Nov 5, 2008
Folkert

Op scherp: Maak dat je wegkomt

In een tijdsbestek van 24 uur 2 bijeenkomsten die veel met elkaar gemeen hadden; dinsdagavond het slotdebat inzake het Concept Structuurvisie 2008 – 2020 van de Gemeente Groningen (4 november) en woensdagmiddag een mini-symposium over Regiomarketing in het kader van de Drentepreneur verkiezing (5 november) georganiseerd door Marketing Drenthe i.s.m. de Kamer van Koophandel. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht (meer aanwezigen dan men had verwacht).

Stad op Scherp

Regiomarketing is in! Een autoriteit op dit gebied is Dr. Karel Jan Alsem en hij hield een ‘academich kwartiertje’ over een paar marketingmodellen (veelal vanuit de merkgedachte). Zijn belangrijkste boodschap was tevens een die de Gemeente Groningen als kritiek te verduren kreeg; durven kiezen (en je daar vervolgens ook aan blijven vasthouden – los van de de waan van de dag, en dat staat in de politiek ongeveer gelijk aan zelfmoord). Overigens hoorde ik vanuit de zaal nog een mooie definitie van marketing; “dat wat de doelgroep bereid is te geloven”. Over one-liners gesproken; het gehele slotdebat over de concept structuurnota hing hiervan aan elkaar (het leek of de panelleden ook door het Obama-virus gegrepen waren).

Het slotdebat kende 5 rondes van een kwartier per thema; talent, compacte stad, groen, samenwerking en typisch Groningen. Groningen is gepreoccupeerd met het idee dat het heel erg is dat het merendeel van de studenten na afstuderen Groningen verlaat. Men wil talent ‘binden en boeien’ – dergelijke concepten werken ergĀ  goed in gevangenissen en gesloten afdelingen van psychiatrische ziekenhuizen, maar daarbuiten niet. Ik zou het om willen draaien; “Talent, maak dat je wegkomt“. Pikant detail; het panellid dat voor dit onderwerp was uitgenodigd, de voorzitster van het Economic Talent Board die de Gemeente Groningen gevraagd en ongevraagd adviseert over hoe je studenten vasthoudt, gaat zelf na afstuderen naar Melbourne! Op de vraag of ze weer naar Groningen terugkeert gaf ze een ontwijkend antwoord (synoniem voor ‘Nee’). Verstandige meid (maakt dat ze wegkomt)!

Interessante discussies over ‘compacte stad’ waarbij de afgevaardigde van TCN (Koen Schuiling, want de hoogste baas van TCN was plotseling verhinderd – later werd duidelijk waarom) eerst tekst en uitleg moest geven over de gevolgen van de kredietcrisis voor de vastgoedmarkt. Kort voor het debat vertelde een bedrijfsmakelaar dat de markt voor Retail in een week tijd met 40% was gedaald. Banken hebben de kraan dichtgedraaid, met alle gevolgen van dien. Los daarvan was het devies dat er ook ten aanzien van de compacte stad keuzes gemaakt moeten worden; preciezer (bijvoorbeeld meer hoogbouw) of ruimtelijker (bijvoorbeeld Meerstad). En die tram die had al lang moeten rijden.

Meer over de structuurvisie Groningen vind je hier.

Een aantal one-liners ter afsluiting;

Groningen is bijzonder, maar niet speciaal! (Yvonne Geerdink – IN)

Als we dat allemaal vinden dan doen we dat! (Frank de Vries – Wethouder RO)

Wij hebben veel vermogen, maar geen geld (Yvonne Geerdink – IN)

Roden is een gehucht! (Frank de Vries – Wethouder RO)

En de mooiste komt van Johan Cruijf;

Er zijn te veel allerlei dingen, je moet je specialiseren!

Leave a comment