Jan 24, 2007
Folkert

What’s Next? ‘Recycling the Web’

Nu het ‘Web 2.0’ tijdperk over haar hype heen is doet dit de vraag rijzen waar het web naar toe gaat; the Next Web. In juli 2006 werd onder deze noemer in Amsterdam een conferentie gehouden. The Next Web werd toen door veel sprekers (o.a. Arrington, Kelly) beschouwd als een extensie van 2.0. Ik denk dat de Next Web verder gaat en er sprake is van een ‘volgende grote stap’.
In mijn vorige post heb ik op enigszins cynische wijze het ‘einde van de website’ voorspeld. In deze post tracht ik te beschrijven op welke wijze het web deze ontwikkeling ondersteunt.

Readable Web
Web 1.0 kun je omschrijven als het ‘readable web’ (de periode tot 2001/2002). In deze periode stond het ‘get it online’ centraal en was de functie van het web vooral het ‘ontsluiten’ van informatie. De interactie met de gebruikers was veelal eenrichtingsverkeer (download).

Writeable web
De periode tot en met 2006 is Web 2.0 het buzzword. Alhoewel Web 2.0 een container vol (verschillende) definities is, dekt de typering Writeable Web de lading. (Web 2.0 makes it work – hoge mate van interactiviteit (rich internet (RIA), AJAX) en User Generated Content zijn centrale begrippen). Het aantal gebruikers groeit naar meer dan 1 biljoen wereldwijd. Het aantal websites groeit naar meer dan 80 miljoen. De gevestigde ‘orde’ wordt in alle geledingen door nieuwkomers uitgedaagd (Microsoft door Open Office, Google en Sun, de marketing/reclamebranche door Youtube, de banken door Zopa, CNN door Digg en de miljoenen blogs, om maar eens enkele voorbeelden te noemen. Het web wordt een verkeer in twee richtingen (download & upload naderen elkaar). De bekroning van Web 2.0 komt overigens wel van een oude economie bedrijf; Times roept ‘You’ uit tot mediapersoon van het jaar 2006.

We zijn begonnen met het verplaatsen van al onze software, gegevens (data/content) en zelfs sociale activiteiten naar en op het web. De vraag naar hoogwaardige software/applicaties die deze shift mogelijk maken is enorm en nog steeds groeiende; ‘er is meer behoefte aan software dan er programmeurs zijn’.

The Next Web: Programmable Web
In 2007 verwacht ik de definitieve doorbraak van de ‘programmable web’; ‘a complete media mashup’; applicaties die primair gevormd worden door content en functionaliteit van andere applicaties. Hierbij zal de upload naar het web groter zijn dan de download.
Binnen Web 2.0 is er sprake van een dialoog op het niveau van informatie en communicatie. The Next Web maakt een dialoog op het niveau van handelen mogelijk. Dit betekent concreet dat consumenten/gebruikers een belangrijke rol krijgen in ontwikkeling van producten en diensten (dit wordt ook wel aangeduid met de term crowdsourcing).

Voorbeelden
Openkapow (een rss mashup)
Openkapow stelt je in staat je eigen RSS reader te programmeren en deze vervolgens aan anderen ter beschikking te stellen.

Zontube (een amazone/youtube mash up)
Deze fantastische applicatie is ‘smullen’ voor elke muziekliefhebber; het combineert de functionaliteit van Amazon met die van Youtube. Album en artiestinformatie van Amazon wordt gecombineerd met video‚Äôs van desbetreffende artiest/album van Youtube.

The Ad Generator en The American Image (Flickr mashups)
Beide sites maken gebruik van de fotofunctionaliteit van Flickr. The Ad Generator gebruikt de tagfunctie van Flickr voor het genereren van slogans. Overigens toont dit onderzoeksproject aan dat ”the language of advertising is both deeply meaningful, in that it represents real cultural values and desires, and yet utterly meaningless in that these ideas have no relationship to the products being sold”.

Op de site van The American Image lezen we; ”The photographs that appear in The Collection and within The Shooting Script activity are drawn directly from John Collier Jr.’s photos on the Flickr website. Hundreds of archival quality photographs were posted to Flickr for this project. The American Image site takes advantage of Flickr’s API to bring in these photographs. These ”mashup” were developed in Adobe Flash.

Our initial exploration of Flash and Flickr mashups brought us in contact with Doug Marttila who was kind enough to share code from his Findr application. In the end, we built something from scratch, however seeing Doug’s code helped speed up our process greatly.

Having the collection on the Flickr site has helped bring John Collier Jr.’s work to new audiences and communities. We hope that conversations will continue to develop as the millions of Flickr users discover his wonderful photographs.”

Een andere verschijningsvorm van the Next Web is die op het gebied van Marketing/Creatie: General Motors vroeg de ‘internetgemeenschap’ een commercial voor de nieuwe Chevy Tahoe te maken. GM ontving ruim 22.000 inzendingen die op een onafhankelijk platform werden getoond zonder censuur van GM. Hieruit heeft GM o.a. de claim van meest milieuvriendelijke SUV gedistilleerd.

The Next Web is het ‘programmable’ web van de software (tools/applicaties). Softwarebedrijven en e-businessbedrijven (zoals bijvoorbeeld e-tailers) stellen code/componenten van hun software of businessplatform beschikbaar als basis voor ‘nieuwe’ software/applicaties en platformen.
Er zal een nieuwe generatie van webbedrijven en webprofessionals ontstaan die zich vooral toeleggen op het recyclen van ‘de grote berg’ aan websoftware en applicaties. Dergelijke (mashup) applicaties versterken het door Web 2.0 ingezette proces van meer invloed en controle van de eindgebruiker op primaire en secundaire processen van producenten en dienstverleners.

1 Comment

  • Hoi Folkert,

    Goede posts, erg interessant!

Leave a comment