Feb 3, 2009
Folkert
Comments Off on ICT = Water uit de kraan!

ICT = Water uit de kraan!

De ‘next big’ is Cloud Computing, globaal te identificeren als een trend waarbij op basis van mass customizing software en infrastructuur als een dienst wordt aangeboden. Amazon (S3), Google (Apps), Yahoo (Zoho) en Salesforce waren de eerste grote internetbedrijven die hun applicaties en platformen als een service aan derden ter beschikking stelden (zie een ‘oude’ post over de Cloud Services van Amazon). Microsoft en IBM volgen met respectievelijk Azure en LotusLive. De economische realiteit van vandaag is een flinke wind in de rug voor Cloud Computing. Volgens welingelichte bronnen zijn er momenteel 3,5 miljoen Google Apps accounts en dit aantal groeit sinds het uitbreken van de financiële crisis met meer dan 3500 per week. Het feit dat Google voor het vermarkten van de Apps gebruik gaat maken van resellers geeft aan dat de vraag het niveau van self service overtreft. Pay-as-you-go is het nieuwe financiële paradigma van ICT, iets dat menig directie aanspreekt. Maar zolang diezelfde directie dit onderwerp naar de IT afdeling verwijst, heb ik een hard hoofd in het ‘hockey stick-model’ voor de adaptatie van cloud services. De oorzaak heeft niets van doen met de kwaliteit van de huidige generatie cloud services, maar meer met het ‘lijfsbehoud’ van de IT afdeling. Veel IT-ers hebben moeite met het idee dat ICT op den duur een ‘commodity’ wordt en dat de ICT afdeling eindgebruikers moet ondersteunen in plaats van dicteren. Het einde is nabij van een tijd waarin IT haar status ontleende aan ‘geslotenheid’ (zorgen dat de buitenwereld je niet begrijpt, maar jou wel nodig heeft). Toen elektriciteit werd uitgevonden, had menig directieteam een Directeur Electriciteit (of Energie) – achtereenvolgens nam de facilitair manager en de inkoper die verantwoordelijkheid  over (ook mede als gevolg van de transparantie en vrije distributievormen). Toen de IT ‘haar intrede deed’ werd menig directieteam aan gevuld met een Directeur ICT. Zal Cloud Computing doen wat energie deed? Reken daar maar op (letterlijk!). 2009 wordt het jaar waarin er een ware tsunami van cloud services menig bedrijf zal overspoelen, de kunstmatige dijken die hiertegen door het zittend IT management zijn of worden neergezet, zullen dit springtij niet kunnen keren.

En voor een ieder die nog niet overtuigd is, hier een instructieve animatie; Cloud Computing in Plain English

Comments are closed.