Browsing articles in "Speaking"
Dec 3, 2012
Folkert

Gezond oud worden?

Op 29 november hield het Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANNN) een congres over Wonen, Welzijn en Technologie. Ik woonde een workshop bij van Ton Mulder, programmaleider Healthy Lifestyle. Hij doet onderzoek naar de invloed van een virtuele omgeving op het welzijn van dementerende bewoners met behulp van sensortechnologie. Die omgeving is afgestemd op de belevingswereld van de dementerende waarbij gebruik gemaakt wordt van beeld, geur en geluid. Vanuit een technologisch standpunt is het fantastisch wat er allemaal mogelijk is; de dementerende volledig laten opgaan in virtuele omgevingen die nog wel worden herkend om zodoende het welbevinden te verbeteren. De beoogde effecten van dergelijke toepassingen zijn minder investeringen in fysieke ruimten, minder menskracht en minder medicijnen. Kortom, win-win……. maar is dit wel zo?

Continue reading »

Nov 28, 2012
Folkert

soci@l media #vind ik leuk?! (ouders ook)

Op 27 november organiseerde het Zernike College (Groningen/Haren) een avond voor ouders over het onderwerp Social Media en de wijze waarop ouders en de school hiermee omgaan. Na een enthousiaste aftrap over het onderwerp konden ouders deelnemen aan 2 workshops; een workshop over social media gebruik thuis en een workshop over gebruik en mogelijkheden van social media op school. Ik was één van de workshopbegeleiders (omgang sociale media thuis) maar ben ook vader van 2 zonen die op het Zernike College zitten.

Doel is dat ouders met elkaar in gesprek gaan en van elkaar horen hoe er thuis met sociale media wordt omgegaan. Hiertoe waren er een aantal stellingen gedeponeerd om dit peer-review proces op gang te krijgen.

Weinig ouders zijn het eens zijn met de stelling dat kinderen pas op de sociale media mogen als ze ouder dan 18 zijn(1%). “Iedereen gebruikt het en het is een bevestiging (voor het kind) van dat je erbij hoort”. Weinig ouders zijn op de hoogte van de minimum leeftijd van 13 jaar voor gebruik van Facebook. Toch zijn er diverse voorbeelden van het feit dat veel kinderen zich niet bewust zijn van de schaalbaarheid van hetgeen zij via sociale media communiceren. Soms met desastreuze gevolgen (Project X Haren, de zogenaamde ‘Facebook-moord’ zijn hiervan voorbeelden maar ook digitaal pesten kan zeer extreme vormen aannemen). De vraag is of dit bewustzijn automatisch groeit met het ouder worden of dat hier directief richting kinderen gehandeld moet worden?! Feit is dat commerciële bedrijven die producten/diensten bieden aan minderjarigen zich moeten houden aan regels/wetten die minderjarigen moeten beschermen. Waarom is bijvoorbeeld een Facebook hierop een uitzondering?

Continue reading »

Apr 6, 2012
Folkert

Peer Generated Content

Op 4 april organiseerde WideXS een ronde tafel conferentie rondom het  onderwerp ‘Reputatie Management’. Inleider en discussieleider was Joost Stein Bisschops (ondernemer, senior consultant bij Jungle Minds en columnist voor het Financieel Dagblad). Tijdens de discussie kwam de Net Promoter Score (NPS Score) ter sprake. De NPS Score is een meetmodel voor klantloyaliteit en het geeft inzicht in de wijze waarop een bedrijf (of merk) wordt gepercipieerd. De score wordt uitgedrukt in een cijfer (tot en met 10) en in de loop der jaren is dit een begrip geworden.

Continue reading »

Mar 9, 2011
Folkert

Mobiele Overheid

Open Data ICE Amsterdam

Open Data ICE Amsterdam

Op 7 en 8 maart jl. werd het ICE Amsterdam gehouden in de Westergasfabriek; Mobile Strategies Platforms & App Development. Eén dagdeel was ingeruimd voor Mobile Government. Eerlijkheidshalve moet ik bekennen dat ik skeptisch was, maar dit bleek onterecht! Spreekstalmeester Arjen Hof van GovUnited opende de parallelsessie met de vraag of de overheid al aan mobiele toe is gezien het feit dat de overheid al moeite genoeg heeft om een fatsoenlijke website in de lucht te helpen!? De sprekers die hierna volgden waren opvallend eensluidend; ‘open data by default’. De rol van de overheid is het beschikbaar stellen van data. Het ontwikkelen van applicaties is een taak die de markt op zich moet nemen. In Nederland hebben een aantal gemeenten in navolging van de VS (appsfordemocracy.org) wedstrijden georganiseerd voor bedrijven en individuen om relevante applicaties te ontwikkelen op basis van data die door de overheid ter beschikking worden gesteld. De Gemeente Amsterdam is één van de volgers in deze (AppsforAmsterdam). Frank Kresin van het kenniscentrum en medialab de Waag Society stak zijn enthousiasme niet onder stoelen en banken en hield een warm pleidooi voor Open Data (complete,raw, timely, widely available, machine readable, accessible, open formats, open license) en voor wedstrijddeelname. Tijs van den Broek van TNO heeft een vergelijkend onderzoek gedaan naar hoe in het buitenland wordt omgegaan met open data (rapport) en het zit er aan te komen dat open data (by default) verankerd gaat worden in de Europese wetgeving. Overigens moeten we niet verwachten dat Open Data tot meer vertrouwen in de Overheid gaat leiden. Onderzoek wijst wel uit dat Open Data tot meer economische activiteit (en daarmee groei) leidt. Paul Suijkerbuijk, project manager Open Data van de ICTU hield een keynote over trends – natuurlijk zijn de groeicijfers van mobiel indrukwekkend (maar vele sprekers gingen hem hierin voor). De conclusie, die je op basis van deze sprekers kunt trekken is, dat de overheid wel degelijk geleerd heeft en een verstandige stap terug doet zodat er meer mogelijkheden voor de markt ontstaan.

Enhanced by Zemanta
Feb 21, 2011
Folkert

Online Advertising (a short insight)

The field of online advertising has matured into a current state of being simple (branding vs. conversion) and complex (technological) at the same time. I’ve tried to summarize the most important concepts (presentation below).

Jan 20, 2011
Folkert

Close(d) Together (EN)

W.F. "Buffalo Bill" Cody
Image by George Eastman House via Flickr

Many argue that with the advent of social media, the Internet finally becomes what it once was meant to be; a social platform. “The direct connection via media – for socializing or even for commerce – has been controlled by both governments and businesses for the past 600 years” The Internet should end this hegemony. Power would shift in favor of the individual consumer and end-user. Yet it took a decade before the social platform became visible (onset of Hyves, Facebook, Twitter, etc.) and another few years to reach critical mass. Organizations embrace the Internet as a distribution platform. Organizations saw the Internet primarily as a means to do business more efficiently and effectively. The social component – direct communication with end users – was not taken into account.
Famous blogger Jeff Jarvis started to blog about his bad experiences with Computer manufacturer Dell (Dellhell), which soon resulted in a significant decline in sales and bad reputation of Dell. Also in The Netherlands major brands have experienced the power of the mass when it comes to complaining (Ziggo, UPC, KPN, NS and T-Mobile recently).

Continue reading »

Jan 13, 2011
Folkert

Close(d) Together (NL)

In 1994 schreef internet goeroe Kevin Kelly; ‘Our future is technological, but it will not be a world of grey steel” Technologie bevrijdt de mens van allerlei natuurlijke beperkingen en in dit opzicht bevrijdt sociale media ons van allerlei beperkingen in communicatie en het aangaan en onderhouden van relaties. Maar geeft deze ‘bevrijding’ ons meer vrijheid? Velen stellen dat met sociale media alles meer transparant wordt! Maar geeft meer transparantie meer openheid? Close(d) Together is een kritische keynote over de werking van technologie en over sociale media als ‘grey steel’ dat aanvoelt als een warme zachte deken.

Velen beweren dat met de komst van Sociale Media het Internet wordt zoals het Internet ooit was bedoeld; een sociaal platform. In de afgelopen 600 jaar zijn het vooral de instituties geweest die de voorwaarden en regels voor het intermenselijk verkeer hebben bepaald. De komst van het Internet zou aan deze hegemonie een eind maken. Macht zou verschuiven ten gunste van het individu (de consument, de eindgebruiker). Toch duurde het nog een decennium voordat het sociale platform zichtbaar werd (ontstaan van Hyves, Facebook, Twitter ed.) en nog eens een aantal jaren voor het een kritische massa had bereikt. Het waren met name de instituties die het Internet omarmden als distributieplatform. Organisaties zagen het Internet vooral als een middel om efficiënter en effectiever te werken. Met de sociale component – de directe communicatie met de eindgebruiker – werd geen rekening gehouden.

Continue reading »

Oct 1, 2010
Folkert

PICNIC 2010 @Groningen: To Be or Not To Be … That is the question!

Not a day goes by without a conference somewhere (in Europe) about ‘the social media space’. When I’m just ‘recovering’ from Emerce Eday in Rotterdam last week, I received an invitation from theFactor.e to watch realtime videostreams from PICNIC 2010 keynotes at their office in Groningen (which is about 190 km to the north of Amsterdam). It’s a big nice office but more important, nice people, some of them I know from my past when I co-founded this company. It’s a strange sensation; attending a conference without actually be there! Of course, it saves a lot of time and money, and the keynotes will be available on the internet shortly after. Listening to some excellent keynotes, I was also trying to experience the difference of being not there (note: do not confuse this with ‘not being there!’). Continue reading »

Dec 19, 2009
Folkert

The death of the click?

Gian Fulgoni, ComScore Chairman #imediasummit
Image by Paull Young via Flickr

There is some discussion regarding the question if the click is a sufficient measure for effectiveness of a display ad. Gian Fulgoni, founder of Comscore says ‘no’. The number of users clicking on a display ad has dropped with 50% (again) and research has pointed out that the average CTR is down at 0,1% (which is not that bad!) and that in some cases 8% of the internet population is responsible for 85% of total amount of clicks (ignoring 92%). Fulgoni argues that the marketing departments should measure impact of campaign like they ought to do with traditional campaigns; cumulative impact of impressions during a certain (longer) period of time. Interesting point of view – not in a sense that it is new (on the contrary!), but in a time where ‘CPM is supposed to buried’ and ‘performance based marketing’ has been planted (on top of it).

I think that CTR and related measures (such as dwell rate and dwell time) are good measurements, also for effectiveness. The whole discussion ignores the relevance of the ad display content! If a display is relevant to the user, i.e. contextual, the user will click on it (is effective =purpose of the display ad). But reality shows that most display ads aren’t contextual and lack relevance. Although I agree that campaigns should be evaluated by the cumulative effect of several marketing instruments (online AND offline), but you can’t advice to throw CTR out of the window or that CTR isn’t important (and can be neglected). First comes relevance! But this causes problems for those online advertisers who are used to create standard IAB display advertising and throwing this in the basket of 2nd channel advertising networks, waiting for the publisher to pick this up. Its’ a common law of economics; abundance (of advertising content) leads to lower CTR overall. Throwing CTR out of the window is like changing national currency when a country suffers from a recession. Advertisers are still in the game of reach….but unfortunately for them, the audience has already left. But there’s enough excitement and opportunities in the game of relevance.

Reblog this post [with Zemanta]
Feb 8, 2009
Folkert

Waarom Second Life haar belofte niet waargemaakt!

Ik vroeg mij al een tijd af waarom Second Life (SL) haar momentum heeft verloren en bijvoorbeeld een World of Warcraft (WoW) een nog steeds stijgend succes is. Beide zijn virtuele 3D omgevingen compleet met avatars en toolsets. Zonder het beestje SL bij haar naam te noemen gaf Evert Hoogendoorn het antwoord tijdens zijn presentatie op het congres Document2009 van donderdag 5 februari jl. te Utrecht. Evert is Head of Design for Virtual Theatre & Games Utrecht aan de School of the Arts at Utrecht ….. say no more! Games hebben een aantal universele kenmerken, te weten; een rule set (een doel en een framework van regels), games zijn declarative (de wijze waarop je de middelen die je ter beschikking staan het beste kunt gebruiken) en er is sprake van een sociale context (andere spelers, collaboration). Wanneer je deze kenmerken toepast op Second Life wordt meteen de ‘zwakte’, ten opzichte van bijvoorbeeld een WoW, duidelijk; SL heeft geen doel, althans geen doel die voor elke deelnemer hetzelfde is (bijvoorbeeld zoals bij racespelletjes als eerste over de streep komen). Natuurlijk, de bedrijven die op Second Life gevestigd zijn hadden/hebben wel een doel. Maar wat heeft het Internet ons geleerd? Het gaat om het doel van de gebruiker![kalooga q=second life /]

Pages:123»