Jan 18, 2007
Folkert

Het ‘einde’ van de website

De rol van de eigen website als marketing- en communicatiemiddel is uitgespeeld. Consumenten en gebruikers baseren hun mening over diensten en producten steeds meer op elkaars (gebruikers)ervaringen hiermee. Deze ervaringen worden gedeeld op andere platformen als vergelijkingssites, discussiesites en weblogs. Uit een artikel in de NRC Next van afgelopen woensdag blijkt dat weinig bedrijven zich actief mengen in de ‘discours’ op deze sites (noodgedwongen is UPC hier wel heel actief in met een eigen zogenaamd ‘webcare team’ dat op continue basis het web scant op gebruikerservaringen en meningen over de diensten en producten van UPC). Illustratief is de reactie van een woordvoerster van H&M die bevestigt dat haar bedrijf er inderdaad ‘niet zoveel mee doet’, enquetes op internet neemt men niet serieus en men vertrouwt liever op de eigen klantenpanels – (HEEL LUID:) ‘It’s the Web, Stupid!! De tijd is definitief voorbij dat marketing bepaalt hoe afnemers tegen hun producten en diensten aankijken.

Welke rol speelt de eigen website (dan nog)?
Het merendeel van de websites fungeert als ‘loopgraaf’ waar de marketingafdeling schuilt voor het niet aflatende bombardement van gebruikers en klanten.

En mocht de marketingafdeling dit ook zo ervaren, dan is dat goed nieuws – er is een besef dat er een grote groep mensen is die een andere mening over hun producten/diensten heeft, getuige de emails en berichten van het blogfront. En eens moet men die loopgraaf verlaten om niet levend te worden begraven.

Echter veel websites (en bedrijven) zijn de loopgraaf voorbij en fungeren als een ‘atoombunker’ waar de marketingafdeling de (tevens schuilende) directie de ene overwinning na de andere mededeelt; ‘het product was wel een succes, maar niet bij de doelgroep’.

Veel bedrijven gebruiken hun website niet om actief een dialoog tussen gebruikers (zoals UPC dat nu doet) en met gebruikers over de geleverde producten, diensten en service te starten en te onderhouden. Integendeel, de eigen website wordt gebruikt om dat te voorkomen!! Welke commercieel directeur of manager accepteert dat verkoop buitendienst de hele dag binnen zit? Met de telefoon uit! Deur op slot! Computer uit! Blijkbaar meer dan we denken.

Advies
– onthef de marketing afdeling van al haar taken en verantwoordelijkheden voor de website
– zet de disclaimertekst prominent op de homepage en vul deze aan met passages waarin geen enkele verantwoordelijkheid genomen wordt voor werkelijke kwaliteit van de organisatie, de mensen en de producten/diensten’ en ‘dat pogingen om het bedrijf via deze website op andere gedachten te brengen geen kans van slagen hebben’
– om de gebruiker/bezoeker toch nog enigzins van dienst te zijn; vermeld de links van concurrenten (wellicht dat de homepage dan als bookmark opgenomen wordt) en vergelijkingssites.
– plaats een banner op de homepage ‘steun ons’ die verwijst naar een ‘openhartig’ interview met de directie met als kop/teaser ‘Wij doen ons best, en het verbaast ons dat er mensen zijn die onze producten als slecht en/of onze diensten als ontoereikend ervaren. Wij waren en zijn wel tevreden en dit zijn onze testresultaten……….(bron: onze vaste klantenpanels die al meer dan [veel] jaren onze producten testen).

Is dit teveel werk doe dan als dit creatief marketingbureau; letterlijk onzin verkopen behalve dan het geven van het juiste adres en telefoonnummer. In veel gevallen is dit ook de enige echte toegevoegde waarde.

En durf je als bedrijf echt een experiment aan? Haal je website van het web, ga met je bedrijf offline en ‘schop’ je marketing afdeling het web op.

Dec 15, 2006
Folkert

Brains & Hands

After a basketball game last week I had the pleasure to meet Andre Varma, CEO of Multimedia Professionals (www.mmpsd.com). MMP is a software development company. They are working with an appropriate business model; ‘brains’ over here and ‘hands’ over there (Bangalore, India). I talked with him about the pro’s and con’s of offshore outsourcing. Offshoring is mainly management problem/challenge. MMP tackled this problem by starting their own office in India; local management, 50 developers (expecting soon to be with more than 70).
I asked his opinion on the fact that a lot IT companies, that I know, are outsourcing to Eastern Europe instead of India. Varma thinks that in the long term, this isn’t a good idea, East European countries will soon be part of the European Community and then the price will be nearly the same as in other European countries. ‘Maybe they’re 15% cheaper, but that isn’t enough to withstand competition’. I think that could be the case, but this raises another issue; when a large amount of East european developers are entering the market, they become a critical mass and ultimately setting (a lower) price. More and more, companies are demanding that a sufficient part of the project must be outsourced offshore (or near-shore) and they want to know the margins made by he contractor. In the near future will this also be the case in smaller projects. The only value we (as West European countries) can add is innovation, entrepreneurship, being smarter and Management/control. Because ‘Hands’ will convert to ‘brains’ and therefore ‘our brains’ have to become smarter.

Dec 9, 2006
Folkert

How to start up!!

I’m preparing a start up, lauching is sheduled on the 1st of january 2007. The company is called wowww! It’s a Java technology company and thusfar we’ve contracted 5 senior developers. People I meet frequently, ask questions like;
What is your product?
What is your unique selling point?
What makes your company special?
What makes your company different (from others)?

I really put a lot of effort trying to convince others of the unique qualifications, the speciality of wowww! Feeling discomfort in trying, I stopped to persuade or to convince! Why? It’s not relevant YET!!

When you start a new company you have to address a lot of issues/problems/challenges AND you must do this in a logical order;
ABOVE all you need a strong mission because this is the spirit and the heart of the business. You need a great team with excellent talent and great leadership.

FIRST, you need cash flow.
SECOND, you must have clear and effective sales and marketing communications.
THIRD, although you must have a great team, to many companies are people-dependent instead of system-dependent. You need systems that work efficiently.
FOUR, clear en tight legal documents and agreements to close deals quick and efficient (knowing when to say ‘yes’ and knowing you’ll earn more money with saying ‘no’).
AT LEAST, you need a great product. But notice that the product is the smallest section.

A lot of start ups work the other way around (starting with their product); most of these companies are bankrupt at the time the’ve defined their unique product.

WOWWW!
Our mission is to establish leadership within the field providing and servicing Java technology. We want to be MOST committed and to be the BEST (relationship & quality leadership).
We’ve got a great team; experienced and strong believers that they, as a team, can make a difference. In a way we’re all leaders; We’ve got the best of breed in the field of Java, Open Source and related technologies and frameworks. Managerial skills and entrepreneurial spirit and a good trackrecord of successful ventures.

We’ve got the people, we’ve got great equipment and we want to go to the top and to enjoy the trip.

to be continued!!

Dec 8, 2006
Folkert

Alles 1.0, 2.0 en 3.0

Het versiebeheer heeft het afgelopen jaar aan populairiteit flink terrein gewonnen;
Life 1.0, 2.0 (en 3.0?)
Web 1.0, 2.0 en 3.0
Publishing 1.0 en 2.0
Search 1.0, 2.0 en 3.0
Globalisering 1.0, 2.0 en 3.0 (Friedman)

Life
Rick Karlgaard’s boek Life 2.0 beschrijft het proces van meer kwaliteit van leven door en hard een carriere op te bouwen EN genieten van een landelijke ‘stressvrije’ omgeving. Hij voorspelt dat ‘talent’ in toenemende mate kiest voor leven (i.p.v. ‘alleen’ werk). Dit heeft demografische gevolgen; bijvoorbeeld de snelst groeiende IT-sector bevindt zich in North Dakota (‘s winters is het hier 20 graden onder nul, gemiddeld!!)

Web
Web 1.0 is data-georienteerd en gericht op zenden. Binnen Web 2.0 staat user generated content centraal. En Web 3.0 is gericht op het verbeteren en verrijken van het proces van Web 2.0.

of

Web 1.0 heeft betrekking op een ‘one way’ informatie tussen machine en gebruiker. Web 2.0 heeft betrekking op een dialoog en de verrijking die resulteert in meer relevante content. Web 3.0 heeft betrekking op een machine-machine interactie waarmee het proces van verrijking en het relevanter maken van content efficienter verloopt.

Publishing
Publishing 1.0 is zender georienteerd. Publishing 2.0 is naar mijn mening nog steeds zender georienteerd, echter met dit verschil dat iedereen publisher is. Publishing 2.0 verschaft de tools waardoor een ieder uitgever kan zijn (blogger, sixapart ed.). In feite vertoont Publishing 2.0 veel overeenkomsten met Web 2.0 (eigenlijk zie ik helemaal geen verschil).

Search
Search 1.0: zoeken op basis van text (trefwoord).
Search 2.0: Social Search, naast zoeken op basis van tekst wordt de relevantie als wegingsfactor meegegeven. Deze relevantie wordt grotendeels bepaald door het ‘netwerk effect’ (bijvoorbeeld het aantal sites dat naar een bepaald contentitem verwijst).
Search 3.0: Contextual search gaat een stap verder. De relevantie van de zoekresultaten wordt bepaald door ‘het geheugen’ van de desktop (client). Het feit dat contextual search nog geen grote vlucht genomen heeft, heeft alles te maken met privacy kwesties.

Hoe dan ook, naar mijn mening is 3.0 het domein van de ‘applicatie’. 1.0 was tekst (informatie), 2.0 is interactie en ‘smart design’ en 3.0 is software. Als elke computer een onderdeel is van het netwerk (“the computer is the network”) wordt oude discussie weer relevant; niet elke applicatie hoeft per definitie een webapplicatie te zijn.

Ik ben benieuwd wanneer de subversies hun intrede gaan doen;
Life 1.5 van mensen die dromen van het platteland maar in de stad blijven wonen en in het weekend naar de country rijden om daar te gaan fietsen/wandelen. Dan heb je ook nog de vaiant Rich Life 1.5; deze mensen hebben een tweede huis op het platteland.
Web 2.5, omdat we nog niet gedefinieerd hebben wat Web 3.0 is of daar nog geen algehele consensus over hebben.

Zo, ik ga nu maar eens naar Second life, kijken of er al een Web 4.0 paviljoen is.

Nov 23, 2006
Folkert

Amazon’s leverage: Webservices

Business Week had een interview met Jeff Bezos, CEO van Amazon. Centraal in het interview stond niet de core-business van Amazon (nml. verkoop van boeken, films ed.) maar het feit dat Amazon haar webservices, die het primaire proces van Amozon ondersteunen, als nieuwe producten en diensten in de markt gaat zetten. Deze vorm van leverage wordt vermarkt met de pakkende slogan “Amazon wants to run your business”. Zo wordt de enorme opslagcapaciteit van Amazon vermarkt onder het label ‘Amazon 3S’ (Simple Storage Service: 15 dollarcent per gigabyte per maand). Het beschikbaar stellen van ‘rekentijd’ (computing power) a 10 dollarcent per uur vindt plaats onder het label ‘EC2’ (Elastic Compute Cloud service). De derde opvallende dienst is ‘Mechanical Turk’ (naar de analogie van de schaakrobot waarbij uiteindelijk bleek dat hierin een menselijke schaakmeester huiste). Mechanical Turk voert allerlei activiteiten/handelingen uit die niet of heel moeilijk door een computer uitgevoerd kunnen worden maar vrij gemakkelijk door mensen (bijv. het herkennen van personen op foto’s, het controleren van advertenties op een online marktplaats ed.). Het bijzondere van Mechanical Turk is dat deze webservice in staat is een bepaalde taak door heel veel mensen tegelijktijd te laten uitvoeren.


Amazon mikt met deze diensten vooral op start-ups en kleine bedrijven. Maar uiteindelijk dient het aanbod interessant te zijn voor alle type organisaties. En daar lijkt ze aardig in te slagen;
– Microsoft maakt gebruik van S3 om haar downloadtijd te verkorten
– Second Life maakt gebruik van EC2
– Een Amerikaanse Search Engine maakt gebruik van Mechanical Turk om de meest effectieve keywords te identificeren voor het genereren van traffic.

Alhoewel deze activiteiten die komende jaren in financieel opzicht weinig zullen bijdragen in de resultaten is dit een zeer strategische zet van Amazon. Microsoft is de ‘kingpin’ in de PC wereld met haar dominant besturingssysteem Windows. Google en Microsoft willen beide HET platform zijn waarop ‘alles’ wat het web drijft is gebaseerd. In dat opzicht is Amazon absoluut een Dark Horse. Amazon probeert te voorkomen dat zij Google/Microsoft moet volgen.

Voor meer informatie klik hier!

Nov 22, 2006
Folkert

The Internet: re-introducing product oriented approach

One of the characteristics of the Internet is that it overcomes the barriers of time, distance and complexity. My thesis is that on the Internet there’s always an audience or targetgroup for your product. No need for expensive market research, launch the product as early as possible, make some noise and wait on things to happen. There is always someone out there who wants your product. Every product defines it’s own market… Most of the times it’s a small one and not sufficient to make a living out of it. So you have to launch a lot of products at the same time and watch the market to respond. Here are some companies who are very succesfull with this product oriented approach;
Microsoft
Google
Youtube
Hyves
80% of the listed companies on Techcrunch

Nov 22, 2006
Folkert

When procedures do matter..and when it does not

Since a couple of weeks I’m in close contact with the development community of wowww. So now and then I receive articles and posts regarding technological issues.

This one is great!! Yes you can ‘outrun-a-767’

Sep 1, 2006
Folkert

Nothing Is, Everything Seems

Cleaning up my ‘office space’ I discovered an unpublished column I wrote for a financial paper back in 2001. The content is still actual, but Dutch.

Niets is!!

Het succes van online beleggen is niet zozeer te verklaren uit het rendement; in toenemende mate wordt het al dan niet beleggen via het internet bepaald door de wijze waarop het ‘beleggingsproduct’ interacteert met de belegger. Technologie en creativiteit hebben hun krachten gebundeld in de strijd om het vertrouwen van de belegger.

Wij hebben een blindelings vertrouwen in technologie; vertrouwen in zaken waarvan wij de werking niet precies weten. sterker nog, het feit dat wij niet weten hoe zaken werken is een belangrijke voorwaarde voor dit vertrouwen! KPN riep destijds in haar commercials “je hoeft niet te weten hioe het werkt, om er mee te kunnen werken”. De feitelijke werking wordt middels technologie en creativiteit aan ons gezichtsveld ontrokken, wordt verborgen of afgesloten. Zodra iets is verborgen kunnen wij het weer opnieuw presenteren, in een vorm die wij wenselijk achten – de representatie van het afwezige. Wij omringen ons met creatieve en slim ontworpen technologische systemen. En in toenemende mate interacteren wij met anderen middels deze technologische systemen. dit doen wij zonder er echt bij stil te staan; met blindelings vertrouwen.

De geraffineerde werking van technologie en creativiteit is als volgt te omschrijven; technologie en creativiteit
– leiden tot geslotenheid en verwijdering (ontkenning van de waarheid),
– representeren een ‘andere waarheid’ (ontkenning van afwezigheid),
– zijn noodzakelijk om onze beperkingen te verminderen en zelfs te overwinnen (bevrijding).

Hoe beter de representatie, des te minder wij ons bekommeren om de waarheid; risico wordt kans, beperking wordt vrijheid, productie wordt ontplooiing; welkom in de ‘image economy’ waar werkelijkheid en fictie realiteit zijn.

Een van de oudste en meest oorspronkelijke representaties is geld; een representatie van waarde. Representaties zijn voor meerdere betekenissen vatbaar. zo is de Euro niet alleen een representatie van waarde maar ook van de Europese eenheid.
Welke belegger met een pakketje aandelen in een beursgenoteerde onderneming voelt zich ook mede-eigenaar? Het aandeel als representatie; de waarde van het aandeel is verwijderd van de werkelijke prestatie van het bedrijf. Wanneer een winststijging tegenvalt, daalt het aandeel. een constatering als ‘het aandeel was al te hoog gewaardeerd’ is illustratief voor deze verwijdering. In het representeren van een nieuwe en andere realiteit spelen interactieve media, zoals het internet, een belangrijke rol. Uw virtuele beleggingsadviseur heet Alex of Jacko – representaties van een uitstervend ras; uw vertrouwde contactpersoon bij uw bank.

Aug 28, 2006
Folkert

About Optimism: The Optimist Creed

Promise yourself…
To be so strong that nothing can disturb your peace of mind.
To talk health, happiness and prosperity to every person you meet.
To make all your friends feel there is something in them.
To look at the sunny side of everything and make your optimism come true.
To think only of the best, to work only for the best, and to expect only the best.
To be just as enthousiastic about success of others as you are about your own.
To forget the mistakes of the past and press on to the greater achievement of the future.
To wear a cheerful countenance at all times and give every living creature you meet a smile.
To give so much time to the improvement of yourself that you have no time to criticize others.
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear, and too happy to permit the presence of trouble.

(Written by Christian D. Larson in 1912)

Aug 25, 2006
Folkert

Viral Marketing (part 2)

Here is an excellent seminar on viral marketing by Claus Moseholm, founder of Go Viral, hold in Cannes, June 2006.

More tips about viral Marketing can be found here.