kadaster/Google

Nu de WOZ aanslagen weer op de deurmat gevallen zijn is het weer topdrukte aan de electronische gemeenteloketten voor het downloaden van de taxatierapporten. Het Kadaster heeft een site gelanceerd die zeer de moeite waard is: Vind je Eigen Huis. Een fantastisch voorbeeld van een mashup waarbij de kadastergegevens geprojecteerd worden op de kaarten van Google Maps.

Nov 23, 2006
Folkert

Amazon’s leverage: Webservices

Business Week had een interview met Jeff Bezos, CEO van Amazon. Centraal in het interview stond niet de core-business van Amazon (nml. verkoop van boeken, films ed.) maar het feit dat Amazon haar webservices, die het primaire proces van Amozon ondersteunen, als nieuwe producten en diensten in de markt gaat zetten. Deze vorm van leverage wordt vermarkt met de pakkende slogan “Amazon wants to run your business”. Zo wordt de enorme opslagcapaciteit van Amazon vermarkt onder het label ‘Amazon 3S’ (Simple Storage Service: 15 dollarcent per gigabyte per maand). Het beschikbaar stellen van ‘rekentijd’ (computing power) a 10 dollarcent per uur vindt plaats onder het label ‘EC2’ (Elastic Compute Cloud service). De derde opvallende dienst is ‘Mechanical Turk’ (naar de analogie van de schaakrobot waarbij uiteindelijk bleek dat hierin een menselijke schaakmeester huiste). Mechanical Turk voert allerlei activiteiten/handelingen uit die niet of heel moeilijk door een computer uitgevoerd kunnen worden maar vrij gemakkelijk door mensen (bijv. het herkennen van personen op foto’s, het controleren van advertenties op een online marktplaats ed.). Het bijzondere van Mechanical Turk is dat deze webservice in staat is een bepaalde taak door heel veel mensen tegelijktijd te laten uitvoeren.


Amazon mikt met deze diensten vooral op start-ups en kleine bedrijven. Maar uiteindelijk dient het aanbod interessant te zijn voor alle type organisaties. En daar lijkt ze aardig in te slagen;
– Microsoft maakt gebruik van S3 om haar downloadtijd te verkorten
– Second Life maakt gebruik van EC2
– Een Amerikaanse Search Engine maakt gebruik van Mechanical Turk om de meest effectieve keywords te identificeren voor het genereren van traffic.

Alhoewel deze activiteiten die komende jaren in financieel opzicht weinig zullen bijdragen in de resultaten is dit een zeer strategische zet van Amazon. Microsoft is de ‘kingpin’ in de PC wereld met haar dominant besturingssysteem Windows. Google en Microsoft willen beide HET platform zijn waarop ‘alles’ wat het web drijft is gebaseerd. In dat opzicht is Amazon absoluut een Dark Horse. Amazon probeert te voorkomen dat zij Google/Microsoft moet volgen.

Voor meer informatie klik hier!

Pages:«12