Jun 25, 2010
Folkert

Is (an) Apple Healthy? (NL)

Apple vs. Flash
Image by wvs via Flickr

Het succes van Apple producten, zoals de iPhone en de iPad, is grotendeels verklaarbaar uit een voorkeur voor geslotenheid; wij willen niet weten hoe dingen werken, als ze maar werken! En Apple voegt hieraan nog een dimensie toe; een gelikt design en een unieke gebruikerservaring. Met Apple is een ieder gadget freak geworden en accepteren we een significant hogere prijs en een beperkte vrijheid van gebruik. Apple wist handig in te springen op de groeiende impopulariteit van Microsoft (the big evil) en wist tegelijkertijd buiten het schotveld van Google (be no evil) te blijven. Maar daar komt nu verandering in; de langverwachte doorbraak van mobiel neemt inmiddels epidemiologische vormen aan en de combinatie met o.a. de zich sterk ontwikkelende sensortechnologie, is ‘The Internet of Things’ zeer nabij. En daar waar je juist meer connectiviteit en openheid verwacht (‘alles moet toch met alles kunnen communiceren!”), maakt Apple een counter statement door Adobe Flash in de ban te doen. De vraag is ‘Waarom?’

–    70% van alle online games is gebaseerd op Flash;
–    98% van alle internet-enabled desktops gebruikt Flash;
–    85% van de top 100 populaire websites gebruiken Flash;
–    75% van alle video’s op internet gebruiken Flash (Youtube, Hulu, Disney);
–    er zijn 3 miljoen Flash developers;
–    90% van alle creatieven gebruiken Adobe producten;
–    en er zijn 1.2 miljard Flash capable phones;

De slogan van Apple ‘Think Different” wordt nu geoperationaliseerd naar “Act Different”. Een bedrijfskundige verklaring is niet te geven, wel een persoonlijke psychosociale verklaring; Steve Jobs wordt gedreven door esthetiek. Apple claimt het alleenrecht op gebruikersvriendelijkheid middels een meedogenloze controle op de gebruikerservaring. In een open brief stelt Steve Jobs dat Adobe Flash hoofdoorzaak nummer 1 is voor het vastlopen van Macs en dat de levensduur van batterijen significant korter wordt door het gebruik van Flash op mobiele apparaten. Vanzelfsprekend bestrijdt Adobe deze zienswijze, maar vooralsnog hebben ze het nakijken en gaat Apple verder met het promoten van HTML5 (een nog te ratificeren HTML-standaard), CSS, Java-script en H.264 (een standaard voor video compressie). Maar misschien is de echte reden wel ‘wraak’; Steve Jobs ergert zich al jaren aan het feit dat Adobe keer op keer het Mac OSX als laatste adapteert voor haar creatieve software.

Het ‘duveltje komt uit het doosje’
De toekomst van het web is de ‘app’ (in plaats van de browser) en mobiel (in plaats van de laptop/pc) en Apple ziet kansen om haar positie op mobiele markt (iPhone en mobiele apps) uit te breiden en te versterken. Het distributiekanaal van iTunes neemt hierin een centrale en controlerende plaats in (Apple bepaalt welke applicaties gedistribueerd mogen worden en Apple bepaalt of een applicatie voldoet aan haar esthetische eisen). Maar er speelt nog een andere, veel belangrijkere reden; de meeste display advertising op het web wordt ondersteund door het Flash platform (interactieve display banners, video banners ed.). Binnen apps op het mobiele web staat advertising nog in de kinderschoenen. Google nam het bedrijf Admob, gespecialiseerd in mobiele advertising, over (Apple was ook in de race, maar moest afhaken). Apple kocht de concurrent Quattro en implementeerde deze technologie in het hart van de iPhone 4.0, thans bekend onder de naam iAds. Advertising wordt een integraal onderdeel van iPhone apps en Steve Jobs belooft een unieke gebruikerservaring en meer waarde voor adverteerders. Binnen deze visie past geen partnership met Adobe.

Enhanced by Zemanta

Leave a comment