Browsing articles in "Speaking"
Feb 17, 2007
Folkert

Open Source; ‘Stop nagging, put your money where you’re mouth is’

Op vrijdagavond 16 februari jl. kwam een dwarsdoorsnede van de Open Source gemeenschap van Noord Nederland (zeg maar Groningen) bijeen in een treffen met de Groninger politiek (zijnde vertegenwoordigers van D66, Groen Links, CDA en VVD) inzake het onderwerp ‘open source’ (en ‘open standaarden’). Aangezien er een eensgezindheid was betreffende Microsoft (is ‘evil’), hadden toch nog veel aanwezigen de behoefte om hun mening over Microsoft te geven.

Even leek het erop dat we een avondvullende klaagzang gingen horen over waarom de politiek niet massaal overstapt op Open Source! En de redenen zijn er legio;
– Als Europa stimuleren wij de Amerikaanse economie jaarlijks met 5 miljard dollar alleen al aan licentiekosten op software.
– Als we nu overstappen op Open Source creëren we duizenden arbeidsplaatsen.

Politiek gezien ‘scherpe munitie’ maar als je niet kunt schieten……..en dat is nu juist het probleem. “Microsoft schiet beter dan Open Source”; Microsoft richt zich op de ‘business laag’ van organisaties, Open Source richt zich vooral op de IT-laag van organisaties. Maar wie is er nu de baas?

Wat leert marketing ons? Mensen kiezen meestal niet voor het beste en goedkoopste product, mensen kiezen voor producten die andere mensen ook hebben (wat dat betreft begrijpt Microsoft hel goed wat ‘social software’ is). En heb je wel eens geprobeerd onder Linux een draadloze internetmodem of router te configureren?
Binnen organisaties is het niet anders; ‘Nobody gets fired for choosing Microsoft’. Koudwatervrees? Ik vrees dat de situatie een stuk ernstiger is. Ondanks alle voordelen van open source, zowel vanuit een financieel-economisch als vanuit een sociaal-idealistisch perspectief.

Wat moet er gebeuren met Open Source?
Geloven in eigen kracht. Open Source heeft fantastische oplossingen voortgebracht. En vanuit de Open Source community zal ook in de toekomst fantastische software blijven komen. Dankzij een grote, actieve en betrokken community van developers die continue streven naar betere en slimmere oplossingen en gezamenlijk problemen oplossen. En dan helpt een gezamenlijke vijand. Heb je wel eens een .Net programmeur gevraagd welke support hij (helaas nog niet zo vak een ‘zij’) krijgt van de community? Nada, in 50% van de gevallen is er geen oplossing en in de andere 50% van de gevallen moet je er voor betalen. Zolang Open Source zich vasthoudt aan haar principes, is er toekomst. ‘Stick to the platform’ – wat Microsoft doet is het creëren van een platform (.Net) en dit zo snel mogelijk converteren naar softwareproducten (inclusief de licentiepolitiek). Kortom, het netwerk effect binnen de Open Source community werkt veel sneller en effectiever dan de ‘closed source’ community van bijvoorbeeld Microsoft. Microsoft compenseert dit middels veel marketing power. Maar het platform zelf wordt niet onderhouden of uitgebreid door mensen buiten Microsoft zelf.

De situatie is dus als volgt; aan de ene kant hebben we een krachtig platform met ‘slecht vermarkte of te vermarkten’ producten (Open Source) en aan de andere kant hebben we een zwakker platform met uitstekend te vermarkten producten (Closed Source).

Hoe doorbreek je dit?
Het helpt dat een grote marktpartij van naam de Open Source gedachte omarmt (alhoewel er open source fundamentalisten zijn die dit verafschuwen); Sun heeft eind 2006 Java aan de Open source community gedoneerd. Ik wacht nog op een grote marketingcampagne van Sun ten faveure van Open Source.
Het helpt als de overheid, of een ander groot en dominant maatschappelijk orgaan, voor open source kiest en radicaal overstapt. Wat dat betreft is de politiek aan zet; begin met een publiekscampagne voor Open source waarbij financieel (geld besparing) en sociaal (werkgelegenheid) economische belangen het accent krijgen.
Het helpt als de open source community naast kwaliteit ook meer aandacht schenkt aan de gebruikersvriendelijkheid van de software.

Het helpt als de Open Source miljonairs nu uit de anonimiteit treden en in de schijnwerpers vertellen hoe ze dit bereikt hebben. Geld inspireert, ook voor open source!

Jan 24, 2007
Folkert

What’s Next? ‘Recycling the Web’

Nu het ‘Web 2.0’ tijdperk over haar hype heen is doet dit de vraag rijzen waar het web naar toe gaat; the Next Web. In juli 2006 werd onder deze noemer in Amsterdam een conferentie gehouden. The Next Web werd toen door veel sprekers (o.a. Arrington, Kelly) beschouwd als een extensie van 2.0. Ik denk dat de Next Web verder gaat en er sprake is van een ‘volgende grote stap’.
In mijn vorige post heb ik op enigszins cynische wijze het ‘einde van de website’ voorspeld. In deze post tracht ik te beschrijven op welke wijze het web deze ontwikkeling ondersteunt.

Readable Web
Web 1.0 kun je omschrijven als het ‘readable web’ (de periode tot 2001/2002). In deze periode stond het ‘get it online’ centraal en was de functie van het web vooral het ‘ontsluiten’ van informatie. De interactie met de gebruikers was veelal eenrichtingsverkeer (download).

Writeable web
De periode tot en met 2006 is Web 2.0 het buzzword. Alhoewel Web 2.0 een container vol (verschillende) definities is, dekt de typering Writeable Web de lading. (Web 2.0 makes it work – hoge mate van interactiviteit (rich internet (RIA), AJAX) en User Generated Content zijn centrale begrippen). Het aantal gebruikers groeit naar meer dan 1 biljoen wereldwijd. Het aantal websites groeit naar meer dan 80 miljoen. De gevestigde ‘orde’ wordt in alle geledingen door nieuwkomers uitgedaagd (Microsoft door Open Office, Google en Sun, de marketing/reclamebranche door Youtube, de banken door Zopa, CNN door Digg en de miljoenen blogs, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Het web wordt een verkeer in twee richtingen (download & upload naderen elkaar). De bekroning van Web 2.0 komt overigens wel van een oude economie bedrijf; Times roept ‘You’ uit tot mediapersoon van het jaar 2006.

We zijn begonnen met het verplaatsen van al onze software, gegevens (data/content) en zelfs sociale activiteiten naar en op het web. De vraag naar hoogwaardige software/applicaties die deze shift mogelijk maken is enorm en nog steeds groeiende; ‘er is meer behoefte aan software dan er programmeurs zijn’.

The Next Web: Programmable Web
In 2007 verwacht ik de definitieve doorbraak van de ‘programmable web’; ‘a complete media mashup’; applicaties die primair gevormd worden door content en functionaliteit van andere applicaties. Hierbij zal de upload naar het web groter zijn dan de download.
Binnen Web 2.0 is er sprake van een dialoog op het niveau van informatie en communicatie. The Next Web maakt een dialoog op het niveau van handelen mogelijk. Dit betekent concreet dat consumenten/gebruikers een belangrijke rol krijgen in ontwikkeling van producten en diensten (dit wordt ook wel aangeduid met de term crowdsourcing).

Voorbeelden
Openkapow (een rss mashup)
Openkapow stelt je in staat je eigen RSS reader te programmeren en deze vervolgens aan anderen ter beschikking te stellen.

Zontube (een amazone/youtube mash up)
Deze fantastische applicatie is ‘smullen’ voor elke muziekliefhebber; het combineert de functionaliteit van Amazon met die van Youtube. Album en artiestinformatie van Amazon wordt gecombineerd met video’s van desbetreffende artiest/album van Youtube.

The Ad Generator en The American Image (Flickr mashups)
Beide sites maken gebruik van de fotofunctionaliteit van Flickr. The Ad Generator gebruikt de tagfunctie van Flickr voor het genereren van slogans. Overigens toont dit onderzoeksproject aan dat ”the language of advertising is both deeply meaningful, in that it represents real cultural values and desires, and yet utterly meaningless in that these ideas have no relationship to the products being sold”.

Op de site van The American Image lezen we; ”The photographs that appear in The Collection and within The Shooting Script activity are drawn directly from John Collier Jr.’s photos on the Flickr website. Hundreds of archival quality photographs were posted to Flickr for this project. The American Image site takes advantage of Flickr’s API to bring in these photographs. These ”mashup” were developed in Adobe Flash.

Our initial exploration of Flash and Flickr mashups brought us in contact with Doug Marttila who was kind enough to share code from his Findr application. In the end, we built something from scratch, however seeing Doug’s code helped speed up our process greatly.

Having the collection on the Flickr site has helped bring John Collier Jr.’s work to new audiences and communities. We hope that conversations will continue to develop as the millions of Flickr users discover his wonderful photographs.”

Een andere verschijningsvorm van the Next Web is die op het gebied van Marketing/Creatie: General Motors vroeg de ‘internetgemeenschap’ een commercial voor de nieuwe Chevy Tahoe te maken. GM ontving ruim 22.000 inzendingen die op een onafhankelijk platform werden getoond zonder censuur van GM. Hieruit heeft GM o.a. de claim van meest milieuvriendelijke SUV gedistilleerd.

The Next Web is het ‘programmable’ web van de software (tools/applicaties). Softwarebedrijven en e-businessbedrijven (zoals bijvoorbeeld e-tailers) stellen code/componenten van hun software of businessplatform beschikbaar als basis voor ‘nieuwe’ software/applicaties en platformen.
Er zal een nieuwe generatie van webbedrijven en webprofessionals ontstaan die zich vooral toeleggen op het recyclen van ‘de grote berg’ aan websoftware en applicaties. Dergelijke (mashup) applicaties versterken het door Web 2.0 ingezette proces van meer invloed en controle van de eindgebruiker op primaire en secundaire processen van producenten en dienstverleners.

Jul 15, 2006
Folkert

Part 1: The Next Web Conference – July 7th 2006

w:Michael Arrington, famous blogger, and Tariq...
Image via Wikipedia

On paper a perfect conference with contributions of Kevin Kelly (definitely one of my heroes, initiator of Wired magazine and internet philosopher (“the future is technological, but it will not be a world of grey steel”). But also Steven Pemberton (a ‘andy warhol look-alike’ but nonetheless a very intelligent person with a captivating speech about the future of web interfaces), Michael Arrington (author of Techcrunch – my favorite blog tracking web 2.0, although he doesn’t like to use the word ‘web 2.0’). But this is also the place for meeting other minds; the place to be for an independent brains.

Follow this link to see photos taken from the conference.

The first speaker was a representative of Nielsen/Netratings. Figures and statistics about the development of internet within Europe; growth, growth and more growth. “And that is great news for all of us”.

Widsets a promising european start up in the field of mobile application and service provider. Marko Anderson and his finnish partner (both bold, relaxed and with humor). They demonstrated their service realtime – and really, it looks quite simple to use the widset application on your mobile phone. Widsets offers ‘rich’ services that makes your life easier when you’re not near your computer (stay in touch with you’re communities, be notified on important events etcetera. The service is quick, easy to use and free!! Good presentation, the first time they presented together.

Michael Arrington, author of my favorite blog Techcrunch. He was scheduled to talk about promising web start ups in Europe, and actually he did (one sheet, at the end). Michael addressed the question; How to start a start up? First of all; What do you love? And then ‘where is there Friction (time or money?) and than remove that friction. Examples are Del.icio.us, Flickr and Digg. Success of the start up is mainly determined by the use of the network effect. “Never attack a network effect company unless you remove serious friction” (see Skype). And if you do “Be wary: easy tools spawn lots of competitors” (ajax homepages, flash video sites). Friction can be removed by a better design and interface (using ajax, flash), rss (it lasted till February 2005 before he used rss), tagging, user generated content, blogging and syndication widgets. “Also, recycling 1999 ideas isn’t stupid!!” New technologies and ideas make old (failed) ideas new again (and successful)(and cheaper). Plus, paypal and adsense (and rss). This is evolution.”
Considering that he made this presentation at 3 a clock in the morning……

Esnips, a web start up based in Israel, is a community site like many others, riding the wave of social networking. But there is an aspect which is of importance for their sponsors (advertisers) – only people of twenty years or older (and being a mainstreamer and often on the creative side) are attending the community. They accidentally recognized this, and from that moment on they knew what to do – leverage. So they enhanced the site with e-commerce functionality (selling and buying products). Question: Why does an Israeli company attend the next web conference? I think there is a simple reason why. The income of Israel is for 90% dependent of their activities abroad. Every company over there who wants to grow has to go abroad …and Europe is close by. The sales representative told me that Amsterdam is an important ‘hub’ for getting feet on European ground.

A young guy, Tarik Krim, started Netvibes (“Taking the world with storm”). Netvibes is an ajax based ‘homepage’ that you can personalize. When you use different feeds, search engines and community sites, Netvibes gives you the opportunity to display or access these services and applications from one single page. Tarik told the audience how he started Netvibes and where they are heading for (new enhanced features): the netvibes ecosystem and how the network is effecting the evolution of the site. Netvibes is the most challenging competitor for Microsoft Live.com (and there are not a lot of folks out there who can say this).

Steven Pemberton gave a sort of scientific ‘discourse’ regarding ‘the future of web interfaces’. There was a lot of post modernism in his speech (I guess he’s a fan of Derrida). What to think of the ‘Sapir-Whorf Hypothesis’ (“if you haven’t got a word for it, you can’t think it” and “if you don’t perceive it as a concept, you won’t invent a word for it”). And he mentioned really humorous daily life examples. See also “The Deeper Meaning of Liff” by Douglas Adams and john Lloyd. But when you put aside this ‘post modernistic sauce’ he shared some interesting views on web applications (and the way they appear to us). The future web is a semantic web with declarative markup (in which content can easily be transferred to other applications; XML, Xforms etc.). Because there are a huge diversity of browsers on the web (when you include browsers on mobile devices) and they/we all want to use the web anytime, anywhere with anything. And there is a huge diversity of people. Put these together and add this with the notice that issues like accessibility and usability are poorly attended…..we do not use the enormous power and potential of the web (like we do not use the full potential of computer power). According to Pemberton it’s worth to address the issues of accessibility and usability, for many reasons; like cost of production. 90% of the cost of software is debugging. According to Fred Brookes, the number of bugs increases quadratically according to code size: L (1.5). In other words, a program that is 10 times longer is 32 times harder to write. Or put another way: a program that is 10 times smaller needs only 3% of the effort. Playing with figures can be an effective way to make the message clear. (Like Kevin Kelly; the web is only 4.000 days old!!).

Reblog this post [with Zemanta]
Pages:«123