Feb 29, 2012
Folkert

Google’s Panda (Infographic)

Een jaar geleden (februari 2011) startte Google een project met als doel website met lage kwaliteit content te filteren en hieraan een lagere ranking in de organische zoekresultaten toe te kennen; de Panda Update. In Nederland werd de Panda Update in augustus 2011 uitgerold. Feit is dat weinig Nederlandse sites de invloed van deze update hebben gemerkt, behalve dan ‘link farms’ (en andersoortige ‘thin content sites’). In Amerika zijn er echter wel partijen die zeggen significant minder verkeer te hebben (o.a. Yahoo, About.com).

Nu heeft Google in februari een nieuwe Panda update uitgevoerd, maar heeft niet nader gespecificeerd wat die update inhoud. Ik kwam vandaag dit artikel tegen waarin een mogelijk causaal verband wordt gelegd tussen deze Google Panda Update en republikeinse voorverkiezingen in de VS.

Enhanced by Zemanta

Leave a comment