Nov 30, 2008
Folkert

Digitale Zeepkisten

De NRC weekendbijlage van zaterdag 29 november jl. bevat een artikel over ‘bloggen’ (titel: digitale zeepkisten). Het is jammer dat dit artikel professionele journalistiek en zogenaamde burgerjournalistiek als elkaars opponenten neerzet. In dit verband wordt gretig geciteerd uit het werk van de grote internetcriticaster Andrew Keen (The Cult of the Amateur). De algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten sluit zich aan bij de kritiek op burgerjournalistiek. Letterlijk;

Burgerjournalistiek is leuk (…) maar het is net als bij met een operatie: zou u zich laten opereren door een burgerchirurg? Je kunt met alle respect niet meer dan half werk van burgerjournalisten verwachten, want ze kunnen er maar half werk insteken (…) Ik denk dat kwaliteit uiteindelijk overwint.

1. Is het begrip ‘journalistiek’ hier wel van toepassing?  Van Dale definieert journalistiek als ‘het regelmatig verstrekken van in- en voorlichting omtrent het dagelijkse gebeuren via de media‘. Zowel inlichting als voorlichting hebben betrekking op feiten. Vervolgens kunnen op basis van feiten conclusies getrokken worden en kan men zich hierover een mening vormen. Bloggen moet vooral in de betekenis van het laatste gezien worden; het geven van een persoonlijke mening of visie op een feitelijke gebeurtenis. Ook traditionele media maken een onderscheid in feitelijk nieuws en opinie-stukken.

2. Professionele journalistiek en de mening van ‘amateurs’ (doelgroepen; zij die veelal professioneel ‘behandeld’ worden) vullen elkaar aan! Professionele content en professioneel handelen worden gevalideerd door amateurs. Wat zegt de burger meer over de kwaliteit van een ziekenhuis; de CV’s en opleidingen van de hier praktizerende artsen of de ervaringen van patienten? In een maatschappij met  mondige burgers en prosumers heeft de professionele praktijk (of dit nu journalisten, reporters of artsen zijn) de amateuristische ervaringspraktijk nodig om de waarheid te vinden (en die ligt meestal toch ergens in het midden).

3. Is hier geen sprake van begripsverwarring? Sociale media (Blogs, tweets, wiki’s en dergelijke) worden veelal over een kam geschoren terwijl ze elk een ander doel hebben. In een blog staat een opinie van een individu centraal, vervolgens wordt middels een ‘discours‘ de opinie nader geëxploreerd en verduidelijkt. Het gaat hierbij niet zozeer om waarheidsvinding maar meer om meningsvorming en verkenning. Binnen een wiki staat waarheidsvinding wel centraal en worden individuele meningen en opinies als zodanig ook aangemerkt. Binnen een wiki wordt het proces van waarheidsvinding zo transparant mogelijk gemaakt door onder andeen versiebeheer en mutatielogs.

4. Informatie overload versus adequate filtering. In het dagelijkse bombardement van feiten, meningen en beelden heeft het individu behoefte aan adequate filtering en niet aan het reduceren van de ‘information overload’. Zowel bij waarheidsvinding als bij meningsvorming is juist een overvloed aan informatie wenselijk. Professionele media en sociale media vormen gezamenlijk een adequaat filtermechanisme.

Niemand heeft een claim op de waarheid. Het wordt tijd dat professionele media de sociale media gaat omarmen in plaats zich daarvan te distantiëren.

Nov 8, 2008
Folkert

Googlenomics: WWGD?

De New York Times bericht dat de CEO van Google, Eric Schmidt is toegetreden tot de economic advisory board van Barack Obama. De nieuwe president van de VS ziet zich geplaatst voor de grootste staatsschuld ooit; 11,1 biljoen dollar (een 11 met 12 ‘nullen’) en mogelijk dat de visie van Google van toegevoegde waarde is in het oplossen van dit probleem. Nu kun je hier een oppervlakkige analyse op los laten en fantaseren over welke internet goeroes welke posities in de Obama administration gaan innemen. Maar het bekijken van deze economische crisis door de lens van Google is zo gek nog niet. Continue reading »

Nov 5, 2008
Folkert

Op scherp: Maak dat je wegkomt

In een tijdsbestek van 24 uur 2 bijeenkomsten die veel met elkaar gemeen hadden; dinsdagavond het slotdebat inzake het Concept Structuurvisie 2008 – 2020 van de Gemeente Groningen (4 november) en woensdagmiddag een mini-symposium over Regiomarketing in het kader van de Drentepreneur verkiezing (5 november) georganiseerd door Marketing Drenthe i.s.m. de Kamer van Koophandel. Beide bijeenkomsten werden goed bezocht (meer aanwezigen dan men had verwacht). Continue reading »

Nov 4, 2008
Folkert

Crowdsourcing by Asus

Dit gaan we binnenkort bij heel veel fabrikanten en producenten zien! Dit keer bij Asus: WePC.com

Een eerdere post over het onderwerp Crowdsourcing lees je hier.

Nov 3, 2008
Folkert

Into the Cloud

Wat heeft Microsoft geleerd van Open Source en wat betekent dit voor Microsoft over 5 jaar?

Hans Bos, National Technology Officer bij Microsoft, gaf tijdens de bijeenkomst van NN-Open op 10 oktober jl. hierop antwoord. Over een paar jaar is de gehele discussie Open versus Closed Source irrelevant. “Alles gaat naar de ‘Cloud’!” Onlangs, op de Professional Developers Conference van Microsoft, voegde Chief Software Architect Ray Ozzie de daad bij het woord; Windows Azure – het antwoord van Microsoft op de zeer succesvolle cloud services van Amazon, Salesforce en Google. Feitelijk is het geen antwoord – Microsoft ziet dat Open source doorbreekt en introduceert CodePlex. Microsoft ziet dat Cloud Services succesvol zijn en introduceert haar eigen versie. Doorgaans komt Microsoft altijd laat in de markt, maar weet dankzij haar legacy en gelikte marketing al snel een leiderschapspositie te bemachtigen. Volgens velen kan de ‘battle in the clouds‘ losbarsten – wellicht; It doesn’t matter if the 800 pound gorilla is late at the party, he’s still going to shake things up. Het feit dat Microsoft deze stap zet is een bevestiging van de beweging die de software-industrie, nu versneld, doormaakt. We zijn slechts een fractie verwijderd van een realiteit waarin al onze data en applicaties enkel en alleen op het web staan.

Ik fietste vanmorgen naar mijn werk. Voor mij fietste een man met in zijn fietstas een grote ‘dossierkoffer’ – ik dacht bij me zelf “Folkert, hou dit beeld vast! – nog even en dit beeld bestaat alleen in je herinnering”.

Nov 2, 2008
Folkert

Slideshare linked in Linkedin & meer….

Voor diegenen die zijn/haar presentaties op Slideshare zetten, is het nu ook mogelijk om deze presentatie binnen je Linkedin profiel te tonen. Linkedin behoort tot de grootste zakelijke netwerken waar professionals zich profileren en relaties opbouwen. De functionaliteit van Linkedin is redelijk beperkt als je het vergelijkt met andere social networks, maar dat is juist de kracht van Linkedin. De content richt zich op, veelal individuele, zakelijke doeleinden en is grotendeels pre-formatted (informatie/content wordt via forms geplaatst en kent qua uiting weinig vrijheidsgraden). Echter de functionaliteit, en dan met name de dashboard en notificatiefuncties, heeft een hoog ‘spel’ karakter (aantal relaties, aantal potentiële relaties, profiel volledigheid percentage etc.). Dit stimuleert de netwerk activiteit.

Naast Slideshare biedt linkedin een aantal interfaces (API’s) met externe platformen; Google Presentations, WordPress Blogs, Amazon Book Lists. En ook hier zit de kracht in de beperking; alleen die platformen en applicaties die het persoonlijke professionele profiel verrijken.

Met de opkomst van de Enterprise 2.0 (waarbij Web 2.0 functionaliteit ook binnen de muren van organisaties z’n intrede doet), acht ik Linkedin in staat om de defacto standaard te worden voor profielinformatie van professionals. Afhankelijk van hoe de ontwikkelingen op het gebied van OpenID en dataportabiliteit (een eerdere post hierover) verlopen (een soort single sign on op het web) verwacht ik ook dat sites zoals Monsterboard, Nationale Vacaturebank, jobster etc.  API’s zullen aanbieden waarmee het mogelijk wordt om je Linkedin profiel ook als basis te gebruiken voor jouw gegevens op dergelijke vacature/recruitementsites. Momenteel is er nog geen enkele beweging in die richting….en dat is eigenlijk niet te geloven!

Oct 29, 2008
Folkert

..een gitzwarte dag (voor de rechtsstaat)

Toen ik in 2005 de merkrechten kocht van de curator van het in 2001 failliet verklaarde Independent Brains (.com), was ik mij bewust van de mogelijke negatieve consequenties van het voeren van deze mooie doch zeer beladen naam. Met name in Noord Nederland heeft het toenmalige Independent Brains, onder leiding van Koos B. een spoor van schuldeisers achtergelaten (waaronder ook ikzelf). “Maar in de krant van vandaag wordt de vis van morgen verpakt!” En dat is ook wel gebleken, in de dagelijkse praktijk ondervind ik geen hinder van dit verleden.

Maar zo af en toe raakt Koos B. weer in opspraak en daarmee ook de naam Independent Brains. Anderhalf jaar gelden verschenen er berichten dat Koos B. naar het buitenland was gevlucht om zijn straf van 24 maanden te ontlopen. Precies een dag later kwam ik Koos B. tegen bij een Gamma vestiging in Groningen.

Vandaag wederom een groot artikel in het Dagblad van het Noorden omdat het gerechtshof heeft bevolen dat de rechtbank het strafproces tegen de oud-Groninger internetondernemer moet overdoen. Los van het feit dat (nu) mijn merk negatief in het nieuws komt, maak ik mij meer druk om het volgende;

Zeker na mijn laatste ontmoeting met Koos B., ben ik van mening dat hij persoonlijk al flink gestraft is. Elke ochtend opstaan met het idee dat je elk moment opgepakt kunt worden en dat terwijl je volledig ‘aan de latten bent’, is geen pretje. Echter, ik hecht meer waarde aan het geloof in een goed functionerende rechtsstaat. En voor de rechtsstaat is dit een gitzwarte dag. Het besluit van het hof betekent dat het vonnis van de baan is. Ik wens Koos B. een goed leven en ik wens de rechtsstaat veel beterschap!

Oct 22, 2008
Folkert

Preview: Semantic Web

Ik ben bezig met een post over Enterprise 2.0 (Uhhh, wat is dat? Antw.: coming soon!). Natuurlijk heeft het veel relaties met het begrip Web 2.0. Het semantisch web wordt ook wel als synoniem voor Web 3.0 gebruikt, de opvolger van web 2.0. Of dit juist is? De meningen hierover zijn sterk verdeeld. Op de laatste editie van The Next Web (april 2008) sprak de godfather van het semantisch web: Nova Spivack.


Nova Spivack at The Next Web Conference 2008 from Boris Veldhuijzen van Zanten on Vimeo

Oct 19, 2008
Folkert

Linking is King!

…..ondertussen (aangezien een ieder volledig in de ban is van de economische crisis) voltrekt zich een ‘shift of paradigm‘ bij de krantenuitgevers in de VS; de overgang van ‘vasthouden‘ naar ‘wegsturen‘.

Binnen de traditionele wijze van journalistiek worden nieuwsartikelen op basis van berichten van Reuters, Associated Press ed. geschreven, geredigeerd en gepubliceerd. Het doel is om zoveel mogelijk bezoekers en lezers te trekken en waarde te creëren voor adverteerders door mensen zo lang mogelijk vast te houden (meer impressies van advertising). Dit model is stervende en de consolidatieslag tussen uitgevers, re-branding van titels, re-designs naar tabloidformaat en dergelijke zijn de laatste stuiptrekkingen.

Online trekken nieuwsbedrijven veel bezoekers, echter traditionele nieuwsbedrijven hebben erg veel moeite om hun online activiteiten te monitizen. Dit leidt tot allerlei ‘vervreemde’ activiteiten, zoals het exploiteren van een webwinkel (voorbeeld Dagblad van het Noorden). Om maar niet te spreken van allerlei display ads, dat model gaat helemaal nergens meer heen!

Een aantal grote krantentitels in de Verenigde Staten begint dit nu te begrijpen. De Tribune heeft haar contract met Associated Press opgezegd. De New York Times (NYT) heeft plannen om op haar homepages en door de gehele site heen te linken naar externe nieuwsbronnenook als die van de concurrent zijn! De link verandert alles! Cover what you do best, link to the rest lijkt de nieuwe regel. Sites als Digg, Yahoo (met Yahoo Buzz) implementeren deze regel al met zeer veel succes. Google bewijst al jaren dat er meer geld te verdienen is met het wegsturen van mensen in plaats van vast te houden binnen je eigen ‘silo’. Jeff Jarvis zegt hierover;

This changes the dynamic of editorial decisions. Instead of saying, “we should have that” (and replicating what is already out there) you say, “what do we do best?” That is, “what is our unique value?” It means that when you sit down to see a story that others have worked on, you should ask, “can we do it better?” If not, then link. And devote your time to what you can do better.

De regel van focus op datgene je het beste doet is een strategie die voor veel bedrijven opgaat, dus waarom niet voor krantenuitgevers? Wanneer je als bedrijf hetzelfde doet als je concurrenten, ben je snel out-of-business. Maar veel kranten zijn van mening dat dit niet voor hun opgaat en schrijven dus over datgene waar de concurrentie ook over schrijft, juist omdat de concurrentie daarover schrijft!.

In een vorige post heb ik al aangegeven welke strategische opties uitgevers hebben. Wanneer grote krantentitels actief link journalism (deze term is afkomstig van Scott Karp) gaan bedrijven zullen meer titels volgen. Feitelijk betekent dit ook een verbinding tussen voorheen gescheiden werelden, die van de professionele en de burgerjournalistiek. Mijn verwachting is dat traditionele nieuwsbedrijven dan wel eens een hele belangrijke rol kunnen gaan spelen als filter, gateway en aggregator naar de blogosphere en andere social news/media.

It doesn’t matter if the 800 pound gorilla is late to the party – he’s still going to shake things up!

Oct 17, 2008
Folkert

No Sauce!

Heb jij dat ook wel eens; op een bepaald moment herinner je iets, maar je weet niet wat nu datgene is geweest waardoor die herinnering in je is opgekomen. Onderweg naar huis herinnerde ik mij een opvatting van een Creative Director bij een groot reclameburo die marketing karakteriseerde als ‘het maken van sausjes’. Continue reading »

Pages:«123456789...14»