Browsing articles in "Etc."
Jan 22, 2009
Folkert

Verhelderend

Het domein Internet omvat vele disciplines en wanneer je als klant het beste wilt, ga je in zee met specialisten! Dit is ook de reden dat ik met de huidige stand van technologie, de creatieve mogelijkheden en het strategisch karakter van webapplicaties, niet geloof in ‘all round’ inernetbedrijven die ‘alles doen’. Voor zoekmachine optimalisatie maakt mijn bedrijf gebruik van de expertise van iLeadz. En hoewel ik al een tijdje in de internetindustrie meeloop, ben ik altijd weer blij verrast met de inzichten die ik vaak na een onderhoud met Richard Wobbes van iLeadz krijg.

De opbrengst van vandaag; ‘user centric design’ (UCD is voor velen het panacae van een goede webapplicatie) versus ‘search centric design‘ (SCD – dit is (nu nog) geen officiële afkorting ;-). SCD zorgt voor traffic (vooral nieuwe bezoekers) en dit is een voorwaarde voor conversie. En voor conversie is UCD van belang. Een nieuwe website? Geef prioriteit aan SCD; het volledig en op detail Google-proof maken van de webapplicatie. Wat mij hierin opvalt is het belang van lineair denken en dat lijkt op het eerste gezicht een vreemde eend in de interactieve bijt! Maar zoekmachines denken niet interactief maar ‘spideren’ lineair. UCD stelt de gebruiker/bezoeker van de website centraal. Dit is een ‘glazen deur’ waaraan nog teveel websites hun bezoekers het hoofd laten stoten! UCD heeft een grote invloed op conversieratio’s. Dit verklaart mede het succes van zogenaamde rijke internet applicaties.

Echter het centraal stellen van de bezoeker begint vanaf het punt dat de meeste bezoekers hun ‘journey’ beginnen; de zoekmachine (en in veel gevallen Google). In die zin is SCD een voorwaarde voor UCD. Het is daarom raar dat veel webbouw projecten UCD als uitgangspunt nemen en vervolgens achteraf SCD reparaties plegen (optimalisatie).

Nov 30, 2008
Folkert

Digitale Zeepkisten

De NRC weekendbijlage van zaterdag 29 november jl. bevat een artikel over ‘bloggen’ (titel: digitale zeepkisten). Het is jammer dat dit artikel professionele journalistiek en zogenaamde burgerjournalistiek als elkaars opponenten neerzet. In dit verband wordt gretig geciteerd uit het werk van de grote internetcriticaster Andrew Keen (The Cult of the Amateur). De algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten sluit zich aan bij de kritiek op burgerjournalistiek. Letterlijk;

Burgerjournalistiek is leuk (…) maar het is net als bij met een operatie: zou u zich laten opereren door een burgerchirurg? Je kunt met alle respect niet meer dan half werk van burgerjournalisten verwachten, want ze kunnen er maar half werk insteken (…) Ik denk dat kwaliteit uiteindelijk overwint.

1. Is het begrip ‘journalistiek’ hier wel van toepassing?  Van Dale definieert journalistiek als ‘het regelmatig verstrekken van in- en voorlichting omtrent het dagelijkse gebeuren via de media‘. Zowel inlichting als voorlichting hebben betrekking op feiten. Vervolgens kunnen op basis van feiten conclusies getrokken worden en kan men zich hierover een mening vormen. Bloggen moet vooral in de betekenis van het laatste gezien worden; het geven van een persoonlijke mening of visie op een feitelijke gebeurtenis. Ook traditionele media maken een onderscheid in feitelijk nieuws en opinie-stukken.

2. Professionele journalistiek en de mening van ‘amateurs’ (doelgroepen; zij die veelal professioneel ‘behandeld’ worden) vullen elkaar aan! Professionele content en professioneel handelen worden gevalideerd door amateurs. Wat zegt de burger meer over de kwaliteit van een ziekenhuis; de CV’s en opleidingen van de hier praktizerende artsen of de ervaringen van patienten? In een maatschappij met  mondige burgers en prosumers heeft de professionele praktijk (of dit nu journalisten, reporters of artsen zijn) de amateuristische ervaringspraktijk nodig om de waarheid te vinden (en die ligt meestal toch ergens in het midden).

3. Is hier geen sprake van begripsverwarring? Sociale media (Blogs, tweets, wiki’s en dergelijke) worden veelal over een kam geschoren terwijl ze elk een ander doel hebben. In een blog staat een opinie van een individu centraal, vervolgens wordt middels een ‘discours‘ de opinie nader geëxploreerd en verduidelijkt. Het gaat hierbij niet zozeer om waarheidsvinding maar meer om meningsvorming en verkenning. Binnen een wiki staat waarheidsvinding wel centraal en worden individuele meningen en opinies als zodanig ook aangemerkt. Binnen een wiki wordt het proces van waarheidsvinding zo transparant mogelijk gemaakt door onder andeen versiebeheer en mutatielogs.

4. Informatie overload versus adequate filtering. In het dagelijkse bombardement van feiten, meningen en beelden heeft het individu behoefte aan adequate filtering en niet aan het reduceren van de ‘information overload’. Zowel bij waarheidsvinding als bij meningsvorming is juist een overvloed aan informatie wenselijk. Professionele media en sociale media vormen gezamenlijk een adequaat filtermechanisme.

Niemand heeft een claim op de waarheid. Het wordt tijd dat professionele media de sociale media gaat omarmen in plaats zich daarvan te distantiëren.

Nov 5, 2008
Folkert

Op scherp: Maak dat je wegkomt

In een tijdsbestek van 24 uur 2 bijeenkomsten die veel met elkaar gemeen hadden; dinsdagavond het slotdebat inzake het Concept Structuurvisie 2008 – 2020 van de Gemeente Groningen (4 november) en woensdagmiddag een mini-symposium over Regiomarketing in het kader van de Drentepreneur verkiezing (5 november) georganiseerd door Marketing Drenthe i.s.m. de Kamer van Koophandel. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht (meer aanwezigen dan men had verwacht). Continue reading »

Nov 4, 2008
Folkert

Crowdsourcing by Asus

Dit gaan we binnenkort bij heel veel fabrikanten en producenten zien! Dit keer bij Asus: WePC.com

Een eerdere post over het onderwerp Crowdsourcing lees je hier.

Nov 2, 2008
Folkert

Slideshare linked in Linkedin & meer….

Voor diegenen die zijn/haar presentaties op Slideshare zetten, is het nu ook mogelijk om deze presentatie binnen je Linkedin profiel te tonen. Linkedin behoort tot de grootste zakelijke netwerken waar professionals zich profileren en relaties opbouwen. De functionaliteit van Linkedin is redelijk beperkt als je het vergelijkt met andere social networks, maar dat is juist de kracht van Linkedin. De content richt zich op, veelal individuele, zakelijke doeleinden en is grotendeels pre-formatted (informatie/content wordt via forms geplaatst en kent qua uiting weinig vrijheidsgraden). Echter de functionaliteit, en dan met name de dashboard en notificatiefuncties, heeft een hoog ‘spel’ karakter (aantal relaties, aantal potentiële relaties, profiel volledigheid percentage etc.). Dit stimuleert de netwerk activiteit.

Naast Slideshare biedt linkedin een aantal interfaces (API’s) met externe platformen; Google Presentations, WordPress Blogs, Amazon Book Lists. En ook hier zit de kracht in de beperking; alleen die platformen en applicaties die het persoonlijke professionele profiel verrijken.

Met de opkomst van de Enterprise 2.0 (waarbij Web 2.0 functionaliteit ook binnen de muren van organisaties z’n intrede doet), acht ik Linkedin in staat om de defacto standaard te worden voor profielinformatie van professionals. Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen op het gebied van OpenID en dataportabiliteit (een eerdere post hierover) verlopen (een soort single sign on op het web) verwacht ik ook dat sites zoals Monsterboard, Nationale Vacaturebank, jobster etc.  API’s zullen aanbieden waarmee het mogelijk wordt om je Linkedin profiel ook als basis te gebruiken voor jouw gegevens op dergelijke vacature/recruitementsites. Momenteel is er nog geen enkele beweging in die richting….en dat is eigenlijk niet te geloven!

Oct 29, 2008
Folkert

..een gitzwarte dag (voor de rechtsstaat)

Toen ik in 2005 de merkrechten kocht van de curator van het in 2001 failliet verklaarde Independent Brains (.com), was ik mij bewust van de mogelijke negatieve consequenties van het voeren van deze mooie doch zeer beladen naam. Met name in Noord Nederland heeft het toenmalige Independent Brains, onder leiding van Koos B. een spoor van schuldeisers achtergelaten (waaronder ook ikzelf). “Maar in de krant van vandaag wordt de vis van morgen verpakt!” En dat is ook wel gebleken, in de dagelijkse praktijk ondervind ik geen hinder van dit verleden.

Maar zo af en toe raakt Koos B. weer in opspraak en daarmee ook de naam Independent Brains. Anderhalf jaar gelden verschenen er berichten dat Koos B. naar het buitenland was gevlucht om zijn straf van 24 maanden te ontlopen. Precies een dag later kwam ik Koos B. tegen bij een Gamma vestiging in Groningen.

Vandaag wederom een groot artikel in het Dagblad van het Noorden omdat het gerechtshof heeft bevolen dat de rechtbank het strafproces tegen de oud-Groninger internetondernemer moet overdoen. Los van het feit dat (nu) mijn merk negatief in het nieuws komt, maak ik mij meer druk om het volgende;

Zeker na mijn laatste ontmoeting met Koos B., ben ik van mening dat hij persoonlijk al flink gestraft is. Elke ochtend opstaan met het idee dat je elk moment opgepakt kunt worden en dat terwijl je volledig ‘aan de latten bent’, is geen pretje. Echter, ik hecht meer waarde aan het geloof in een goed functionerende rechtsstaat. En voor de rechtsstaat is dit een gitzwarte dag. Het besluit van het hof betekent dat het vonnis van de baan is. Ik wens Koos B. een goed leven en ik wens de rechtsstaat veel beterschap!

Oct 17, 2008
Folkert

No Sauce!

Heb jij dat ook wel eens; op een bepaald moment herinner je iets, maar je weet niet wat nu datgene is geweest waardoor die herinnering in je is opgekomen. Onderweg naar huis herinnerde ik mij een opvatting van een Creative Director bij een groot reclameburo die marketing karakteriseerde als ‘het maken van sausjes’. Continue reading »

Oct 16, 2008
Folkert

Historisch moment

Ik denk dat we met z’n allen getuige zijn van een historisch moment – maar ik vraag mij af of wij ons daarvan bewust zijn? Steeds meer mensen, ook met autoriteit (politici, wetenschappers ed.), maken een onderscheid tussen de ‘beurs’ en de ‘echte economie’!

Laat dit eens even op je inwerken…..

De ‘beurs’ representeert dus de niet-echte economie; een ‘fake’ economie. Er gaan dus miljarden euro’s rond in een ‘nep’ economie. Is de ‘beurs’ dan niets anders dan een soort managementgame?

Overigens maken de afgelopen weken ook duidelijk dat ‘vertrouwen’ niet te koop is!

Oct 12, 2008
Folkert

Bubbles

Waarom spraken we in 2001 van een Internet Bubble, en nu niet van een Banken Bubble?

Ik zie wel enige overeenkomsten;

– Het gebruik van het Internet is tijdens en na de bubble exponentieel blijven groeien. Veel bedrijven hebben in 2001 het mes gezet in allerlei internet- en intranetprojecten. Dit heeft tot een grote sanering van de internetbranche geleid.

– Het is (anno 12 oktober 2008) nog steeds mogelijk om te pinnen of anderszins geld op te nemen. Van veel winkeliers hoor ik dat de consument de hand op de knip houdt. Dit leidt ontegenzeggelijk tot een sanering binnen veel winkelstraten.

De overheid heeft Fortis Nederland en ABNAMRO genationaliseerd. Als de overheid in 2001 vergelijkbare stappen had ondernomen door toen een aantal noodlijdende ISP’s over te nemen (bijvoorbeeld Worldonline) te nationaliseren dan had dit een volledig ander licht gegeven op de discussies rondom bijvoorbeeld net neutrality en privacy.

Sep 24, 2008
Folkert

Ter overdenking…

Onlangs heb ik geparticipeerd in een kort filmpje ter ere van het 100 jarig bestaan van het accountantskantoor PWC (voluit: PriceWaterhouseCoopers) in Groningen. De geïnterviewden waren een vastgoed-man, een universiteit-man, een accountant-man en ondergetekende die inviel voor een kranten-man die zich die ochtend had afgemeld. Het thema van de discussie was ‘Groningen’. Het geheel werd begeleid door een creatief team (interviewer, moderator, filmploeg, notulist en chauffeur(!)). Over Groningen kun je lang en breed discussiëren en dat is iets wat de stadsbestuurders dit jaar ook uitgebreid doen.

Continue reading »

Pages:«12345»