Browsing articles in "Speaking"
Oct 22, 2008
Folkert

Preview: Semantic Web

Ik ben bezig met een post over Enterprise 2.0 (Uhhh, wat is dat? Antw.: coming soon!). Natuurlijk heeft het veel relaties met het begrip Web 2.0. Het semantisch web wordt ook wel als synoniem voor Web 3.0 gebruikt, de opvolger van web 2.0. Of dit juist is? De meningen hierover zijn sterk verdeeld. Op de laatste editie van The Next Web (april 2008) sprak de godfather van het semantisch web: Nova Spivack.


Nova Spivack at The Next Web Conference 2008 from Boris Veldhuijzen van Zanten on Vimeo

Sep 25, 2008
Folkert

It’s all about..

Kom net terug van een zeer geslaagd jubileumfeestje van het Groninger PriceWaterhouseCoopers op historische plaats de Menkema. Ondernemend Groningen was flink vertegenwoordigd (ik had voor deze gelegenheid mijn stropdas maar weer eens uit de kast gehaald – en ik was niet de enige). Het thema van debat en de diverse filmpjes was innovatie, inspiratie en creativiteit. Natuurlijk is elke ondernemer innovatief (want dat moet, anders kom je niet verder), creatief (‘wij zijn niet saai!!’) en zuchten wij allen naar inspiratie. Wat dit laatste betreft was de keynote van Wubbo Ockels een geweldig voorbeeld. Als gadgetfreak wordt het ook met Wubbo alleen maar leuker! (speedboten op zonne-energie, de superbus zijn slechts enkele voorbeelden). Een absoluut dieptepunt was dat de spreekstalmeester een muzikant vroeg wat muziek met creativiteit te maken heeft……..de muzikant pakte hem goed terug door het stopsein te negeren.

Terug in de auto dacht ik na over het thema en realiseerde mij waar het echt allemaal om draait; PASSIE! – een diepgewortelde, in al je vezels voelende, liefde voor waar je mee bezig bent.

Sep 19, 2008
Folkert

Emerce Eday & The Next Web

In Nederland zijn feitelijk twee momenten waarop de internetindustrie en hun klanten bijeenkomen; The Next Web en Emerce Eday.

Continue reading »

Apr 5, 2008
Folkert

The Next Web: Startupping

Zo’n 24 start ups hebben zich gepresenteerd op The Next Web conference 2008 in de Westergasfabriek te Amsterdam. En het leek erop dat het ‘Trots Op Nederland’ virus de Westergasfabriek had aangedaan, want vooral de Nederlandse start ups genoten veel applaus (Hoera) en vielen in de prijzen (Wakoopa). Persoonlijk was ik zeer onder de indruk van Zilok (een soort E-bay, maar dan voor rentals). Zilok sinds 2 april jl. ook actief in Nederland. Naar mijn mening voldoet Zilok aan de 3 S-en; Schaalbaarheid, Simpel en Self (waarom heb ik dit zelf niet bedacht?). Een andere start up die mijn aandacht heeft getrokken is Twingly, een uit Scandinavië afkomstige Blog Search. Hun business strategie richt zich eerst op publishers (zoals grote uitgevers van kranten) waarbij Twingly relevante blogposts plaatst bij nieuwsartikelen. Onlangs hebben zij een deal met de Telegraaf gesloten.

Continue reading »

Apr 5, 2008
Folkert

The Next Web: prerelease Wiki’s Truth

The Next Web editie 2008 werd afgesloten met een ‘wereld primeur’; de pre release van de VPRO documentaire ‘Tegenlicht: Wiki’s Waarheid“. De regisseur IJsbrand van Veelen gooide spreekwoordelijk een bom in de zaal door zijn sympathie voor Andrew Keen uit te spreken. Andrew Keen is auteur van ‘The Cult of the Amateur (how Internet is killing our culture and assaulting our economy) en is een grote criticaster van Internet 2.0 en Wikipedia. Zijn standpunt komt er op neer dat de wereld niet geholpen is met User Generated Content. User Generated Content dient in zijn opinie meer de zelfverheerlijking van het individu dan dat het bijdraagt aan waarheidsvinding.

Ik ben het eens met de regisseur dat het goed is dat figuren als Andrew Keen serieuze aandacht krijgen……“hij stelt vragen binnen een domein (Web 2.0) waarin heel weinig vragen gesteld worden”.

Advies: Kijken!!! Maandagavond 7 april om 21:00 uur op Nederland 2.

Meer over Andrew Keen op Wikipedia!

Nov 16, 2007
Folkert

Event: Media Innovations @ Groningen

Donderdag 15 november vond het New Media Event plaats waar een aantal (inter-)nationale sprekers hun visie gaven op nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (DAG), van (web-)technologie (Microsoft), van mobiel (City Live) en search (Kalooga). Zo’n honderd man (inclusief een aantal vrouwen) hadden zich voor dit event opgegeven. Over het event zelf verwijs ik naar de volgende blogs;
Peter de Haas (Microsoft) toonde tijdens het event een aantal technologieën die de innovatie van Microsoft tot uitdrukking bracht; Silverlight (het antwoord van MS op Adobe Flash), Photosynth, Popfly en Seadragon. Photosynth is een prachtige applicatie waarmee bijvoorbeeld foto’s van Flickr in een 3D perspectief geplaatst worden. Seadragon was nieuw voor mij; een applicatie met een indrukwekkende zoom functionaliteit met behoud van een hoogwaardig beeldkwaliteit.
Remco Kouwenhoven (tevens mijn medebestuurslid van NN-Open); leidde na het event tijdens de borrel van het ICT Platform een discussie met centrale vraagstelling of closed source goed is voor innovatie. Peter de Haas gaf toe dat in dit soort discussies Microsoft ‘blijkbaar altijd iets uit te leggen heeft’. Ik ben het met hem eens dat Open Source een business model is. OSS Vaandeldrager Duco Dokter (voorzitter NN-Open) vond de zwart/wit discussie (Open versus Closed) irrelevant, volgens hem is een discussie over Open Standaarden meer relevant. Beide heren vervolgden hun discussie onder het genot van een aantal biertjes in de bar. Wordt vervolgd?

Oct 30, 2007
Folkert

Groningen 2.0

Tijdens een lunchbijeenkomst op donderdag 25 oktober jl. werden de (concept-)plannen in het kader van de structuurvisie 2020 voor de stad Groningen gepresenteerd. De genodigden waren geselecteerd op het thema van de discussie; identiteit, marketing en cultuur. Aangezien de plannen nog niet openbaar zijn, heb ik beloofd me niet uit te laten over de inhoud van de structuurvisie – en aan die belofte houd ik mij.

“Die gedanken sind frei”; dus hierbij mijn visie op de stad Groningen!
Toen ik de structuurnota las moest ik denken aan Life 2.0 van Rich Karlgaard (how people across America are transforming their lives by finding the where of their happiness). Het is niet dat de inhoud van de structuurnota hiermee correspondeert, maar de thema’s waar de stad Groningen mee worstelt zijn niet nieuw en zeker niet uniek. Het boek van Karlgaard is een ‘must read’ voor een ieder die bezig is met ruimtelijk-economische ordening.

Groningen moet haar ware aard niet verbergen; Groningen is een studentenstad! In het verleden hebben we qua identiteit ge(ouwe-)hoereerd met allerlei thema’s die ook door andere steden werden geclaimed (Groningen ICT Stad (1999-2000), Groningen Biocity (2001-2002) en de nieuwste claim op Groningen is die van Energy Valley). Al deze verschijningen zijn onderhevig aan het economisch tij, echter de zuigende kracht op studenten is gebleven.
Het is een feit dat de stad talentvolle afstudeerders niet voor een langere tijd weet vast te houden. De perceptie is dat het Westen/Randstad biedt meer uitdaging en toekomst biedt. Maar zie dit niet als een probleem en probeer ook niet dit tij te keren!! Wellicht dat de stad zich kan profileren als incubator of ‘lab’ voor startende ondernemingen (groeiende ondernemingen in Groningen zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de Randstad). Traffic4U, TFE en Wisdom (thans Ordina) hebben niet voor niets verkoopkantoren in het Westen!! En hun groei wordt grotendeels bepaald door de omzet die ze uit het Westen halen. Maar ze zijn allen gestart in Groningen, en veelal vanuit een studentenbestaan. Maar maak je geen illusies, op een gegeven moment zullen deze bedrijven wegtrekken (wellicht niet geheel of fysiek, maar de DMU verplaatst zich – ook vaak door overnames).

Sep 16, 2007
Folkert

Google & Yahoo @ Emerce E-day


De Emerce E-day van afgelopen donderdag 6 september had tijd ingeruimd voor het ‘koningskoppel’ Google en Yahoo in twee achtereenvolgende keynotes. Ik heb al diverse presentaties/lezingen van zowel Google als Yahoo bijgewoond, maar nog nooit werden de (accent-)verschillen zo duidelijk uitgelegd.
Google ziet het zoeken en vinden vooral als een wiskundig logaritmisch vraagstuk dat ook wiskundige rationele benadering vraagt. De keynote speaker van iGoogle, Sep Kamvar, is niet voor niets professor in de ‘Computational Methematics’ aan het fameuze Stanford University. Yahoo daarentegen ziet het zoeken en vinden meer als een sociaal intermenselijk vraagstuk en ziet de oplossing meer in het slim gebruik maken van het netwerk effect (met communities als belangrijkste vehikel). Keynote speaker van Yahoo was Olivier Parriche o.a. afkomstig van startup Xyleme, een bedrijf gespecialisserd in het semantische web. Ondanks het grote succes van Google en haar dominante positie op het gebied van search, blijf ik geloof houden in de strategie van Yahoo. Zolang Yahoo uit het vaarwater van Google weet te blijven en met meer pareltjes zoals Flickr en Del.icio.us weet te komen, denk ik dat Yahoo ook aan ‘het vaste land’ (Europa) een vastere voet kan zetten.

Wetenschapsjournalist John Horgan heeft in 1997 een mooi boek geschreven over ‘de grenzen van onze kennis’ in ‘Het Einde van de Wetenschap’ waarin hij concludeert dat de wetenschappelijke theorieen en oplossingen meer iets zeggen over de persoonlijkheid van de desbetreffende wetenschapper dan over de realiteit. Tja, maar wat is realiteit op het Internet?

Jun 5, 2007
Folkert

The Next Web Conference – Amsterdam, 1 juni 2007

Op vrijdag 1 juni jl. werd de tweede editie van The Next Web conferentie gehouden. De vorige conferentie was mede door de bijdragen van Kevin Kelly, Steven Pemberton en Michael Arrington goed voor een ‘jaar’ inspiratie. En ook de tweede editie beloofde spektakel, in het bijzonder de altijd provocatieve en briljante blogger Jason Calacanis. Helaas, Jason kon door omstandigheden niet komen. Ook Michael Arrington en een videochat met Seth Godin gingen niet door. De bijdrage van Digg CEO Kevin Rose in de videochat was mager, maar hij moest ook wel erg vroeg zijn bed uit!! Hij beloofde echter volgend jaar te komen spreken (hmm, dat beloofde hij vorig jaar ook al). De presentatie van Sxip CEO Dick Hardt over Identity 2.0 is en blijft, ondanks de vele versies die hiervan op Youtube zijn te bekijken, sticky. Dick Hardt demonstreerde naast een goed concept, vooral de kracht van beeld, timing, humor en herhaling. Overigens kan ik een ieder aanraden om Sxipper te downloaden; scheelt heel veel ergernis en tijd bij het inloggen op diverse sites (Overigens is dat dan ook een goed moment om definitief over te stappen op Firefox ;-). Deborah Schultz (‘stop yelling, start weaving’) had een goede presentatie over ‘net etiquette’, maar dit klinkt erg belerend (en daardoor weinig aantrekkelijk) dus; Evangelist and rabble rouser in the Relation Economy: where people, technology and media intersect. Nog zo’n goede spreker was Rod Beckstrom over zijn gelijknamige boek The Starfish and the Spider; de kracht (en zwakte) van gedecentraliseerde organisatievormen. De analogie tussen Geronimo en Osama bin Laden zal mij nog lang bijblijven.

Voor een meer inhoudelijk verslaglegging van de conference verwijs ik je naar de uitstekende blog van Frank Jansen waar een goed verslag staat. Ook op Dutch Cowboys zijn diverse bijdragen te lezen.

Ik ga nog lang nagenieten!!

May 8, 2007
Folkert

Open Water Session @ WOWWW!


Op 19 april organiseerde WOWWW! de eerste lezing in de reeks Open Water Sessies. Mij viel de eer om de hoofdspreker van die avond aan te kondigen; Alef Arendsen van Interface21 over ‘The Future of Java Enterprise’. Het is mij deze avond duidelijk geworden waarom Java projecten de reputatie hebben opgebouwd van ingewikkeld, langdurig en daarom duur (of zoals men wil; kostbaar). Java maakt, zoals bijna alle objectgeoriënteerde talen, op weinig efficiënte wijze gebruik van aspecten. Deze inefficiëntie blijkt uit het feit dat als een object gebruik wil maken van een aspect (bijvoorbeeld ‘beveiliging’), dit als eigenschap van en binnen elk object apart geprogrammeerd moet gaan worden. Het wijzigen van bestaande aspecten en het invoegen van nieuwe aspecten is een zeer tijdrovende en omslachtige wijze van ontwikkelen. Hoe is het toch mogelijk dat men niet eerder op het idee gekomen is om aspectsystemen te introduceren? Er zijn bibliotheken vol geschreven over systeemtheorie en systeemdenken (tags: modellen, entiteiten, relaties, objectsystemen, aspectsystemen). Het systeemdenken is in veel exacte en sociale wetenschappen een gangbare methode voor het ontwikkelen en managen van complexe zaken. Maar er is hoop… ‘aspect oriented programming’ is volgens Alef Arendsen in opmars en hij demonstreerde op overtuigende wijze de efficiency van aspect georiënteerd programmeren. Als niet-programmeur verloor ik het op inhoud, maar geboeid door de interactie tussen Alef en de aanwezige ‘community’, werd mij duidelijk waar het echt om draait; passie.

Pages:«123»