Sep 15, 2009
Folkert

The Future of Advertising

Ik ben een grote fan van David Armano en het regelmatig bezoeken van zijn weblog is een absolute must. Onlangs publiceerde hij onderstaande presentatie over de toekomst van ‘advertising’. Boodschap;

Change Minds (& Hearts)

Sep 13, 2009
Folkert

Internet Manifesto

In Duitsland hebben 15 bekende bloggers een manifest opgesteld en dit op de ‘deuren van de media tempel gespijkerd’. Het manifest heeft betrekking op journalistiek in het internet tijdperk; How Journalism is Working Today. Seventeen Declarations. De inertie van de huidige traditionele journalistiek heeft deze bloggers in beweging gebracht. Waarom juist in Duitsland? Op 31 oktober 1517 spijkerde Martin Luther in het Oost-Duitse Wittenberg 95 stellingen op de deuren van de katholieke kerk; het begin van de Reformatie. Deze dag is in die streek (maar ook in landen als Chili) een officiële feestdag. Het is duidelijk waar de bloggers hun inspiratie vandaan halen. Wellicht wordt 7 september ooit ook een officiële feestdag.

Sep 12, 2009
Folkert

Websites = Commodity

Opmerkelijk nieuws? iWink bouwt websites in slechts een dag? Nee, het is meer een signaal dat de ‘website’ aan het einde van de productlevenscyclus is geraakt. Een standaard product als resultaat van een gestandaardiseerd productieproces met een hoge mate van arbeidsdeling. Deze ‘oogwenk’ websites is natuurlijk een leuk experiment en er zijn meer bedrijven die dergelijke diensten bieden. De uitdaging is hoe je er een soort IKEA van kunt maken…..Overigens kan de introductie van een dergelijk product/dienst een behoorlijk afbreukrisico hebben voor je huidige dienstverlening en klantportfolio.

Een eerdere post over mijn visie op het gebruik van websites.

Jun 30, 2009
Folkert

don’t peep us, we tweet you

Als jij niet naar porno toegaat, komt de porno wel naar jou! Spam is al sinds jaar en dag het DM-domein van deze industrie. Daar is een nieuw kanaal aan toegevoegd, althans wat ik er van merk; Twitter. Vandaag ontving ik maar liefst 4 Twitter-berichten van ‘ladies with a certain reputation’. Alhoewel de porno-industrie vooroploopt als het om innovativiteit gaat (zowel in marketing als in technisch opzicht), zijn ze toch vrij laat met het gebruik van Twitter. Of moet je een bepaald ‘drempelvermogen’ (een minimum aantal followers) hebben om voor twitter spam in aanmerking te komen?

Hier is overigens een leuk artikel over hoe je Twitter voor business doeleinden kunt gebruiken/misbruiken!

Feb 8, 2009
Folkert

Waarom Second Life haar belofte niet waargemaakt!

Ik vroeg mij al een tijd af waarom Second Life (SL) haar momentum heeft verloren en bijvoorbeeld een World of Warcraft (WoW) een nog steeds stijgend succes is. Beide zijn virtuele 3D omgevingen compleet met avatars en toolsets. Zonder het beestje SL bij haar naam te noemen gaf Evert Hoogendoorn het antwoord tijdens zijn presentatie op het congres Document2009 van donderdag 5 februari jl. te Utrecht. Evert is Head of Design for Virtual Theatre & Games Utrecht aan de School of the Arts at Utrecht ….. say no more! Games hebben een aantal universele kenmerken, te weten; een rule set (een doel en een framework van regels), games zijn declarative (de wijze waarop je de middelen die je ter beschikking staan het beste kunt gebruiken) en er is sprake van een sociale context (andere spelers, collaboration). Wanneer je deze kenmerken toepast op Second Life wordt meteen de ‘zwakte’, ten opzichte van bijvoorbeeld een WoW, duidelijk; SL heeft geen doel, althans geen doel die voor elke deelnemer hetzelfde is (bijvoorbeeld zoals bij racespelletjes als eerste over de streep komen). Natuurlijk, de bedrijven die op Second Life gevestigd zijn hadden/hebben wel een doel. Maar wat heeft het Internet ons geleerd? Het gaat om het doel van de gebruiker![kalooga q=second life /]

Feb 3, 2009
Folkert
Comments Off on ICT = Water uit de kraan!

ICT = Water uit de kraan!

De ‘next big’ is Cloud Computing, globaal te identificeren als een trend waarbij op basis van mass customizing software en infrastructuur als een dienst wordt aangeboden. Amazon (S3), Google (Apps), Yahoo (Zoho) en Salesforce waren de eerste grote internetbedrijven die hun applicaties en platformen als een service aan derden ter beschikking stelden (zie een ‘oude’ post over de Cloud Services van Amazon). Microsoft en IBM volgen met respectievelijk Azure en LotusLive. De economische realiteit van vandaag is een flinke wind in de rug voor Cloud Computing. Volgens welingelichte bronnen zijn er momenteel 3,5 miljoen Google Apps accounts en dit aantal groeit sinds het uitbreken van de financiële crisis met meer dan 3500 per week. Continue reading »

Jan 22, 2009
Folkert

Verhelderend

Het domein Internet omvat vele disciplines en wanneer je als klant het beste wilt, ga je in zee met specialisten! Dit is ook de reden dat ik met de huidige stand van technologie, de creatieve mogelijkheden en het strategisch karakter van webapplicaties, niet geloof in ‘all round’ inernetbedrijven die ‘alles doen’. Voor zoekmachine optimalisatie maakt mijn bedrijf gebruik van de expertise van iLeadz. En hoewel ik al een tijdje in de internetindustrie meeloop, ben ik altijd weer blij verrast met de inzichten die ik vaak na een onderhoud met Richard Wobbes van iLeadz krijg.

De opbrengst van vandaag; ‘user centric design’ (UCD is voor velen het panacae van een goede webapplicatie) versus ‘search centric design‘ (SCD – dit is (nu nog) geen officiële afkorting ;-). SCD zorgt voor traffic (vooral nieuwe bezoekers) en dit is een voorwaarde voor conversie. En voor conversie is UCD van belang. Een nieuwe website? Geef prioriteit aan SCD; het volledig en op detail Google-proof maken van de webapplicatie. Wat mij hierin opvalt is het belang van lineair denken en dat lijkt op het eerste gezicht een vreemde eend in de interactieve bijt! Maar zoekmachines denken niet interactief maar ‘spideren’ lineair. UCD stelt de gebruiker/bezoeker van de website centraal. Dit is een ‘glazen deur’ waaraan nog teveel websites hun bezoekers het hoofd laten stoten! UCD heeft een grote invloed op conversieratio’s. Dit verklaart mede het succes van zogenaamde rijke internet applicaties.

Echter het centraal stellen van de bezoeker begint vanaf het punt dat de meeste bezoekers hun ‘journey’ beginnen; de zoekmachine (en in veel gevallen Google). In die zin is SCD een voorwaarde voor UCD. Het is daarom raar dat veel webbouw projecten UCD als uitgangspunt nemen en vervolgens achteraf SCD reparaties plegen (optimalisatie).

Jan 6, 2009
Folkert

De Prooi

Tijdens Oud & Nieuw hadden wij goede vrienden op bezoek waarvan ik een boek kado kreeg: De Prooi van Jeroen Smit over de val van ABN AMRO. Ik heb de eerste dagen van het jaar 2009 grotendeels lezend doorgebracht, waarbij ik voor noodzakelijke pauzes het boek hoofdschuddend naast mij neer moest leggen. Ik bankier al jaren bij de ABN AMRO, en heb mij nooit afgevraagd of ik hier wel goed zat, ook niet tijdens de hoogtij-dagen van de kredietcrisis (of moet die nog komen?). Maar na het lezen van dit boek heb ik mijzelf die vraag wel hardop gesteld. Onthutsend en ontluisterend. Je weet dat het geen fictie is – maar het is de beste financiele thriller die ik tot dusver gelezen heb (oke, Barbarians at the Gate is ook erg goed).

Diezelfde vrienden vertelden mij dat ze in het vliegtuig (ze hadden de kerstdagen in Rome doorgebracht), Wouter Bos dit boek hadden zien lezen. Hij zat overigens ‘gewoon’ economy class – over voorbeeld gedrag gesproken. Hier kan menig bankier een voorbeeld aan nemen.

Nov 30, 2008
Folkert

Digitale Zeepkisten

De NRC weekendbijlage van zaterdag 29 november jl. bevat een artikel over ‘bloggen’ (titel: digitale zeepkisten). Het is jammer dat dit artikel professionele journalistiek en zogenaamde burgerjournalistiek als elkaars opponenten neerzet. In dit verband wordt gretig geciteerd uit het werk van de grote internetcriticaster Andrew Keen (The Cult of the Amateur). De algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten sluit zich aan bij de kritiek op burgerjournalistiek. Letterlijk;

Burgerjournalistiek is leuk (…) maar het is net als bij met een operatie: zou u zich laten opereren door een burgerchirurg? Je kunt met alle respect niet meer dan half werk van burgerjournalisten verwachten, want ze kunnen er maar half werk insteken (…) Ik denk dat kwaliteit uiteindelijk overwint.

1. Is het begrip ‘journalistiek’ hier wel van toepassing?  Van Dale definieert journalistiek als ‘het regelmatig verstrekken van in- en voorlichting omtrent het dagelijkse gebeuren via de media‘. Zowel inlichting als voorlichting hebben betrekking op feiten. Vervolgens kunnen op basis van feiten conclusies getrokken worden en kan men zich hierover een mening vormen. Bloggen moet vooral in de betekenis van het laatste gezien worden; het geven van een persoonlijke mening of visie op een feitelijke gebeurtenis. Ook traditionele media maken een onderscheid in feitelijk nieuws en opinie-stukken.

2. Professionele journalistiek en de mening van ‘amateurs’ (doelgroepen; zij die veelal professioneel ‘behandeld’ worden) vullen elkaar aan! Professionele content en professioneel handelen worden gevalideerd door amateurs. Wat zegt de burger meer over de kwaliteit van een ziekenhuis; de CV’s en opleidingen van de hier praktizerende artsen of de ervaringen van patienten? In een maatschappij met  mondige burgers en prosumers heeft de professionele praktijk (of dit nu journalisten, reporters of artsen zijn) de amateuristische ervaringspraktijk nodig om de waarheid te vinden (en die ligt meestal toch ergens in het midden).

3. Is hier geen sprake van begripsverwarring? Sociale media (Blogs, tweets, wiki’s en dergelijke) worden veelal over een kam geschoren terwijl ze elk een ander doel hebben. In een blog staat een opinie van een individu centraal, vervolgens wordt middels een ‘discours‘ de opinie nader geëxploreerd en verduidelijkt. Het gaat hierbij niet zozeer om waarheidsvinding maar meer om meningsvorming en verkenning. Binnen een wiki staat waarheidsvinding wel centraal en worden individuele meningen en opinies als zodanig ook aangemerkt. Binnen een wiki wordt het proces van waarheidsvinding zo transparant mogelijk gemaakt door onder andeen versiebeheer en mutatielogs.

4. Informatie overload versus adequate filtering. In het dagelijkse bombardement van feiten, meningen en beelden heeft het individu behoefte aan adequate filtering en niet aan het reduceren van de ‘information overload’. Zowel bij waarheidsvinding als bij meningsvorming is juist een overvloed aan informatie wenselijk. Professionele media en sociale media vormen gezamenlijk een adequaat filtermechanisme.

Niemand heeft een claim op de waarheid. Het wordt tijd dat professionele media de sociale media gaat omarmen in plaats zich daarvan te distantiëren.

Nov 8, 2008
Folkert

Googlenomics: WWGD?

De New York Times bericht dat de CEO van Google, Eric Schmidt is toegetreden tot de economic advisory board van Barack Obama. De nieuwe president van de VS ziet zich geplaatst voor de grootste staatsschuld ooit; 11,1 biljoen dollar (een 11 met 12 ‘nullen’) en mogelijk dat de visie van Google van toegevoegde waarde is in het oplossen van dit probleem. Nu kun je hier een oppervlakkige analyse op los laten en fantaseren over welke internet goeroes welke posities in de Obama administration gaan innemen. Maar het bekijken van deze economische crisis door de lens van Google is zo gek nog niet. Continue reading »

Pages:«12345678...14»