Sep 21, 2008
Folkert

Procter & Gamble: Vragen & Krijgen

Andre Convents leidt de afdeling Connect & Develop en New Business Development bij Procter & Gamble (P&G) en hij sprak op Emerce Eday over research en ontwikkeling binnen P&G. Waar Jeff Howe in zijn keynote P&G bestempelde als een bedrijf dat nog op de traditionele manier R&D bedrijft, geeft het verhaal van Andre Convents een geheel andere indruk.

Op de P&G de site Connect + Develop worden de principes van crowdsourcing in praktijk gebracht; er worden ten aanzien van diverse onderwerpen ‘open calls’ gedaan richting een  ‘undefined’ groep (andere bedrijven, professionals/wetenschappers buiten P&G, eindgebruikers). Overigens spreekt P&G van Open Innovation i.p.v. Crowdsourcing.

Swiffer
Swiffer was oorspronkelijk een bestaand Japans product. In samenwerking met dit Japanse bedrijf introduceerde P&G het product op andere markten onder het P&G label Swiffer. Vervolgens dienden zich andere partners aan die variaties op het product bedacht hadden (bijvoorbeeld de Swiffer Starter Kit). Externe bedrijven brachten de technologie in, P&G bracht haar distributiekanalen en merk in.

Glad
P&G hadden een technologie ontwikkeld op het gebied van verpakkingen. Het bedrijf Clorox was marktleider op dit gebied met haar merk Glad. P&G is gaan samenwerken met Clorox waarbij P&G haar technologie op basis van Connect & Develop activiteiten inbrengt.

P&G maakt een onderscheid tussen ‘sustainable’ en ‘disruptive’ innovatie. De principes van crowdsourcing worden vooral op het gebied van nieuwe producten toegepast.

P&G probeert ook op andere manieren haar innovaties effectiever, efficiënter en duurzamer te maken. Een voorbeeld hiervan is de site Your Encore waarbij men de doelgroep van gepensioneerde wetenschappers bij de innovaties van P&G wil betrekken. Ook bedrijven als Boeing, Lilly en General Mills hebben zich bij dit initiatief aangesloten.

Leave a comment