Jun 30, 2009
Folkert

don’t peep us, we tweet you

Als jij niet naar porno toegaat, komt de porno wel naar jou! Spam is al sinds jaar en dag het DM-domein van deze industrie. Daar is een nieuw kanaal aan toegevoegd, althans wat ik er van merk; Twitter. Vandaag ontving ik maar liefst 4 Twitter-berichten van ‘ladies with a certain reputation’. Alhoewel de porno-industrie vooroploopt als het om innovativiteit gaat (zowel in marketing als in technisch opzicht), zijn ze toch vrij laat met het gebruik van Twitter. Of moet je een bepaald ‘drempelvermogen’ (een minimum aantal followers) hebben om voor twitter spam in aanmerking te komen?

Hier is overigens een leuk artikel over hoe je Twitter voor business doeleinden kunt gebruiken/misbruiken!

Leave a comment