Jan 31, 2012
Folkert

Google: uw privacy is ons geld!

“We vervangen meer dan 60 verschillende privacydocumenten voor Google door één privacybeleid dat veel korter en een stuk eenvoudiger te begrijpen is. Onder ons nieuwe beleid vallen meerdere producten en functies, wat aansluit bij onze wens om één eenvoudige en intuïtieve ervaring te leveren voor uw gebruikers van Google-producten” (bron: notificatie email van Google gericht aan beheerders van Google Apps, 29 januari 2012).

Het begint hoopgevend maar de adder onder het gras laat meteen zijn kop zien! Wat hier in werkelijkheid staat is dat Google alle gebruikersdata van haar verschillende diensten (Gmail, Youtube, Google Calendar, Google+ en Google Search) integreert ten behoeve van haar advertentienetwerk Adsense. Google scant de inhoud van je Gmail, registreert welke videos je op Youtube bekijkt, bewaart voor de periode van ten minste 18 maanden je zoekopdrachten en complementeert dit geheel met je ‘sociale context’ van Google+. Centrale vraag is; Is dit erg? Optimisten zullen zeggen dat waar Google het voorheen had over ‘privacy documenten’ er nu sprake is van een ‘privacy beleid’! (klinkt alsof er nu beter over is nagedacht…..en dat is ook zo, maar ten gunste van wie?!). Echter de adder blijkt nog een staart te hebben; voortaan is het mogelijk om vanaf je 13de jaar volledig gebruik te maken van Google diensten. Hiermee daagt Google de uit 1998 stammende COPPA (Childeren’s Online Privacy Protection Act) uit voor een update. Overigens werd in mei 2011 al een voorstel voor een update ingediend ‘Do Not Track Kids Legislation‘ (en is naar mijn weten nog in behandeling).

Het privacybeleid van Google wordt per 1 maart 2012 van kracht en de gebruiker heeft (g)een keus; of je gaat akkoord en je blijft profiteren van de vele gratis diensten van Google of je gaat niet akkoord waarbij je moet gaan omkijken naar alternatieven (voor Google Apps). Kortom, veel gebruikers zullen akkoord gaan omdat alternatieven er wel zijn maar niet geïntegreerd. Maar het vooruitzicht van al dat ‘gedoe’ om over te stappen is de belangrijkste reden dat gebruikers akkoord gaan. Overigens is er ook een grote categorie gebruikers die in de veronderstelling leefde dat het voorgenomen beleid reeds jaren ‘common practise’ was.

Privacy is de valuta van het Internet – hoe meer ik van mijzelf prijs geef, des te meer ik (gratis) kan ontvangen. Wellicht is het een idee om ‘privacy’ te kapitaliseren! Wat zijn mijn gebruikgegevens (data over mij) waard? Wellicht dat we dan ook een rationele feitelijke discussie kunnen voeren over het afkopen van mijn data. Bijvoorbeeld, ik ga Google een maandelijks bedrag betalen om (al of een deel van) mijn data niet te gebruiken. Naast het feit dat dit sympathiek en in lijn is met de keuzevrijheid van het individu, zou dit ook een goed verdienmodel kunnen zijn. Privacy kost geld en moeite, net als in de ‘echte’ wereld (en waarom zou dat op het Internet anders moeten zijn?)

Enhanced by Zemanta

Leave a comment