Oct 16, 2016
Folkert

Het OS van de organisatie (Deel 1)

Dit is de eerste blogpost in de reeks Stretch, Trust & Discipline. Deze artikelen geven uitdrukking aan mijn persoonlijke visie op de organisatie-ontwikkeling van het bedrijf waar ik momenteel werkzaam ben: Bossers & Cnossen (Groningen). In mijn rol als Integrator Development & Operations houd ik mij bezig met het optimaliseren van processen in het kader van product ontwikkeling (SaaS applicaties), systeemontwikkeling, systeembeheer en dienstverlening. 

Onlangs las ik een mooi interview met Mark Templeton (CEO Citrix) in The New York Times. Met treffende metaforen trekt hij lessen uit zijn loopbaan. Zo zegt hij over organisatiecultuur het volgende;

“So our machinery is people, and to put it in technology terms, people are the hardware and our values are the operating system (…) once you have that, you can build processes around how you actually get things done on top of that. But clarity around the hardware and the operating system to me is first and foremost, so it’s about people and our three values: respect, integrity, humility.”

Ontegenzeggelijk zijn dit belangrijke waarden die het goed doen in het jaarverslag. Templeton’s waarden als respect voor de ander, integriteit en nederigheid zijn prijzenswaardige eigenschappen, maar men dient dit niet te verwarren met kernwaarden. Organisaties hebben kernwaarden die, als het goed is, in meer of mindere mate matchen met persoonlijke eigenschappen.

(Persoonlijke) eigenschappen geven onvoldoende richting aan de opgave waar menig organisatie zich voor geplaatst voelt. Sterker, bouwen op persoonlijke eigenschappen is bouwen op drijfzand!

Binnen onze organisatie is er een ‘gezonde twijfel’ over het ‘hoe’ (niet zozeer over het ‘wat’). De organisatie heeft een heldere visie (‘ICT als Water’), een zichtbaar doel (meest betrouwbare ICT dienstverlener’) en de strategische intentie is in lijn met de visie/missie. Echter, het strategisch gedrag is opportunistisch; innovatie frustreert de exploitatie, en vica versa. Loyaliteit en flexibiliteit van medewerkers zijn de smeerolie die de organisatie draaiende houdt, vooral op die momenten als processen en structuren tekort schieten. ‘Onze wereld’ (en die van ICT in het bijzonder) verandert voortdurend. Afspraken op het gebied van structuur, processen en omgang (relaties) moeten continue geijkt en geborgd worden. Een status quo gaat ten koste van kwaliteit en staat een betrouwbare en integrale dienstverlening in de weg.

Centraal staat dan ook de vraag: Welke kernwaarden bieden een vaste grond voor organisatieontwikkeling en continuïteit?

Leave a comment