Sep 21, 2008
Folkert

Crowdsourcing: Vragen & Krijgen

Jeff Howe, redacteur bij Wired Magazine, leek tijdens de openings keynote van Emerce Eday, bijna onderuit te gaan als gevolg van te weinig slaap. Maar hij wist zich te herstellen en nam ons mee in de alchemie van crowdsourcing.

“Crowdsourcing is the act of taking a job traditionally performed by a designated agent and outsourcing it to an undefined, generally large group of people in the form of an open call”

In 2005 deed Jeff Howe onderzoek naar Myspace. Hij wou vanuit een business perspectief onderzoeken wat de gevolgen waren van social media voor de muziekindustrie. In zijn participatief onderzoek ontdekte hij dat veel bandjes allerlei aanverwante disciplines hadden ingeschakeld om te komen tot een redelijk volwaardige muziekdistributie via Myspace. De wijze waarop andere disciplines werden ingeschakeld vond veelal plaats op basis van een ‘open call’ aan een ieder binnen Myspace (een zeer heterogene, grote en ‘undefined’ groep).

Undefined’ en ‘open call’ zijn de noodzakelijke ingrediënten van crowdsourcing. In zijn keynote noemde Jeff Howe 3 voorbeelden van bedrijven die op succesvolle wijze dit principe van ‘vragen & krijgen’ toepassen: Threadless, iStockphoto en Intercentive. Je stelt een vraag aan de massa (undefined, open call) en wat je terug krijgt overtreft alle verwachtingen. Hiertoe dienen bedrijven een aantal samenhangende principes te omarmen; democratisering, openheid en diversiteit. Deze principes liggen besloten in de eerder genoemde definitie van crowdsourcing. Het bedrijf beschouwt externe resources niet anders dan de eigen resources (democratic). Het proces van outsourcen  moet voor de externe resources en andere betrokkenen volledig transparant zijn. Externe resources moeten dezelfde informatie hebben als interne resources (openness). Vraag niet alleen aan, en luister niet alleen naar gekwalificeerde professionals/deskundigen, maar spreek ook andere disciplines aan. “The less qualified, the better chance of solving the problem”. Diversiteit is inherent aan het doen van een ‘open call’. Volgens Jeff Howe is het antwoord op veel problemen ‘out there’; de genezing van kanker, de bestrijding van armoede etc. En het antwoord begint met het leren op een betere manier relaties met elkaar te leggen.

Pikant detail was dat Jeff Howe in de case van Intercentive een vergelijking maakt met Procter & Gamble. P&G heeft een eigen research afdeling met 9000 ‘the most brilliant phd’s’, in tegenstelling tot het farmaceutische bedrijf Intercentive dat met een kleine R&D afdeling relaties heeft met 254.000 wetenschappers die bijdragen aan het oplossen van de problemen en issues die Intercentive in een ‘open call’ aan hen voorlegt.

Gelukkig (of was het opzet?) kwam Procter & Gamble ’s middags zelf ook nog aan het woord om te vertellen op welke wijze zij R&D activiteiten uitvoeren.

1 Comment

  • […] en hij sprak op Emerce Eday over research en ontwikkeling binnen P&G. Waar Jeff Howe in zijn keynote P&G bestempelde als een bedrijf dat nog op de traditionele manier R&D bedrijft, geeft het […]

Leave a comment