Sep 24, 2008
Folkert

Ter overdenking…

Onlangs heb ik geparticipeerd in een kort filmpje ter ere van het 100 jarig bestaan van het accountantskantoor PWC (voluit: PriceWaterhouseCoopers) in Groningen. De geïnterviewden waren een vastgoed-man, een universiteit-man, een accountant-man en ondergetekende die inviel voor een kranten-man die zich die ochtend had afgemeld. Het thema van de discussie was ‘Groningen’. Het geheel werd begeleid door een creatief team (interviewer, moderator, filmploeg, notulist en chauffeur(!)). Over Groningen kun je lang en breed discussiëren en dat is iets wat de stadsbestuurders dit jaar ook uitgebreid doen.

In een eerdere post deed ik al verslag van een brainstormsessie en formuleerde ik mijn persoonlijke visie. In het kort komt het hierop neer; Groningen kan zich als incubator van andere steden onderscheiden. Accepteer dat studenten na hun studie werkervaring op willen doen binnen grote internationale bedrijven en concentreer je ‘retainer’ beleid op studenten die kiezen voor een wetenschappelijke carrière en op studenten die een eigen bedrijf starten. Accepteer dat als een wetenschapper of een ondernemer echt doorbreekt, een vertrek naar het buitenland en/of de randstad een logische consequentie is. Zolang er aan de ‘onderkant’ maar voldoende aanwas of instroom is, ontwikkel je hiermee een dynamische economie.

We moeten concepten bedenken voor het zo goed mogelijk weer wegsturen van studenten! (wellicht de basis voor dat ze later weer terugkomen).

Op de lokale zender zag ik een interview met iemand van het college van bestuur van de Hanzehogeschool die zich zorgen maakte over het feit dat studenten na hun studie de stad snel verlaten omdat hiermee veel kennis verloren zou gaan. Onzin, zoveel kennis hebben studenten niet! Ze hebben veel informatie tot zich genomen, maar de kennis gaan ze opdoen door hetgeen ze hebben geleerd in praktijk te brengen. Een groot international bedrijf biedt voor veel studenten hiertoe een passend ecosysteem.  Stel je eens voor; het hele internationale bedrijfsleven bevolkt door professionals en managers die allemaal in Groningen hebben gestudeerd…..daar kan geen city promotion tegenop.

Leave a comment