Dec 14, 2011
Folkert

There’s something in the air….

Het is een gevoel dat ik al een aantal maanden heb maar wat ik moeilijk kan staven met harde feiten. Er treedt een soort verzadiging op van allerlei interactieve tools en platformen en we beginnen ons af te vragen wat bijvoorbeeld een Facebook of een Twitter ons echt brengen!? Verstokte social media gebruikers zullen deze vraag retorisch beantwoorden met; het gaat niet alleen om wat anderen jou brengen, het gaat om wat jij geeft! Een soort omgekeerde bewijslast waarbij waarde uitgedrukt wordt in getallen (zoveel vrienden, zoveel volgers etc.). Enfin, in mijn omgeving (en die is behoorlijk heterogeen) hoor ik steeds vaker en luider de vraag ‘Wat doe ik nog met Facebook? En, met Twitter stop ik ook!’ (vervolgens gaat men gewoon door met het posten en tweeten).

Zo af en toe krijg je berichten dat de groei van Facebook en Twitter stabiliseert. Maar dat blijkt bij nader onderzoek slechts om een bepaald land te gaan (en dan is het ook nog tijdelijk). Overall komt de groei van Facebook in 2011 uit op een gezonde 40%. Hyves heeft het moeilijk; ondanks de bewering dat de nieuwe strategie aanslaat vallen de advertentie-inkomsten tegen. Het is tekenend dat de presentatie van de CEO van Hyves geen enkel woord rept over inkomsten. “Maar zolang we nog naar de kroeg gaan om een biertje te drinken, trots zijn op onze kinderen, ons verbazen over alle gekkigheid op Internet (en graag de eerste willen zijn die hiervan melding maken) en zolang wij iemand bellen meteen de vraag stellen van ‘waar zit je?’ – zal sociale media populair blijven”

Cover of "The Cluetrain Manifesto: The En...

Cover via Amazon

Op de laatste editie van de Emerceday in Rotterdam deed Doc Searls (co-auteur van The Cluetrain Manifesto) een baude uitspraak; “Facebook is the new Myspace 2.0” (time op vanaf 24 minuten als je weinig tijd hebt: Google blijft, Facebook verdwijnt). Ik viel bijna van mijn stoel en het verbaast mij dat niet de hele mediawereld over hem heen is gevallen. Of is het iets wat velen al verwachten, maar niet hardop durven uit te spreken? Ik verwacht dat we het tegengeluid steeds vaker en luider zullen horen…..om te beginnen met bijvoorbeeld het in de ban doen van email?

Enhanced by Zemanta

Leave a comment