Oct 30, 2007
Folkert

Groningen 2.0

Tijdens een lunchbijeenkomst op donderdag 25 oktober jl. werden de (concept-)plannen in het kader van de structuurvisie 2020 voor de stad Groningen gepresenteerd. De genodigden waren geselecteerd op het thema van de discussie; identiteit, marketing en cultuur. Aangezien de plannen nog niet openbaar zijn, heb ik beloofd me niet uit te laten over de inhoud van de structuurvisie – en aan die belofte houd ik mij.

“Die gedanken sind frei”; dus hierbij mijn visie op de stad Groningen!
Toen ik de structuurnota las moest ik denken aan Life 2.0 van Rich Karlgaard (how people across America are transforming their lives by finding the where of their happiness). Het is niet dat de inhoud van de structuurnota hiermee correspondeert, maar de thema’s waar de stad Groningen mee worstelt zijn niet nieuw en zeker niet uniek. Het boek van Karlgaard is een ‘must read’ voor een ieder die bezig is met ruimtelijk-economische ordening.

Groningen moet haar ware aard niet verbergen; Groningen is een studentenstad! In het verleden hebben we qua identiteit ge(ouwe-)hoereerd met allerlei thema’s die ook door andere steden werden geclaimed (Groningen ICT Stad (1999-2000), Groningen Biocity (2001-2002) en de nieuwste claim op Groningen is die van Energy Valley). Al deze verschijningen zijn onderhevig aan het economisch tij, echter de zuigende kracht op studenten is gebleven.
Het is een feit dat de stad talentvolle afstudeerders niet voor een langere tijd weet vast te houden. De perceptie is dat het Westen/Randstad biedt meer uitdaging en toekomst biedt. Maar zie dit niet als een probleem en probeer ook niet dit tij te keren!! Wellicht dat de stad zich kan profileren als incubator of ‘lab’ voor startende ondernemingen (groeiende ondernemingen in Groningen zijn voor hun omzet grotendeels afhankelijk van de Randstad). Traffic4U, TFE en Wisdom (thans Ordina) hebben niet voor niets verkoopkantoren in het Westen!! En hun groei wordt grotendeels bepaald door de omzet die ze uit het Westen halen. Maar ze zijn allen gestart in Groningen, en veelal vanuit een studentenbestaan. Maar maak je geen illusies, op een gegeven moment zullen deze bedrijven wegtrekken (wellicht niet geheel of fysiek, maar de DMU verplaatst zich – ook vaak door overnames).

1 Comment

  • […] en breed discussiĆ«ren en dat is iets wat de stadsbestuurders dit jaar ook uitgebreid doen. In een eerdere post deed ik al verslag van een brainstormsessie en formuleerde ik mijn persoonlijke visie. In het kort […]

Leave a comment