Sep 21, 2012
Folkert

Facebook heeft wel degelijk een zorplicht

Het is vandaag een spannende dag voor Merthe, haar ouders en de gemeente Haren; wordt de vrees werkelijkheid en wordt Haren overspoeld met duizenden feestgangers met bijbedoelingen? Een journalist van het Harener Weekblad heeft het antwoord al klaar en schreef gisteren; “De politie in Haren is op alles voorbereid, rond het uit de hand gelopen verjaardagsfeestje in Haren”. Gelukkig is het Harener Weekblad een plaatselijk suffertje en hoeven we ons normaliter niet druk te maken over de voorspellende waarde hiervan. Neemt niet weg, ProjectX Haren is het gesprek van de dag en de meningen variëren van ‘dom’ tot ‘zielig’ of een algemeen verbod op sociale media.

Wat mij opvalt is de afwezige  kritiek op Facebook! In het afgelopen decennia zijn er allerlei wettelijke maatregelen en gedragscodes ontwikkeld om de internetgebruiker te beschermen. Bijvoorbeeld, het Opt-insysteem voor het bestrijden van spam en de recente Cookiewet voor het beschermen van persoonsgegevens. Maar ook in de ‘fysieke’ wereld – ik vermijd hier het woord ‘echte wereld’ omdat ook de virtuele wereld echt is – zijn allerlei maatregelen getroffen om de burger te beschermen. Niet voor niets maken we onderscheid tussen kinderen/jeugd en volwassenen en zijn er leeftijdsgrenzen aan de afname en het gebruik van diensten en producten. Maar zodra je de wereld van, in dit geval Facebook betreedt ben je gevrijwaard van dat soort rechten en plichten. Welkom in de wereld van Facebook oprichter Mark Zuckerberg;

“People have really gotten comfortable not only sharing more information and different kinds, but more openly and with more people – and that social norm is just something that has evolved over time”.

“By giving people the power to share, we’re making the world more transparent”.

“The real question for me is, do people have the tools that they need in order to make those decisions well? And I think that it’s actually really important that Facebook continually makes it easier and easier to make those decisions… If people feel like they don’t have control over how they’re sharing things, then we’re failing them”. (Meer uitspraken van Zuckerberg)

Feit is dat je als producent/leverancier (en blijvend eigenaar) van ‘tools’ ten aanzien hiervan wel een zorgplicht hebt, met name wanneer je dit aanprijst en verkoopt aan minderjarigen! (Facebook is toegankelijk voor personen vanaf 13 jaar) Deze zorgplicht houdt in dat Facebook die maatregelen treft waarmee onbedoeld gebruik en de gevolgen daarvan zoveel mogelijk worden voorkomen. Waarbij in het geval van minderjarigheid een verzwaring van die zorgplicht zou moeten gelden. Facebook verzamelt voldoende informatie over de persoonlijke situatie (o.a. leeftijd). Facebook moet de gebruiker voldoende, op tijd en op de juiste wijze informeren over de inhoud en functionaliteit van Facebook en de risico’s die daaraan verbonden zijn. Als dit betekent dat je gebruikers een heel ‘boekwerk’ van gebruikersvoorwaarden voorschotelt in de wetenschap dat dit niet gelezen wordt, voldoe je naar mijn mening niet aan de zorgplicht. Door zorgvuldig met de belangen van de minderjarige gebruiker om te gaan, neemt Facebook de verantwoordelijkheid voor het gebruik van Facebook gedeeltelijk over van de minderjarige gebruiker. En dit kan heel eenvoudig door de default (privacy)instellingen leeftijdsafhankelijk te maken. Concreet betekent dit dat als een minderjarige zich op Facebook aanmeldt, de optie voor delen en zichtbaarheid standaard op ‘alleen ik’ staan en dat het delen een actieve, en daarmee een meer bewuste handeling is. Gebruikers zijn niet (allemaal) dom, maar wel gemakzuchtig. En niet alle pubers overzien de gevolgen van hun acties.

Wanneer organisaties niet zelf hierop anticiperen, moeten ze gedwongen worden. Wat de ‘uitkomst’ vanavond ook zal zijn, ik verwacht dat hierover snel de discussie op gang komt en passende regelgeving volgt.

 

Leave a comment